Исторически речник
бѹкꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
бѹкꙑ, бѹкъв, бѹкьв, бѹквбѹкъве, бѹкьве, бѹкве, бѹкъв, бѹкьв, бѹквбѹкъв, бѹкьв, бѹквбѹкъвь, бѹкъвъ, бѹкьвь, бѹкьвъ, бѹковь, бѹковъ, бѹкъве, бѹкьве, бѹквебѹкъвѭ, бѹкъвьѭ, бѹкъвѫ, бѹкъвѧ, бѹкъвю, бѹкъвью, бѹкьвѭ, бѹкьвьѭ, бѹкьвѫ, бѹкьвѧ, бѹкьвю, бѹкьвью, бѹквѭ, бѹквьѭ, бѹквѫ, бѹквѧ, бѹквю, бѹквьюбѹкъве, бѹкьве, бѹкве, бѹкъв, бѹкьв, бѹкв
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
бѹкꙑ, бѹкъв, бѹкьв, бѹквбѹкъв, бѹкьв, бѹквбѹкъвь, бѹкъвъ, бѹкьвь, бѹкьвъ, бѹковь, бѹковъбѹкъвамъ, бѹкъвамь, бѹкьвамъ, бѹкьвамьбѹкъвам, бѹкьвам, бѹквамбѹкъвахъ, бѹкъвахь, бѹкьвахъ, бѹкьвахь, бѹквахъ, бѹквахь
NfOuNfGuNfDu
бѹкъв, бѹкьв, бѹквбѹкъвѹ, бѹкьвѹ, бѹквѹбѹкъвама, бѹкьвама, бѹквама
бѹкꙑ -бѹкъве ж Рабош, четала; пръчка или дъсчица, на която с резки се отбелязват сметки и под тꙑ колцѣмь длъженъ ес. онъ же рее сътомь корецъ пьшенцѧ.  гла емѹ прм бѹкъв твоѩ  напш осмь десѧть М Лк 16.7 З. Срв.Лк 16.6 М Изч М З Гр γράμμα Нвб буки остар НГер РБЕ буке ’ малко нещо или нещо словесно’ само ед МлБТР Срв буква ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ