Исторически речник
бѹ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
бѹбѹꙗ, бѹѣбѹюбѹбѹꙗ, бѹѣбѹемь, бѹемъ, бѹѥмъ, бѹѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
бѹбѹе, бѹюбѹбѹбѹемъ, бѹемь, бѹѥмъ, бѹѥмьбѹѧ, бѹѩ, бѹѫ, бѹе
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
бѹбѹхъ, бѹхьбѹꙗ, бѹѣбѹюбѹема, бѹѥмабѹе, бѹѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
бѹꙗ, бѹѣбѹюбѹе, бѹѥбѹꙗ, бѹѣбѹемь, бѹемъ, бѹѥмъ, бѹѥмьбѹ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
бѹа, бѹꙗбѹбѹемъ, бѹемь, бѹѥмъ, бѹѥмьбѹа, бѹꙗбѹбѹхъ, бѹхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
бѹбѹюбѹема, бѹѥмабѹ, бѹꙗбѹѧ, бѹѩ, бѹѭ, бѹе, бѹѥбѹ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
бѹѭ, бѹѧ, бѹѩ, бѹюбѹеѭ, бѹеѫ, бѹѥѭ, бѹѥѫ, бѹею, бѹѥюбѹбѹѧ, бѹѩ, бѹѭ, бѹе, бѹѥбѹбѹꙗмъ, бѹꙗмь, бѹѣмъ, бѹѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
бѹѧ, бѹѩ, бѹѭ, бѹе, бѹѥбѹꙗм, бѹѣмбѹꙗхъ, бѹѣхьбѹбѹюбѹꙗма, бѹѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
бѹ, бѹбѹꙗго, бѹꙗего, бѹꙗаго, бѹꙗго, бѹѣго, бѹѣего, бѹѣаго, бѹѣгобѹюмѹ, бѹюемѹ, бѹюѹмѹ, бѹююмѹ, бѹюмѹ, бѹемѹбѹ, бѹбѹꙗго, бѹꙗего, бѹꙗаго, бѹꙗго, бѹѣго, бѹѣего, бѹѣаго, бѹѣгобѹмь, бѹмь, бѹмъ, бѹмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
бѹмь, бѹмь, бѹмъ, бѹмъ, бѹемь, бѹемъбѹ, бѹбѹ, бѹбѹхъ, бѹхъ, бѹхь, бѹхьбѹмъ, бѹмъ, бѹмь, бѹмьбѹѧѧ, бѹѩѧ, бѹѧѩ, бѹѧꙗ, бѹꙗꙗ, бѹꙗа, бѹее, бѹе, бѹе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
бѹм, бѹмбѹхъ, бѹхъ, бѹхь, бѹхьбѹꙗꙗ, бѹѣꙗ, бѹꙗа, бѹѣѣбѹююбѹма, бѹмабѹе, бѹее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
бѹꙗго, бѹꙗего, бѹꙗаго, бѹꙗго, бѹѣго, бѹѣего, бѹѣаго, бѹѣгобѹюмѹ, бѹюемѹ, бѹюѹмѹ, бѹююмѹ, бѹюмѹ, бѹемѹбѹе, бѹеебѹꙗго, бѹꙗего, бѹꙗаго, бѹꙗго, бѹѣго, бѹѣего, бѹѣаго, бѹѣгобѹмь, бѹмь, бѹмъ, бѹмъбѹмь, бѹмь, бѹмъ, бѹмъ, бѹемь, бѹемъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
бѹе, бѹеебѹꙗꙗ, бѹꙗа, бѹꙗѧ, бѹѧѧ, бѹѣꙗ, бѹѣа, бѹѣѣбѹхъ, бѹхъ, бѹхь, бѹхьбѹмъ, бѹмъ, бѹмь, бѹмьбѹꙗꙗ, бѹꙗа, бѹꙗѧ, бѹѧѧ, бѹѣꙗ, бѹѣа, бѹѣѣбѹм, бѹм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
бѹхъ, бѹхъ, бѹхь, бѹхьбѹбѹююбѹма, бѹмабѹꙗꙗ, бѹꙗа, бѹѣꙗ, бѹѣа, бѹѣѣбѹѧѧ, бѹѩѧ, бѹее, бѹѥѥ, бѹеѥ, бѹꙗѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
бѹ, бѹебѹѭѭ, бѹеѭ, бѹѧѧ, бѹѩѧ, бѹююбѹеѭ, бѹеѫ, бѹѥѭ, бѹѥѫ, бѹѭѭ, бѹеѧ, бѹею, бѹѥѧ, бѹѥюбѹбѹѧѧ, бѹѩѧ, бѹее, бѹѥѥ, бѹеѥ, бѹꙗѧбѹхъ, бѹхъ, бѹхь, бѹхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
бѹмъ, бѹмъ, бѹмь, бѹмьбѹѧѧ, бѹѩѧ, бѹее, бѹѥѥ, бѹеѥ, бѹꙗѧбѹм, бѹмбѹхъ, бѹхъ, бѹхь, бѹхьбѹбѹюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
бѹма, бѹмабѹѣ, бѹѣшбѹѣшабѹѣшѹ, бѹѣшюбѹѣбѹѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
бѹѣшемь, бѹѣшемъбѹѣшбѹѣбѹѣше, бѹѣшбѹѣшь, бѹѣшъбѹѣшемъ, бѹѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
бѹѣшѧбѹѣшбѹѣшхъ, бѹѣшхьбѹѣшабѹѣшѹ, бѹѣшюбѹѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
бѹѣе, бѹѣ, бѹѣшебѹѣшабѹѣшѹ, бѹѣшюбѹѣе, бѹѣ, бѹѣшебѹѣшабѹѣшемь, бѹѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
бѹѣшбѹѣе, бѹѣбѹѣша, бѹѣшбѹѣшь, бѹѣшъбѹѣшемъ, бѹѣшемьбѹѣша, бѹѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
бѹѣшбѹѣшхъ, бѹѣшхьбѹѣшбѹѣшѹ, бѹѣшюбѹѣшемабѹѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
бѹѣшѧ, бѹѣшѫ, бѹѣшебѹѣшбѹѣшѫ, бѹѣшѧ, бѹѣшѹбѹѣшеѭ, бѹѣшеѫ, бѹѣшеѧ, бѹѣшеюбѹѣшбѹѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
бѹѣшѧ, бѹѣшѫ, бѹѣшебѹѣшь, бѹѣшъбѹѣшамъ, бѹѣшамьбѹѣшѧ, бѹѣше, бѹѣшѫбѹѣшамбѹѣшахъ, бѹѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
бѹѣшбѹѣшѹ, бѹѣшюбѹѣшамабѹѣ, бѹѣшбѹѣшаго, бѹѣшаего, бѹѣшааго, бѹѣшагобѹѣшѹмѹ, бѹѣшѹемѹ, бѹѣшѹѹмѹ, бѹѣшѹмѹ, бѹѣшюмѹ, бѹѣшюемѹ, бѹѣшюѹмѹ, бѹѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
бѹѣбѹѣшаго, бѹѣшаего, бѹѣшааго, бѹѣшагобѹѣшмь, бѹѣшмь, бѹѣшмъ, бѹѣшмъбѹѣшмь, бѹѣшмь, бѹѣшмъ, бѹѣшмъбѹѣбѹѣше, бѹѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
бѹѣшхъ, бѹѣшхъ, бѹѣшхь, бѹѣшхьбѹѣшмъ, бѹѣшмъ, бѹѣшмьбѹѣшѧѧ, бѹѣшее, бѹѣшѫѫбѹѣшм, бѹѣшмбѹѣшхъ, бѹѣшхъ, бѹѣшхь, бѹѣшхьбѹѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
бѹѣшѹю, бѹѣшююбѹѣшма, бѹѣшмабѹѣе, бѹѣ, бѹѣшее, бѹѣшебѹѣшаго, бѹѣшаего, бѹѣшааго, бѹѣшагобѹѣшѹмѹ, бѹѣшѹемѹ, бѹѣшѹѹмѹ, бѹѣшѹмѹ, бѹѣшюмѹ, бѹѣшюемѹ, бѹѣшюѹмѹ, бѹѣшюмѹбѹѣе, бѹѣ, бѹѣшее, бѹѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
бѹѣшаго, бѹѣшаего, бѹѣшааго, бѹѣшагобѹѣшмь, бѹѣшмь, бѹѣшмъ, бѹѣшмъбѹѣшмь, бѹѣшмь, бѹѣшмъ, бѹѣшмъбѹѣе, бѹѣ, бѹѣшее, бѹѣшебѹѣшаꙗ, бѹѣшаѣ, бѹѣшаѧбѹѣшхъ, бѹѣшхъ, бѹѣшхь, бѹѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
бѹѣшмь, бѹѣшмь, бѹѣшмъ, бѹѣшмъбѹѣшаꙗ, бѹѣшаѣ, бѹѣшаѧбѹѣшм, бѹѣшмбѹѣшхъ, бѹѣшхъ, бѹѣшхь, бѹѣшхьбѹѣшбѹѣшѹю, бѹѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
бѹѣшма, бѹѣшмабѹѣшꙗ, бѹѣшѣ, бѹѣшаꙗбѹѣшѧѧ, бѹѣшѧѩ, бѹѣшѫѫ, бѹѣшаѧ, бѹѣшее, бѹѣшеѥбѹѣшбѹѣшѫѫ, бѹѣшѫѭ, бѹѣшѧѧ, бѹѣшѧѩ, бѹѣшююбѹѣшѫѫ, бѹѣшѫѭ, бѹѣшѧѧ, бѹѣшѧѩ, бѹѣшюю, бѹѣшеѭ, бѹѣшеѫ, бѹѣшеѧ, бѹѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
бѹѣшбѹѣшꙗ, бѹѣшѣбѹѣшѧѧ, бѹѣшѧѩ, бѹѣшѫѫ, бѹѣшаѧ, бѹѣшее, бѹѣшеѥбѹѣшхъ, бѹѣшхъ, бѹѣшхь, бѹѣшхьбѹѣшмъ, бѹѣшмъ, бѹѣшмь, бѹѣшмьбѹѣшѧѧ, бѹѣшѧѩ, бѹѣшѫѫ, бѹѣшаѧ, бѹѣшее, бѹѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
бѹѣшм, бѹѣшмбѹѣшхъ, бѹѣшхъ, бѹѣшхь, бѹѣшхьбѹѣшбѹѣшѹю, бѹѣшююбѹѣшма, бѹѣшма
бѹ прил Неразумен, безумен пѧть же бѣ отъ нхъ бѹ. ꙇ пѧть мѫдръ. бѹѩ бо премъшѧ свѣтльнкꙑ своѩ. не вьꙁѧшѧ съ собоѭ олеа М Мт 25.2, 3 З А СК раꙁѹмѣіте беꙁѹмьніі въ людехъ. ї бѹіі когда ѹмѫдріте сѩ СП 93.8 съкаꙁа мъ о богоборьнѣ то бѹ ерес обрѣтен С 188.29 ѡ бѹхъ старьць. ѡ сѣмꙙ ханаана бесрамька С 323.29 Като същ. бѹ м мн Неразумните, безумните боте сѧ вꙿсѣхъ мѫдросте ꙁемънꙑхъ. мѫдрꙑхъ ... послѣдь же въ бѹест бѹхъ СЕ 45b 3 дѣвьство ... аште стъ праꙁдъно съ блѫднкꙑ жденетъ сꙙ  съ бѹм.  беꙁ млост  поставть с н҄м С 371.23 бѹ творт ἐκβακχεύω Влудявам някого, докарвам някого до изстъпление такъ бо естъ ꙁълꙑ тъ корень. бѣса горы дшѫ нашѫ бѹѭ творітъ К 4b 11 бѹꙗ словеса μωρολογία Празни приказки, брътвеж бѹꙗ словеса глагол҄еш.  блꙙд многꙑ С 155.21 М З А СК Е СП СЕ К С Гр μωρός ἄφρων νεώτερος бѹі Нвб Срв буен ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ буин ВА буйний НГер Буя Евла МИ Буя Леска МИ ВП,ТО Буйново МИ Буйновци МИ Буйнево МИ СНМБ Буйно ЛИ Буев ФИ СтИл,РЛФИ