Исторически речник
брѣжьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
брѣжьнъ, брѣжьньбрѣжьнабрѣжьнѹбрѣжьнъ, брѣжьньбрѣжьнабрѣжьномь, брѣжьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
брѣжьнѣбрѣжьне, брѣжьнꙑбрѣжьнбрѣжьнъ, брѣжьньбрѣжьномъ, брѣжьномьбрѣжьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
брѣжьнꙑбрѣжьнѣхъ, брѣжьнѣхьбрѣжьнабрѣжьнѹбрѣжьномабрѣжьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
брѣжьнабрѣжьнѹбрѣжьнобрѣжьнабрѣжьномь, брѣжьномъбрѣжьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
брѣжьнабрѣжьнъ, брѣжьньбрѣжьномъ, брѣжьномьбрѣжьнабрѣжьнꙑбрѣжьнѣхъ, брѣжьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
брѣжьнѣбрѣжьнѹбрѣжьномабрѣжьнабрѣжьнꙑ, брѣжьнѫбрѣжьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
брѣжьнѫ, брѣжьнѹбрѣжьноѭ, брѣжьноѫ, брѣжьноѧ, брѣжьноюбрѣжьнѣбрѣжьнꙑбрѣжьнъ, брѣжьньбрѣжьнамъ, брѣжьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
брѣжьнꙑбрѣжьнамбрѣжьнахъ, брѣжьнахьбрѣжьнѣбрѣжьнѹбрѣжьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
брѣжьнꙑ, брѣжьнꙑ, брѣжьнобрѣжьнаго, брѣжьнаего, брѣжьнааго, брѣжьнаго, брѣжьного, брѣжьнога, брѣжьнгобрѣжьнѹмѹ, брѣжьнѹемѹ, брѣжьнѹѹмѹ, брѣжьнѹмѹ, брѣжьноомѹ, брѣжьномѹ, брѣжьноѹмѹ, брѣжьнмѹбрѣжьнꙑ, брѣжьнꙑ, брѣжьнобрѣжьнаго, брѣжьнаего, брѣжьнааго, брѣжьнаго, брѣжьного, брѣжьнога, брѣжьнгобрѣжьнꙑмь, брѣжьнꙑмь, брѣжьнꙑмъ, брѣжьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
брѣжьнѣмь, брѣжьнѣемь, брѣжьнѣѣмь, брѣжьнѣамь, брѣжьнѣмь, брѣжьнѣмъ, брѣжьнѣемъ, брѣжьнѣѣмъ, брѣжьнѣамъ, брѣжьнѣмъ, брѣжьномь, брѣжьномъбрѣжьнꙑ, брѣжьнꙑ, брѣжьнобрѣжьнбрѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхь, брѣжьнꙑхь, брѣжьнѣхъ, брѣжьнѣхьбрѣжьнꙑмъ, брѣжьнꙑмъ, брѣжьнꙑмь, брѣжьнꙑмь, брѣжьнѣмъ, брѣжьнѣмьбрѣжьнꙑѧ, брѣжьнꙑꙗ, брѣжьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
брѣжьнꙑм, брѣжьнꙑмбрѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхь, брѣжьнꙑхьбрѣжьнаꙗ, брѣжьнаа, брѣжьнаѣбрѣжьнѹю, брѣжьноюбрѣжьнꙑма, брѣжьнꙑмабрѣжьно, брѣжьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
брѣжьнаго, брѣжьнаего, брѣжьнааго, брѣжьнаго, брѣжьного, брѣжьнога, брѣжьнгобрѣжьнѹмѹ, брѣжьнѹемѹ, брѣжьнѹѹмѹ, брѣжьнѹмѹ, брѣжьноомѹ, брѣжьномѹ, брѣжьноѹмѹ, брѣжьнмѹбрѣжьно, брѣжьноебрѣжьнаго, брѣжьннаего, брѣжьнааго, брѣжьнаго, брѣжьного, брѣжьнога, брѣжьнгобрѣжьнꙑмь, брѣжьнꙑмь, брѣжьнꙑмъ, брѣжьнꙑмъбрѣжьнѣмь, брѣжьнѣемь, брѣжьнѣѣмь, брѣжьнѣамь, брѣжьнѣмь, брѣжьнѣмъ, брѣжьнѣемъ, брѣжьнѣѣмъ, брѣжьнѣамъ, брѣжьнѣмъ, брѣжьномь, брѣжьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
брѣжьно, брѣжьноебрѣжьнаꙗ, брѣжьнаа, брѣжьнаѣ, брѣжьнаѧбрѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхь, брѣжьнꙑхь, брѣжьнѣхъ, брѣжьнѣхьбрѣжьнꙑмъ, брѣжьнꙑмъ, брѣжьнꙑмь, брѣжьнꙑмь, брѣжьнѣмъ, брѣжьнѣмьбрѣжьнаꙗ, брѣжьнаа, брѣжьнаѣ, брѣжьнаѧбрѣжьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
брѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхь, брѣжьнꙑхьбрѣжьнѣбрѣжьнѹю, брѣжьноюбрѣжьнꙑма, брѣжьнꙑмабрѣжьнаꙗ, брѣжьнаа, брѣжьнаѣ, брѣжьнаѧбрѣжьнꙑѧ, брѣжьнꙑꙗ, брѣжьнѫѭ, брѣжьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
брѣжьнѣ, брѣжьнобрѣжьнѫѭ, брѣжьнѹю, брѣжьноѭ, брѣжьноюбрѣжьнѫѭ, брѣжьноѫ, брѣжьноѧ, брѣжьноюбрѣжьнѣбрѣжьнꙑѧ, брѣжьнꙑꙗ, брѣжьнꙑебрѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхъ, брѣжьнѣхъ, брѣжьнꙑхь, брѣжьнꙑхь, брѣжьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
брѣжьнꙑмъ, брѣжьнꙑмъ, брѣжьнѣмъ, брѣжьнꙑмь, брѣжьнꙑмь, брѣжьнѣмьбрѣжьнꙑѧ, брѣжьнꙑꙗ, брѣжьнꙑебрѣжьнꙑм, брѣжьнꙑмбрѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхъ, брѣжьнꙑхь, брѣжьнꙑхьбрѣжьнѣбрѣжьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
брѣжьнꙑма, брѣжьнꙑмабрѣжьнѣ, брѣжьнѣшбрѣжьнѣшабрѣжьнѣшѹ, брѣжьнѣшюбрѣжьнѣбрѣжьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
брѣжьнѣшемь, брѣжьнѣшемъбрѣжьнѣшбрѣжьнѣбрѣжьнѣше, брѣжьнѣшбрѣжьнѣшь, брѣжьнѣшъбрѣжьнѣшемъ, брѣжьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
брѣжьнѣшѧбрѣжьнѣшбрѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхьбрѣжьнѣшабрѣжьнѣшѹ, брѣжьнѣшюбрѣжьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
брѣжьнѣе, брѣжьнѣ, брѣжьнѣшебрѣжьнѣшабрѣжьнѣшѹ, брѣжьнѣшюбрѣжьнѣе, брѣжьнѣ, брѣжьнѣшебрѣжьнѣшабрѣжьнѣшемь, брѣжьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
брѣжьнѣшбрѣжьнѣе, брѣжьнѣбрѣжьнѣша, брѣжьнѣшбрѣжьнѣшь, брѣжьнѣшъбрѣжьнѣшемъ, брѣжьнѣшемьбрѣжьнѣша, брѣжьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
брѣжьнѣшбрѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхьбрѣжьнѣшбрѣжьнѣшѹ, брѣжьнѣшюбрѣжьнѣшемабрѣжьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
брѣжьнѣшѧ, брѣжьнѣшѫ, брѣжьнѣшебрѣжьнѣшбрѣжьнѣшѫ, брѣжьнѣшѧ, брѣжьнѣшѹбрѣжьнѣшеѭ, брѣжьнѣшеѫ, брѣжьнѣшеѧ, брѣжьнѣшеюбрѣжьнѣшбрѣжьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
брѣжьнѣшѧ, брѣжьнѣшѫ, брѣжьнѣшебрѣжьнѣшь, брѣжьнѣшъбрѣжьнѣшамъ, брѣжьнѣшамьбрѣжьнѣшѧ, брѣжьнѣше, брѣжьнѣшѫбрѣжьнѣшамбрѣжьнѣшахъ, брѣжьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
брѣжьнѣшбрѣжьнѣшѹ, брѣжьнѣшюбрѣжьнѣшамабрѣжьнѣ, брѣжьнѣшбрѣжьнѣшаго, брѣжьнѣшаего, брѣжьнѣшааго, брѣжьнѣшагобрѣжьнѣшѹмѹ, брѣжьнѣшѹемѹ, брѣжьнѣшѹѹмѹ, брѣжьнѣшѹмѹ, брѣжьнѣшюмѹ, брѣжьнѣшюемѹ, брѣжьнѣшюѹмѹ, брѣжьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
брѣжьнѣбрѣжьнѣшаго, брѣжьнѣшаего, брѣжьнѣшааго, брѣжьнѣшагобрѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмъбрѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмъбрѣжьнѣбрѣжьнѣше, брѣжьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
брѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхь, брѣжьнѣшхьбрѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмьбрѣжьнѣшѧѧ, брѣжьнѣшее, брѣжьнѣшѫѫбрѣжьнѣшм, брѣжьнѣшмбрѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхьбрѣжьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
брѣжьнѣшѹю, брѣжьнѣшююбрѣжьнѣшма, брѣжьнѣшмабрѣжьнѣе, брѣжьнѣ, брѣжьнѣшее, брѣжьнѣшебрѣжьнѣшаго, брѣжьнѣшаего, брѣжьнѣшааго, брѣжьнѣшагобрѣжьнѣшѹмѹ, брѣжьнѣшѹемѹ, брѣжьнѣшѹѹмѹ, брѣжьнѣшѹмѹ, брѣжьнѣшюмѹ, брѣжьнѣшюемѹ, брѣжьнѣшюѹмѹ, брѣжьнѣшюмѹбрѣжьнѣе, брѣжьнѣ, брѣжьнѣшее, брѣжьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
брѣжьнѣшаго, брѣжьнѣшаего, брѣжьнѣшааго, брѣжьнѣшагобрѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмъбрѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмъбрѣжьнѣе, брѣжьнѣ, брѣжьнѣшее, брѣжьнѣшебрѣжьнѣшаꙗ, брѣжьнѣшаѣ, брѣжьнѣшаѧбрѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхь, брѣжьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмьбрѣжьнѣшаꙗ, брѣжьнѣшаѣ, брѣжьнѣшаѧбрѣжьнѣшм, брѣжьнѣшмбрѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхьбрѣжьнѣшбрѣжьнѣшѹю, брѣжьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
брѣжьнѣшма, брѣжьнѣшмабрѣжьнѣшꙗ, брѣжьнѣшѣ, брѣжьнѣшаꙗбрѣжьнѣшѧѧ, брѣжьнѣшѧѩ, брѣжьнѣшѫѫ, брѣжьнѣшаѧ, брѣжьнѣшее, брѣжьнѣшеѥбрѣжьнѣшбрѣжьнѣшѫѫ, брѣжьнѣшѫѭ, брѣжьнѣшѧѧ, брѣжьнѣшѧѩ, брѣжьнѣшююбрѣжьнѣшѫѫ, брѣжьнѣшѫѭ, брѣжьнѣшѧѧ, брѣжьнѣшѧѩ, брѣжьнѣшюю, брѣжьнѣшеѭ, брѣжьнѣшеѫ, брѣжьнѣшеѧ, брѣжьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
брѣжьнѣшбрѣжьнѣшꙗ, брѣжьнѣшѣбрѣжьнѣшѧѧ, брѣжьнѣшѧѩ, брѣжьнѣшѫѫ, брѣжьнѣшаѧ, брѣжьнѣшее, брѣжьнѣшеѥбрѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхь, брѣжьнѣшхьбрѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмъ, брѣжьнѣшмь, брѣжьнѣшмьбрѣжьнѣшѧѧ, брѣжьнѣшѧѩ, брѣжьнѣшѫѫ, брѣжьнѣшаѧ, брѣжьнѣшее, брѣжьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
брѣжьнѣшм, брѣжьнѣшмбрѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхъ, брѣжьнѣшхь, брѣжьнѣшхьбрѣжьнѣшбрѣжьнѣшѹю, брѣжьнѣшююбрѣжьнѣшма, брѣжьнѣшма
брѣжьнъ -ꙑ прил Който лежи на склон, на стръмен бряг брѣжънꙑ же камꙑ. толма сѹхъ ꙁѣло стъ  беꙁъ влагꙑ. ꙗкоже нкакоже влагꙑ творт вь хлѣвнѣ С 300.3 Изч С Гр τοῦ κρημνοῦ брѣжънъ Нвб брежен ОА ВА МлБТР ЕтМл брежний НГер бряжен ’стръмен’ ДА Срв [без]брежен, [край]брежен