Исторически речник
брьньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
брьньнъ, брьньньбрьньнабрьньнѹбрьньнъ, брьньньбрьньнабрьньномь, брьньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
брьньнѣбрьньне, брьньнꙑбрьньнбрьньнъ, брьньньбрьньномъ, брьньномьбрьньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
брьньнꙑбрьньнѣхъ, брьньнѣхьбрьньнабрьньнѹбрьньномабрьньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
брьньнабрьньнѹбрьньнобрьньнабрьньномь, брьньномъбрьньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
брьньнабрьньнъ, брьньньбрьньномъ, брьньномьбрьньнабрьньнꙑбрьньнѣхъ, брьньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
брьньнѣбрьньнѹбрьньномабрьньнабрьньнꙑ, брьньнѫбрьньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
брьньнѫ, брьньнѹбрьньноѭ, брьньноѫ, брьньноѧ, брьньноюбрьньнѣбрьньнꙑбрьньнъ, брьньньбрьньнамъ, брьньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
брьньнꙑбрьньнамбрьньнахъ, брьньнахьбрьньнѣбрьньнѹбрьньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
брьньнꙑ, брьньнꙑ, брьньнобрьньнаго, брьньнаего, брьньнааго, брьньнаго, брьньного, брьньнога, брьньнгобрьньнѹмѹ, брьньнѹемѹ, брьньнѹѹмѹ, брьньнѹмѹ, брьньноомѹ, брьньномѹ, брьньноѹмѹ, брьньнмѹбрьньнꙑ, брьньнꙑ, брьньнобрьньнаго, брьньнаего, брьньнааго, брьньнаго, брьньного, брьньнога, брьньнгобрьньнꙑмь, брьньнꙑмь, брьньнꙑмъ, брьньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
брьньнѣмь, брьньнѣемь, брьньнѣѣмь, брьньнѣамь, брьньнѣмь, брьньнѣмъ, брьньнѣемъ, брьньнѣѣмъ, брьньнѣамъ, брьньнѣмъ, брьньномь, брьньномъбрьньнꙑ, брьньнꙑ, брьньнобрьньнбрьньнꙑхъ, брьньнꙑхъ, брьньнꙑхь, брьньнꙑхь, брьньнѣхъ, брьньнѣхьбрьньнꙑмъ, брьньнꙑмъ, брьньнꙑмь, брьньнꙑмь, брьньнѣмъ, брьньнѣмьбрьньнꙑѧ, брьньнꙑꙗ, брьньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
брьньнꙑм, брьньнꙑмбрьньнꙑхъ, брьньнꙑхъ, брьньнꙑхь, брьньнꙑхьбрьньнаꙗ, брьньнаа, брьньнаѣбрьньнѹю, брьньноюбрьньнꙑма, брьньнꙑмабрьньно, брьньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
брьньнаго, брьньнаего, брьньнааго, брьньнаго, брьньного, брьньнога, брьньнгобрьньнѹмѹ, брьньнѹемѹ, брьньнѹѹмѹ, брьньнѹмѹ, брьньноомѹ, брьньномѹ, брьньноѹмѹ, брьньнмѹбрьньно, брьньноебрьньнаго, брьньннаего, брьньнааго, брьньнаго, брьньного, брьньнога, брьньнгобрьньнꙑмь, брьньнꙑмь, брьньнꙑмъ, брьньнꙑмъбрьньнѣмь, брьньнѣемь, брьньнѣѣмь, брьньнѣамь, брьньнѣмь, брьньнѣмъ, брьньнѣемъ, брьньнѣѣмъ, брьньнѣамъ, брьньнѣмъ, брьньномь, брьньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
брьньно, брьньноебрьньнаꙗ, брьньнаа, брьньнаѣ, брьньнаѧбрьньнꙑхъ, брьньнꙑхъ, брьньнꙑхь, брьньнꙑхь, брьньнѣхъ, брьньнѣхьбрьньнꙑмъ, брьньнꙑмъ, брьньнꙑмь, брьньнꙑмь, брьньнѣмъ, брьньнѣмьбрьньнаꙗ, брьньнаа, брьньнаѣ, брьньнаѧбрьньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
брьньнꙑхъ, брьньнꙑхъ, брьньнꙑхь, брьньнꙑхьбрьньнѣбрьньнѹю, брьньноюбрьньнꙑма, брьньнꙑмабрьньнаꙗ, брьньнаа, брьньнаѣ, брьньнаѧбрьньнꙑѧ, брьньнꙑꙗ, брьньнѫѭ, брьньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
брьньнѣ, брьньнобрьньнѫѭ, брьньнѹю, брьньноѭ, брьньноюбрьньнѫѭ, брьньноѫ, брьньноѧ, брьньноюбрьньнѣбрьньнꙑѧ, брьньнꙑꙗ, брьньнꙑебрьньнꙑхъ, брьньнꙑхъ, брьньнѣхъ, брьньнꙑхь, брьньнꙑхь, брьньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
брьньнꙑмъ, брьньнꙑмъ, брьньнѣмъ, брьньнꙑмь, брьньнꙑмь, брьньнѣмьбрьньнꙑѧ, брьньнꙑꙗ, брьньнꙑебрьньнꙑм, брьньнꙑмбрьньнꙑхъ, брьньнꙑхъ, брьньнꙑхь, брьньнꙑхьбрьньнѣбрьньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
брьньнꙑма, брьньнꙑмабрьньнѣ, брьньнѣшбрьньнѣшабрьньнѣшѹ, брьньнѣшюбрьньнѣбрьньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
брьньнѣшемь, брьньнѣшемъбрьньнѣшбрьньнѣбрьньнѣше, брьньнѣшбрьньнѣшь, брьньнѣшъбрьньнѣшемъ, брьньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
брьньнѣшѧбрьньнѣшбрьньнѣшхъ, брьньнѣшхьбрьньнѣшабрьньнѣшѹ, брьньнѣшюбрьньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
брьньнѣе, брьньнѣ, брьньнѣшебрьньнѣшабрьньнѣшѹ, брьньнѣшюбрьньнѣе, брьньнѣ, брьньнѣшебрьньнѣшабрьньнѣшемь, брьньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
брьньнѣшбрьньнѣе, брьньнѣбрьньнѣша, брьньнѣшбрьньнѣшь, брьньнѣшъбрьньнѣшемъ, брьньнѣшемьбрьньнѣша, брьньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
брьньнѣшбрьньнѣшхъ, брьньнѣшхьбрьньнѣшбрьньнѣшѹ, брьньнѣшюбрьньнѣшемабрьньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
брьньнѣшѧ, брьньнѣшѫ, брьньнѣшебрьньнѣшбрьньнѣшѫ, брьньнѣшѧ, брьньнѣшѹбрьньнѣшеѭ, брьньнѣшеѫ, брьньнѣшеѧ, брьньнѣшеюбрьньнѣшбрьньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
брьньнѣшѧ, брьньнѣшѫ, брьньнѣшебрьньнѣшь, брьньнѣшъбрьньнѣшамъ, брьньнѣшамьбрьньнѣшѧ, брьньнѣше, брьньнѣшѫбрьньнѣшамбрьньнѣшахъ, брьньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
брьньнѣшбрьньнѣшѹ, брьньнѣшюбрьньнѣшамабрьньнѣ, брьньнѣшбрьньнѣшаго, брьньнѣшаего, брьньнѣшааго, брьньнѣшагобрьньнѣшѹмѹ, брьньнѣшѹемѹ, брьньнѣшѹѹмѹ, брьньнѣшѹмѹ, брьньнѣшюмѹ, брьньнѣшюемѹ, брьньнѣшюѹмѹ, брьньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
брьньнѣбрьньнѣшаго, брьньнѣшаего, брьньнѣшааго, брьньнѣшагобрьньнѣшмь, брьньнѣшмь, брьньнѣшмъ, брьньнѣшмъбрьньнѣшмь, брьньнѣшмь, брьньнѣшмъ, брьньнѣшмъбрьньнѣбрьньнѣше, брьньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
брьньнѣшхъ, брьньнѣшхъ, брьньнѣшхь, брьньнѣшхьбрьньнѣшмъ, брьньнѣшмъ, брьньнѣшмьбрьньнѣшѧѧ, брьньнѣшее, брьньнѣшѫѫбрьньнѣшм, брьньнѣшмбрьньнѣшхъ, брьньнѣшхъ, брьньнѣшхьбрьньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
брьньнѣшѹю, брьньнѣшююбрьньнѣшма, брьньнѣшмабрьньнѣе, брьньнѣ, брьньнѣшее, брьньнѣшебрьньнѣшаго, брьньнѣшаего, брьньнѣшааго, брьньнѣшагобрьньнѣшѹмѹ, брьньнѣшѹемѹ, брьньнѣшѹѹмѹ, брьньнѣшѹмѹ, брьньнѣшюмѹ, брьньнѣшюемѹ, брьньнѣшюѹмѹ, брьньнѣшюмѹбрьньнѣе, брьньнѣ, брьньнѣшее, брьньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
брьньнѣшаго, брьньнѣшаего, брьньнѣшааго, брьньнѣшагобрьньнѣшмь, брьньнѣшмь, брьньнѣшмъ, брьньнѣшмъбрьньнѣшмь, брьньнѣшмь, брьньнѣшмъ, брьньнѣшмъбрьньнѣе, брьньнѣ, брьньнѣшее, брьньнѣшебрьньнѣшаꙗ, брьньнѣшаѣ, брьньнѣшаѧбрьньнѣшхъ, брьньнѣшхъ, брьньнѣшхь, брьньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
брьньнѣшмъ, брьньнѣшмъ, брьньнѣшмьбрьньнѣшаꙗ, брьньнѣшаѣ, брьньнѣшаѧбрьньнѣшм, брьньнѣшмбрьньнѣшхъ, брьньнѣшхъ, брьньнѣшхьбрьньнѣшбрьньнѣшѹю, брьньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
брьньнѣшма, брьньнѣшмабрьньнѣшꙗ, брьньнѣшѣ, брьньнѣшаꙗбрьньнѣшѧѧ, брьньнѣшѧѩ, брьньнѣшѫѫ, брьньнѣшаѧ, брьньнѣшее, брьньнѣшеѥбрьньнѣшбрьньнѣшѫѫ, брьньнѣшѫѭ, брьньнѣшѧѧ, брьньнѣшѧѩ, брьньнѣшююбрьньнѣшѫѫ, брьньнѣшѫѭ, брьньнѣшѧѧ, брьньнѣшѧѩ, брьньнѣшюю, брьньнѣшеѭ, брьньнѣшеѫ, брьньнѣшеѧ, брьньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
брьньнѣшбрьньнѣшꙗ, брьньнѣшѣбрьньнѣшѧѧ, брьньнѣшѧѩ, брьньнѣшѫѫ, брьньнѣшаѧ, брьньнѣшее, брьньнѣшеѥбрьньнѣшхъ, брьньнѣшхъ, брьньнѣшхь, брьньнѣшхьбрьньнѣшмъ, брьньнѣшмъ, брьньнѣшмь, брьньнѣшмьбрьньнѣшѧѧ, брьньнѣшѧѩ, брьньнѣшѫѫ, брьньнѣшаѧ, брьньнѣшее, брьньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
брьньнѣшм, брьньнѣшмбрьньнѣшхъ, брьньнѣшхъ, брьньнѣшхь, брьньнѣшхьбрьньнѣшбрьньнѣшѹю, брьньнѣшююбрьньнѣшма, брьньнѣшма
брьньнъ -ꙑ прил същ брьньн м мн οἱ π´ηλινοι Хората, смъртните [според религиозното предание — направените от пръст, от земя] не отъбѣжтъ грѣшьною дланью нашею. не отъбѣгатъ отъ сѫжденꙑхъ пръстъ нашхъ.  не сътьретъ брьньнꙑхъ творьць С 506.23 Изч С Нвб бренен остар ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ бренний ВА