Исторически речник
брънѩ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-брънѩбръньбрънꙗмъ, брънꙗмьбрънꙗмбрънꙗхъ, брънꙗхь
NfOuNfGuNfDu
---
брънѩ ж мн Броня, доспехи ꙇ облѣц  вь брьнѧ правъдꙑ. ꙇ веселѣ твоего СЕ 94а 2 одѣетъ сѧ въ маньтнцѭ. неꙁълобью. ѣко въ брънѧ правъдꙑ СЕ 97а 18—19 Изч СЕ Гр ϑώραξ брьнѧ брънѧ Нвб Срв бръня остар ВА Дюв МлБТР ЕтМл броня ОА ВА МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ