Исторически речник
бръꙁда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
бръꙁдабръꙁдꙑ, бръꙁдѫбръꙁдѣбръꙁдѫ, бръꙁдѹбръꙁдоѭ, бръꙁдоѫ, бръꙁдоѧ, бръꙁдоюбръꙁдѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
бръꙁдобръꙁдꙑбръꙁдъ, бръꙁдьбръꙁдамъ, бръꙁдамьбръꙁдамбръꙁдахъ, бръꙁдахь
NfOuNfGuNfDu
бръꙁдѣбръꙁдѹбръꙁдама
бръꙁда -ꙑ ж Оглавник не бѫдѣте ѣко конъ  мъскъ імъже нѣстъ раꙁѹма. бръꙁдамі  ѹꙁдоѭ елюсті іхъ въстѩгнеші СП 31.9 Изч СП Гр κημός Нвб бръзда МлБТР ЕтМл