Исторически речник
бртва  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
бртвабртвꙑ, бртвѫбртвѣбртвѫ, бртвѹбртвоѭ, бртвоѫ, бртвоѧ, бртвоюбртвѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
бртвобртвꙑбртвъ, бртвьбртвамъ, бртвамьбртвамбртвахъ, бртвахь
NfOuNfGuNfDu
бртвѣбртвѹбртвама
бртва -ꙑ ж Бръснач ѣко брітва ꙁоштрена сътворілъ есі лестъ СП 51.4 Срв.С 426.7 Изч СП С Гр ξυρόν брітва Нвб бритва диал НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА брита диал ДА