Исторически речник
братотвор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
братотвор҄ен, братотвор҄еньбратотвор҄енꙗ, братотвор҄ена, братотвор҄еньꙗбратотвор҄еню, братотвор҄енѹ, братотвор҄еньюбратотвор҄енмь, братотвор҄еньмь, братотвор҄енмъ, братотвор҄еньмъ, братотвор҄енмь, братотвор҄енмъбратотвор҄ен, братотвор҄ень, братотвор҄енбратотвор҄енꙗ, братотвор҄ена, братотвор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
братотвор҄ен, братотвор҄ень, братотвор҄енебратотвор҄енмъ, братотвор҄еньмъ, братотвор҄енмь, братотвор҄еньмь, братотвор҄енмъ, братотвор҄енмь, братотвор҄еномъ, братотвор҄енамъбратотвор҄ен, братотвор҄ень, братотвор҄ен, братотвор҄енмбратотвор҄енхъ, братотвор҄еньхъ, братотвор҄енхь, братотвор҄еньхь, братотвор҄енхъ, братотвор҄енхьбратотвор҄ен, братотвор҄еньбратотвор҄еню, братотвор҄енѹ, братотвор҄енью
NnDu
братотвор҄енма, братотвор҄еньма, братотвор҄енма, братотвор҄енма
братотвор҄ень -ꙗ ср Побратимяване мⷧ҇о ѧ а҃ на братротворене СЕ 9b 20 Изч СЕ Калка от гр ἀδελφοποίησις братротворене Нвб братотворение. МлБТР ЕтМл