Исторически речник
братосътвор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
братосътвор҄ен, братосътвор҄еньбратосътвор҄енꙗ, братосътвор҄ена, братосътвор҄еньꙗбратосътвор҄еню, братосътвор҄енѹ, братосътвор҄еньюбратосътвор҄енмь, братосътвор҄еньмь, братосътвор҄енмъ, братосътвор҄еньмъ, братосътвор҄енмь, братосътвор҄енмъбратосътвор҄ен, братосътвор҄ень, братосътвор҄енбратосътвор҄енꙗ, братосътвор҄ена, братосътвор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
братосътвор҄ен, братосътвор҄ень, братосътвор҄енебратосътвор҄енмъ, братосътвор҄еньмъ, братосътвор҄енмь, братосътвор҄еньмь, братосътвор҄енмъ, братосътвор҄енмь, братосътвор҄еномъ, братосътвор҄енамъбратосътвор҄ен, братосътвор҄ень, братосътвор҄ен, братосътвор҄енмбратосътвор҄енхъ, братосътвор҄еньхъ, братосътвор҄енхь, братосътвор҄еньхь, братосътвор҄енхъ, братосътвор҄енхьбратосътвор҄ен, братосътвор҄еньбратосътвор҄еню, братосътвор҄енѹ, братосътвор҄енью
NnDu
братосътвор҄енма, братосътвор҄еньма, братосътвор҄енма, братосътвор҄енма
братосътвор҄ень -ꙗ ср Побратимяване мⷧ҇о на братосътворене СЕ 9а 20 Изч СЕ Калка от гр ἀδελφοποιΐα братосътворене Нвб Срв братотворение