Исторически речник
братолюбь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
братолюб, братолюбьбратолюбꙗ, братолюба, братолюбьꙗбратолюбю, братолюбѹ, братолюбьюбратолюбмь, братолюбьмь, братолюбмъ, братолюбьмъ, братолюбмь, братолюбмъбратолюб, братолюбь, братолюббратолюбꙗ, братолюба, братолюбьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
братолюб, братолюбь, братолюбебратолюбмъ, братолюбьмъ, братолюбмь, братолюбьмь, братолюбмъ, братолюбмь, братолюбомъ, братолюбамъбратолюб, братолюбь, братолюб, братолюбмбратолюбхъ, братолюбьхъ, братолюбхь, братолюбьхь, братолюбхъ, братолюбхьбратолюб, братолюбьбратолюбю, братолюбѹ, братолюбью
NnDu
братолюбма, братолюбьма, братолюбма, братолюбма
братолюбь -ꙗ ср Братска любов да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ. братолюбе. беꙁмⷧве. съмотрене. говѣне. ꙇ поѹене. бжемъ словесемъ СЕ 92а 1 ѹобраꙁ вь немь добродѣанѣ. ꙇстнꙿно творт ... благовѣре. братолюбе. ꙇ послѹшане СЕ 94b 9—10 Изч СЕ Калка от гр φιλαδελφία братролюбе Нвб братолюбие книж остар ВА МлБТР БТР РБЕ