Исторически речник
брант  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
брантбранѭ, бранѧ, бранюбраншбрантъ, бранть, брантбранмъ, бранмь, бранм, бранмобранте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бранѧтъ, бранѧть, бранѧтбранвѣбрантабрантебранбран
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бранмъ, бранмь, бранмбрантебранвѣбрантабранхъ, бранхь, бранхбран
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бранбранхомъ, бранхомь, бранхом, бранхмꙑбранстебраншѧ, браншѫ, бранша, бранше, бранхѫбранховѣбранста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бранстебранꙗахъ, бранѣахъ, бранаахъ, бранѣхъ, бранꙗхъ, бранѧахъ, бранѧхъ, бранꙗахь, бранѣахь, бранаахь, бранѣхь, бранꙗхь, бранѧахь, бранѧхь, бранꙗах, бранѣах, бранаах, бранѣх, бранꙗх, бранѧах, бранѧхбранꙗаше, бранѣаше, бранааше, бранѣше, бранꙗше, бранѧаше, бранѧшебранꙗаше, бранѣаше, бранааше, бранѣше, бранꙗше, бранѧаше, бранѧшебранꙗахомъ, бранѣахомъ, бранаахомъ, бранѣхомъ, бранꙗхомъ, бранѧахомъ, бранѧхомъ, бранꙗахомь, бранѣахомь, бранаахомь, бранѣхомь, бранꙗхомь, бранѧахомь, бранѧхомь, бранꙗахом, бранѣахом, бранаахом, бранѣхом, бранꙗхом, бранѧахом, бранѧхомбранꙗашете, бранѣашете, бранаашете, бранѣшете, бранꙗшете, бранꙗасте, бранѣасте, бранаасте, бранѣсте, бранꙗсте, бранѧасте, бранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бранꙗахѫ, бранѣахѫ, бранаахѫ, бранѣхѫ, бранꙗхѫ, бранꙗахѹ, бранѣахѹ, бранаахѹ, бранѣхѹ, бранꙗхѹ, бранѧахѹ, бранѧхѹбранꙗаховѣ, бранѣаховѣ, бранааховѣ, бранѣховѣ, бранꙗховѣ, бранѧаховѣ, бранѧховѣбранꙗашета, бранѣашета, бранаашета, бранѣшета, бранꙗшета, бранꙗаста, бранѣаста, бранааста, бранѣста, бранꙗста, бранѧаста, бранѧстабранꙗашете, бранѣашете, бранаашете, бранѣшете, бранꙗшете, бранꙗасте, бранѣасте, бранаасте, бранѣсте, бранꙗсте, бранѧасте, бранѧсте
брант -бранѭ -бранш несв Възпирам, забранявам някому да извърши нещо іс же рее мъ. останѣте дѣт  не бранте мъ. прт къ мьнѣ М Мт 19.14 ЗI. Срв. Мк 10.14 М,З;Лк 18.16 М З Принуждавам, карам някого да се въздържа от нещо. еда бран҄ѫ л пштꙙ. не бран҄ѫ сего. нъ ѹѫ лхо мѣрꙑ не бꙑт.  многѫѭ пштѫ отъврѣшт. да не мѣрѫ прѣмнѹѭште. погѹбмъ дѹшевьнаго съдравꙗ С 494.25,26 М З А К С Гр κωλύω προαναστέλλω Нвб бра̀ня ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА Срв Брани поле МИ Бранища МИ Браничево МИ СНМБ Бранимир ЛИ Бранислав ЛИ СтИл,РЛФИ