Исторически речник
брадѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
брадѣтбрадѣѭ, брадѣѫ, брадѣѧ, брадѣюбрадѣш, брадѣешбрадѣтъ, брадѣетъ, брадѣть, брадѣеть, брадѣт, брадѣетбрадѣмъ, брадѣемъ, брадѣмь, брадѣемь, брадѣм, брадѣем, брадѣмо, брадѣемобрадѣте, брадѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
брадѣѭтъ, брадѣѫтъ, брадѣѧтъ, брадѣютъ, брадѣѭть, брадѣѫть, брадѣѧть, брадѣють, брадѣѭт, брадѣѫт, брадѣѧт, брадѣютбрадѣвѣ, брадѣевѣбрадѣта, брадѣетабрадѣте, брадѣетебрадѣбрадѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
брадѣмъ, брадѣмь, брадѣмбрадѣтебрадѣвѣбрадѣтабрадѣхъ, брадѣхь, брадѣхбрадѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
брадѣбрадѣхомъ, брадѣхомь, брадѣхом, брадѣхмꙑбрадѣстебрадѣшѧ, брадѣшѫ, брадѣша, брадѣше, брадѣхѫбрадѣховѣбрадѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
брадѣстебрадѣахъ, брадѣхъ, брадѣахь, брадѣхь, брадѣах, брадѣхбрадѣаше, брадѣшебрадѣаше, брадѣшебрадѣахомъ, брадѣхомъ, брадѣахомь, брадѣхомь, брадѣахом, брадѣхомбрадѣашете, брадѣшете, брадѣасте, брадѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
брадѣахѫ, брадѣхѫ, брадѣахѹ, брадѣхѹбрадѣаховѣ, брадѣховѣбрадѣашета, брадѣшета, брадѣаста, брадѣстабрадѣашете, брадѣшете, брадѣасте, брадѣсте
брадѣт -брадѣѭ -брадѣш несв Израства ми брада, брадясвам брада же мѹ топрьво брадѣѭштꙋ свьтѣаше сꙙ С 142.8 Изч С Гр ἐπανϑέω Нвб Срв брадя ’за растение — пущам коренчета’ диал РБЕ ДА брадея МлБТР ЕтМл брадясам, брадясвам МлБТР БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА