Исторически речник
болꙗрьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
болꙗрьскъ, болꙗрьскьболꙗрьскаболꙗрьскѹболꙗрьскъ, болꙗрьскьболꙗрьскаболꙗрьскомь, болꙗрьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
болꙗрьсцѣболꙗрьскъболꙗрьсцболꙗрьскъ, болꙗрьскьболꙗрьскомъ, болꙗрьскомьболꙗрьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
болꙗрьскꙑболꙗрьсцѣхъ, болꙗрьсцѣхьболꙗрьскаболꙗрьскѹболꙗрьскомаболꙗрьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
болꙗрьскаболꙗрьскѹболꙗрьскоболꙗрьскаболꙗрьскомь, болꙗрьскомъболꙗрьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
болꙗрьскаболꙗрьскъ, болꙗрьскьболꙗрьскомъ, болꙗрьскомьболꙗрьскꙑболꙗрьскꙑболꙗрьсцѣхъ, болꙗрьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
болꙗрьсцѣболꙗрьскѹболꙗрьскомаболꙗрьскаболꙗрьскꙑ, болꙗрьскѫболꙗрьсцѣ, болꙗрьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
болꙗрьскѫ, болꙗрьскѹболꙗрьскоѭ, болꙗрьскоѫ, болꙗрьскоѧ, болꙗрьскоюболꙗрьсцѣ, болꙗрьстѣболꙗрьскꙑболꙗрьскъ, болꙗрьскьболꙗрьскамъ, болꙗрьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
болꙗрьскꙑболꙗрьскамболꙗрьскахъ, болꙗрьскахьболꙗрьсцѣ, болꙗрьстѣболꙗрьскѹболꙗрьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
болꙗрьскꙑ, болꙗрьскꙑ, болꙗрьскоболꙗрьскаго, болꙗрьскаего, болꙗрьскааго, болꙗрьскаго, болꙗрьского, болꙗрьскога, болꙗрьскгоболꙗрьскѹмѹ, болꙗрьскѹемѹ, болꙗрьскѹѹмѹ, болꙗрьскѹмѹ, болꙗрьскоомѹ, болꙗрьскомѹ, болꙗрьскоѹмѹ, болꙗрьскмѹболꙗрьскꙑ, болꙗрьскꙑ, болꙗрьскоболꙗрьскаго, болꙗрьскаего, болꙗрьскааго, болꙗрьскаго, болꙗрьского, болꙗрьскога, болꙗрьскгоболꙗрьскꙑмь, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьскꙑмъ, болꙗрьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
болꙗрьсцѣмь, болꙗрьсцѣемь, болꙗрьсцѣѣмь, болꙗрьсцѣамь, болꙗрьсцѣмь, болꙗрьсцѣмъ, болꙗрьсцѣемъ, болꙗрьсцѣѣмъ, болꙗрьсцѣамъ, болꙗрьсцѣмъ, болꙗрьскомь, болꙗрьскомъболꙗрьскꙑ, болꙗрьскꙑ, болꙗрьскоболꙗрьсцболꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьсцѣхъ, болꙗрьсцѣхьболꙗрьскꙑмъ, болꙗрьскꙑмъ, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьсцѣмъ, болꙗрьсцѣмьболꙗрьскꙑѧ, болꙗрьскꙑꙗ, болꙗрьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
болꙗрьскꙑм, болꙗрьскꙑмболꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьскꙑхьболꙗрьскаꙗ, болꙗрьскаа, болꙗрьскаѣболꙗрьскѹю, болꙗрьскоюболꙗрьскꙑма, болꙗрьскꙑмаболꙗрьско, болꙗрьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
болꙗрьскаго, болꙗрьскаего, болꙗрьскааго, болꙗрьскаго, болꙗрьского, болꙗрьскога, болꙗрьскгоболꙗрьскѹмѹ, болꙗрьскѹемѹ, болꙗрьскѹѹмѹ, болꙗрьскѹмѹ, болꙗрьскоомѹ, болꙗрьскомѹ, болꙗрьскоѹмѹ, болꙗрьскмѹболꙗрьско, болꙗрьскоеболꙗрьскаго, болꙗрьскаего, болꙗрьскааго, болꙗрьскаго, болꙗрьского, болꙗрьскога, болꙗрьскгоболꙗрьскꙑмь, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьскꙑмъ, болꙗрьскꙑмъболꙗрьсцѣмь, болꙗрьсцѣемь, болꙗрьсцѣѣмь, болꙗрьсцѣамь, болꙗрьсцѣмь, болꙗрьсцѣмъ, болꙗрьсцѣемъ, болꙗрьсцѣѣмъ, болꙗрьсцѣамъ, болꙗрьсцѣмъ, болꙗрьскомь, болꙗрьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
болꙗрьско, болꙗрьскоеболꙗрьскаꙗ, болꙗрьскаа, болꙗрьскаѣ, болꙗрьскаѧболꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьсцѣхъ, болꙗрьсцѣхьболꙗрьскꙑмъ, болꙗрьскꙑмъ, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьсцѣмъ, болꙗрьсцѣмьболꙗрьскаꙗ, болꙗрьскаа, болꙗрьскаѣ, болꙗрьскаѧболꙗрьскꙑм, болꙗрьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
болꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьскꙑхьболꙗрьсцѣболꙗрьскѹю, болꙗрьскоюболꙗрьскꙑма, болꙗрьскꙑмаболꙗрьскаꙗ, болꙗрьскаа, болꙗрьскаѣ, болꙗрьскаѧболꙗрьскꙑѧ, болꙗрьскꙑꙗ, болꙗрьскѫѭ, болꙗрьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
болꙗрьсцѣ, болꙗрьстѣ, болꙗрьскоболꙗрьскѫѭ, болꙗрьскѹю, болꙗрьскоѭ, болꙗрьскоюболꙗрьскѫѭ, болꙗрьскоѫ, болꙗрьскоѧ, болꙗрьскоюболꙗрьсцѣ, болꙗрьстѣболꙗрьскꙑѧ, болꙗрьскꙑꙗ, болꙗрьскꙑеболꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхъ, болꙗрьсцѣхъ, болꙗрьстѣхъ, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьсцѣхь, болꙗрьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
болꙗрьскꙑмъ, болꙗрьскꙑмъ, болꙗрьсцѣмъ, болꙗрьстѣмъ, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьскꙑмь, болꙗрьсцѣмь, болꙗрьстѣмьболꙗрьскꙑѧ, болꙗрьскꙑꙗ, болꙗрьскꙑеболꙗрьскꙑм, болꙗрьскꙑмболꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхъ, болꙗрьскꙑхь, болꙗрьскꙑхьболꙗрьсцѣ, болꙗрьстѣболꙗрьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
болꙗрьскꙑма, болꙗрьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
болꙗрьскъ -ꙑ прил Болярски, на болярин ꙁаповѣд к҄есаровѣ  бол҄ѣрьстѣ не повнѫ сꙙ С 104.17—18 мол҄ѫ тꙙ каꙁнь црьскѫ.  бол҄ѣрьскѫ въскорѣ съконьа о мьнѣ С 101.29 нарекошꙙ некꙿтарꙗ нѣкого. мѫжа мента  доброговѣна. кротъка обраꙁомъ отъ болѣръска рода сѫшта С 202.14 болꙗрьскъ съвѣтъ ἡ σύγκλητος βουλή Сенат ѳеодѡръ отъ вьсего нꙑнꙗ бол҄ѣрьска съвѣта.  къ доброьствѹѹмѹ нашемѹ цѣсарѹ ѹстнꙗнꙋ. о съмꙑслѣ  стотѣ жтꙗ.  правѣ вѣрѣ  млост ѹдмъ стъ С 281. 13 Изч С Гр συγκλητικός τῆς συγκλήτου болѣрьскъ болѣръскъ Нвб болярски ОА ВА НТ АК Бот МлБТР ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН БТР болерски диал ВА Дюв РБЕ ДА болярский остар НГер Срв боярски, боярский остар ВА Болярска ливада МИ Болярски рът МИ ЙЗ,Зас Болярски извор МИ Болярско МИ СНМБ Болярски ФИ СтИл,РЛФИ