Исторически речник
болѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
болѣтболѭ, болѧ, болюболшболтъ, болть, болтболмъ, болмь, болм, болмоболте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
болѧтъ, болѧть, болѧтболвѣболтаболтеболбол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
болмъ, болмь, болмболтеболвѣболтаболѣхъ, болѣхь, болѣхболѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
болѣболѣхомъ, болѣхомь, болѣхом, болѣхмꙑболѣстеболѣшѧ, болѣшѫ, болѣша, болѣше, болѣхѫболѣховѣболѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
болѣстеболѣахъ, болѣхъ, болѧахъ, болѧхъ, болѣахь, болѣхь, болѧахь, болѧхь, болѣах, болѣх, болѧах, болѧхболѣаше, болѣше, болѧаше, болѧшеболѣаше, болѣше, болѧаше, болѧшеболѣахомъ, болѣхомъ, болѧахомъ, болѧхомъ, болѣахомь, болѣхомь, болѧахомь, болѧхомь, болѣахом, болѣхом, болѧахом, болѧхомболѣашете, болѣшете, болѣасте, болѣсте, болѧасте, болѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
болѣахѫ, болѣхѫ, болѣахѹ, болѣхѹ, болѧахѹ, болѧхѹболѣаховѣ, болѣховѣ, болѧаховѣ, болѧховѣболѣашета, болѣшета, болѣаста, болѣста, болѧаста, болѧстаболѣашете, болѣшете, болѣасте, болѣсте, болѧасте, болѧсте
болѣт -болѭ -болш несв 1. Боледувам, страдам от болест бѣ же марѣ помаꙁавъшѣ га мѵроѭ ... еѩже братръ ла(ꙁа)рь болѣаше М Йо 11.2 З, А, СК,Н. Срв. С 313.3 мноꙁ бо мѫж богат ножьноѭ болѣꙁнѭ болꙙште. не могѫште сътръпѣт страданьа  болѣꙁн враевьнааго цѣленьꙗ С 556.24 a) Като прил. болѧ a) ἀσϑενῶν Болен ꙇ въꙁвраштъше сѧ въ домъ посълан. обрѣтѫ болѧштааго раба цѣлѣвъша М Лк7.10 З А СК b) b) Като същ. болѧ м ед ὁ κακῶς ἔχων, ὁ ἀσϑενής, ὁ ἀσϑενῶν, [ὁ] κάμνων, [ὁ] ἀῤῥωστῶν, ὁ πεπονηκώς Болен човек, болник не трѣбѹѭтъ съдрав враа. нъ болѧще М Мт 9.12 А, СК. Срв.Лк 5.31 М, З, А;Мк 2.17 М З А СК ꙇ посъла ѩ. проповѣ(дѣ)т цсрстве бже. ꙇ цѣлт болѧщѧѩ М Лк 9.2 З А СК мⷧ҇о нⷣ҇а болѧщімь ѡма СЕ 32а 17 пⷫ҇о вьꙁложь ѹрарь.  фелонь. поставь болѧщаⷢ҇а пⷣ҇рѣ олътаремь ... молтъ сѧ бѹ СЕ 38b 4 ѣко тꙑ ес цѣлтель болѧщмъ СЕ 39а 19 прде болꙙштмъ враь С 251.19 е радѹѭ сꙙ. сьмрьт ꙁбавтелю. съпасеню наꙙтье падъшмъ въстан. болꙙштмъ поко С 314.29 2. Изпитвам болка тьгда  дѣтшть плаетъ  мат болтъ. навꙑкъш обꙑамъ крьмт дѣтшть. а пштꙙ не подамꙑ вдꙙшт С 312.8 Страдам. тъгда он на тѣлес стрѹпъ не мѣѭште ꙁавстѭ стрѣем срьдꙿц болѣахѫ С 398.22 нестї же дѹс  отъ кѹмръ хъ ꙁгънан бꙑвъше  осъпам наꙙ болѣт страна та С 45.3 болѣт огньмь πυρέσσω Имам висока температура, трескав съм пршъдъ іс въ домъ петровъ. вдѣ тъщѫ емѹ лежщѫ  болщѫ огньмь СК Мт 8.14 М З А СК Н Е СП СЕ С Р Гр ἀσϑενέω νοσέω ὠδίνω ἀλγέω ἐν ἀσϑενείᾳ εἰμί ὁδυνάομαι ἀῤῥωστέω κακῶς ἔχω Нвб болея остар МлБТР ЕтМл БТР РБЕ РРОДД ДА боля̀ ’боледувам’ остар ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтБАН АР ДА