Исторически речник
бол҄е  
бол҄е -бол҄ьше нареч срав 1. Повече, по–много ꙇ же любтъ скрьнѣаго ѣко себе. боле естъ вьсѣхъ олокавтоматъ  жрътвъ М Мк 12.33 З А онъ же рее къ нмъ. нтоже боле повелѣнааго вамъ творте М Лк 3.13 З А СК  рее въ істꙑнѫ глѭ (ва)мъ. ѣко въдовца с ѹбогаѣ. боле вьсѣхъ въвръже М Лк 21.3 З А СК въ ніхъже о҃ лѣтъ. аште л же въ селѣхъ хъ п҃ лѣтъ.  боле хъ трѹдъ і болѣꙁнь СП 89.10 нꙑнꙗ же вел҄м бол҄е глагол҄ѫ. ꙗко ѧꙁꙑкъ стъ. ѧꙁꙑкъ нашъ хрстосова подражаѧ С 379.29 Над, свръх определеното количество. нъ не бѣаше хъ бол҄е дного на десꙙте С 442.15 пож же по цѣл҄енї бол҄е ѳ҃ лѣтъ. ѧже съдравъ сътвор С 564.27 2. Още повече, още по–силно, в по–голяма степен и сила ꙇ дха стааго пеать боле просвѣщаетъ сѧ въ срц его. ꙇ въ помꙑшленьхъ СЕ 23b 9—10 бол҄ьше го вьꙁьмеші аште дас. оставш грѣхъ врагѹ С 407.6 М З А СК СП СЕ С Гр πλεῖον [πλέον] περισσότερον ἐκτυπώτερον τὸ πλεῖον [τὰ] πλείονα [τὰ] μείζονα Нвб боле диал ВА НТ Дюв НГер РБЕ ДА по–боле ’по–добре’, ’по–хубаво’, ’по–голямо’ Дюв НГер ДА най–боле ’най–добре’ ’най–хубаво’ ’най–голямо’ Дюв НГер ДА