Исторически речник
богословьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
богословьнъ, богословьньбогословьнабогословьнѹбогословьнъ, богословьньбогословьнабогословьномь, богословьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
богословьнѣбогословьне, богословьнꙑбогословьнбогословьнъ, богословьньбогословьномъ, богословьномьбогословьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
богословьнꙑбогословьнѣхъ, богословьнѣхьбогословьнабогословьнѹбогословьномабогословьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
богословьнабогословьнѹбогословьнобогословьнабогословьномь, богословьномъбогословьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
богословьнабогословьнъ, богословьньбогословьномъ, богословьномьбогословьнабогословьнꙑбогословьнѣхъ, богословьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
богословьнѣбогословьнѹбогословьномабогословьнабогословьнꙑ, богословьнѫбогословьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
богословьнѫ, богословьнѹбогословьноѭ, богословьноѫ, богословьноѧ, богословьноюбогословьнѣбогословьнꙑбогословьнъ, богословьньбогословьнамъ, богословьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
богословьнꙑбогословьнамбогословьнахъ, богословьнахьбогословьнѣбогословьнѹбогословьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
богословьнꙑ, богословьнꙑ, богословьнобогословьнаго, богословьнаего, богословьнааго, богословьнаго, богословьного, богословьнога, богословьнгобогословьнѹмѹ, богословьнѹемѹ, богословьнѹѹмѹ, богословьнѹмѹ, богословьноомѹ, богословьномѹ, богословьноѹмѹ, богословьнмѹбогословьнꙑ, богословьнꙑ, богословьнобогословьнаго, богословьнаего, богословьнааго, богословьнаго, богословьного, богословьнога, богословьнгобогословьнꙑмь, богословьнꙑмь, богословьнꙑмъ, богословьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
богословьнѣмь, богословьнѣемь, богословьнѣѣмь, богословьнѣамь, богословьнѣмь, богословьнѣмъ, богословьнѣемъ, богословьнѣѣмъ, богословьнѣамъ, богословьнѣмъ, богословьномь, богословьномъбогословьнꙑ, богословьнꙑ, богословьнобогословьнбогословьнꙑхъ, богословьнꙑхъ, богословьнꙑхь, богословьнꙑхь, богословьнѣхъ, богословьнѣхьбогословьнꙑмъ, богословьнꙑмъ, богословьнꙑмь, богословьнꙑмь, богословьнѣмъ, богословьнѣмьбогословьнꙑѧ, богословьнꙑꙗ, богословьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
богословьнꙑм, богословьнꙑмбогословьнꙑхъ, богословьнꙑхъ, богословьнꙑхь, богословьнꙑхьбогословьнаꙗ, богословьнаа, богословьнаѣбогословьнѹю, богословьноюбогословьнꙑма, богословьнꙑмабогословьно, богословьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
богословьнаго, богословьнаего, богословьнааго, богословьнаго, богословьного, богословьнога, богословьнгобогословьнѹмѹ, богословьнѹемѹ, богословьнѹѹмѹ, богословьнѹмѹ, богословьноомѹ, богословьномѹ, богословьноѹмѹ, богословьнмѹбогословьно, богословьноебогословьнаго, богословьннаего, богословьнааго, богословьнаго, богословьного, богословьнога, богословьнгобогословьнꙑмь, богословьнꙑмь, богословьнꙑмъ, богословьнꙑмъбогословьнѣмь, богословьнѣемь, богословьнѣѣмь, богословьнѣамь, богословьнѣмь, богословьнѣмъ, богословьнѣемъ, богословьнѣѣмъ, богословьнѣамъ, богословьнѣмъ, богословьномь, богословьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
богословьно, богословьноебогословьнаꙗ, богословьнаа, богословьнаѣ, богословьнаѧбогословьнꙑхъ, богословьнꙑхъ, богословьнꙑхь, богословьнꙑхь, богословьнѣхъ, богословьнѣхьбогословьнꙑмъ, богословьнꙑмъ, богословьнꙑмь, богословьнꙑмь, богословьнѣмъ, богословьнѣмьбогословьнаꙗ, богословьнаа, богословьнаѣ, богословьнаѧбогословьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
богословьнꙑхъ, богословьнꙑхъ, богословьнꙑхь, богословьнꙑхьбогословьнѣбогословьнѹю, богословьноюбогословьнꙑма, богословьнꙑмабогословьнаꙗ, богословьнаа, богословьнаѣ, богословьнаѧбогословьнꙑѧ, богословьнꙑꙗ, богословьнѫѭ, богословьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
богословьнѣ, богословьнобогословьнѫѭ, богословьнѹю, богословьноѭ, богословьноюбогословьнѫѭ, богословьноѫ, богословьноѧ, богословьноюбогословьнѣбогословьнꙑѧ, богословьнꙑꙗ, богословьнꙑебогословьнꙑхъ, богословьнꙑхъ, богословьнѣхъ, богословьнꙑхь, богословьнꙑхь, богословьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
богословьнꙑмъ, богословьнꙑмъ, богословьнѣмъ, богословьнꙑмь, богословьнꙑмь, богословьнѣмьбогословьнꙑѧ, богословьнꙑꙗ, богословьнꙑебогословьнꙑм, богословьнꙑмбогословьнꙑхъ, богословьнꙑхъ, богословьнꙑхь, богословьнꙑхьбогословьнѣбогословьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
богословьнꙑма, богословьнꙑмабогословьнѣ, богословьнѣшбогословьнѣшабогословьнѣшѹ, богословьнѣшюбогословьнѣбогословьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
богословьнѣшемь, богословьнѣшемъбогословьнѣшбогословьнѣбогословьнѣше, богословьнѣшбогословьнѣшь, богословьнѣшъбогословьнѣшемъ, богословьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
богословьнѣшѧбогословьнѣшбогословьнѣшхъ, богословьнѣшхьбогословьнѣшабогословьнѣшѹ, богословьнѣшюбогословьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
богословьнѣе, богословьнѣ, богословьнѣшебогословьнѣшабогословьнѣшѹ, богословьнѣшюбогословьнѣе, богословьнѣ, богословьнѣшебогословьнѣшабогословьнѣшемь, богословьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
богословьнѣшбогословьнѣе, богословьнѣбогословьнѣша, богословьнѣшбогословьнѣшь, богословьнѣшъбогословьнѣшемъ, богословьнѣшемьбогословьнѣша, богословьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
богословьнѣшбогословьнѣшхъ, богословьнѣшхьбогословьнѣшбогословьнѣшѹ, богословьнѣшюбогословьнѣшемабогословьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
богословьнѣшѧ, богословьнѣшѫ, богословьнѣшебогословьнѣшбогословьнѣшѫ, богословьнѣшѧ, богословьнѣшѹбогословьнѣшеѭ, богословьнѣшеѫ, богословьнѣшеѧ, богословьнѣшеюбогословьнѣшбогословьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
богословьнѣшѧ, богословьнѣшѫ, богословьнѣшебогословьнѣшь, богословьнѣшъбогословьнѣшамъ, богословьнѣшамьбогословьнѣшѧ, богословьнѣше, богословьнѣшѫбогословьнѣшамбогословьнѣшахъ, богословьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
богословьнѣшбогословьнѣшѹ, богословьнѣшюбогословьнѣшамабогословьнѣ, богословьнѣшбогословьнѣшаго, богословьнѣшаего, богословьнѣшааго, богословьнѣшагобогословьнѣшѹмѹ, богословьнѣшѹемѹ, богословьнѣшѹѹмѹ, богословьнѣшѹмѹ, богословьнѣшюмѹ, богословьнѣшюемѹ, богословьнѣшюѹмѹ, богословьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
богословьнѣбогословьнѣшаго, богословьнѣшаего, богословьнѣшааго, богословьнѣшагобогословьнѣшмь, богословьнѣшмь, богословьнѣшмъ, богословьнѣшмъбогословьнѣшмь, богословьнѣшмь, богословьнѣшмъ, богословьнѣшмъбогословьнѣбогословьнѣше, богословьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
богословьнѣшхъ, богословьнѣшхъ, богословьнѣшхь, богословьнѣшхьбогословьнѣшмъ, богословьнѣшмъ, богословьнѣшмьбогословьнѣшѧѧ, богословьнѣшее, богословьнѣшѫѫбогословьнѣшм, богословьнѣшмбогословьнѣшхъ, богословьнѣшхъ, богословьнѣшхьбогословьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
богословьнѣшѹю, богословьнѣшююбогословьнѣшма, богословьнѣшмабогословьнѣе, богословьнѣ, богословьнѣшее, богословьнѣшебогословьнѣшаго, богословьнѣшаего, богословьнѣшааго, богословьнѣшагобогословьнѣшѹмѹ, богословьнѣшѹемѹ, богословьнѣшѹѹмѹ, богословьнѣшѹмѹ, богословьнѣшюмѹ, богословьнѣшюемѹ, богословьнѣшюѹмѹ, богословьнѣшюмѹбогословьнѣе, богословьнѣ, богословьнѣшее, богословьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
богословьнѣшаго, богословьнѣшаего, богословьнѣшааго, богословьнѣшагобогословьнѣшмь, богословьнѣшмь, богословьнѣшмъ, богословьнѣшмъбогословьнѣшмь, богословьнѣшмь, богословьнѣшмъ, богословьнѣшмъбогословьнѣе, богословьнѣ, богословьнѣшее, богословьнѣшебогословьнѣшаꙗ, богословьнѣшаѣ, богословьнѣшаѧбогословьнѣшхъ, богословьнѣшхъ, богословьнѣшхь, богословьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
богословьнѣшмъ, богословьнѣшмъ, богословьнѣшмьбогословьнѣшаꙗ, богословьнѣшаѣ, богословьнѣшаѧбогословьнѣшм, богословьнѣшмбогословьнѣшхъ, богословьнѣшхъ, богословьнѣшхьбогословьнѣшбогословьнѣшѹю, богословьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
богословьнѣшма, богословьнѣшмабогословьнѣшꙗ, богословьнѣшѣ, богословьнѣшаꙗбогословьнѣшѧѧ, богословьнѣшѧѩ, богословьнѣшѫѫ, богословьнѣшаѧ, богословьнѣшее, богословьнѣшеѥбогословьнѣшбогословьнѣшѫѫ, богословьнѣшѫѭ, богословьнѣшѧѧ, богословьнѣшѧѩ, богословьнѣшююбогословьнѣшѫѫ, богословьнѣшѫѭ, богословьнѣшѧѧ, богословьнѣшѧѩ, богословьнѣшюю, богословьнѣшеѭ, богословьнѣшеѫ, богословьнѣшеѧ, богословьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
богословьнѣшбогословьнѣшꙗ, богословьнѣшѣбогословьнѣшѧѧ, богословьнѣшѧѩ, богословьнѣшѫѫ, богословьнѣшаѧ, богословьнѣшее, богословьнѣшеѥбогословьнѣшхъ, богословьнѣшхъ, богословьнѣшхь, богословьнѣшхьбогословьнѣшмъ, богословьнѣшмъ, богословьнѣшмь, богословьнѣшмьбогословьнѣшѧѧ, богословьнѣшѧѩ, богословьнѣшѫѫ, богословьнѣшаѧ, богословьнѣшее, богословьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
богословьнѣшм, богословьнѣшмбогословьнѣшхъ, богословьнѣшхъ, богословьнѣшхь, богословьнѣшхьбогословьнѣшбогословьнѣшѹю, богословьнѣшююбогословьнѣшма, богословьнѣшма
богословьнъ -ꙑ прил Който се отнася до богопочитанието а словеса мже сꙙ кꙑтъ. горꙿко прѣтръгнетъ.  богословьнааго охѹлтъ ꙁакона С 338.12 Изч С Калка от гр τῆς ϑεολογι´ας Нвб богословен книж остар МлБТР ЕтМл