Исторически речник
богословт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
богословтбогословлѭ, богословлѧ, богослововѧ, богословьѭ, богословлюбогословшбогословтъ, богословть, богословтбогословмъ, богословмь, богословм, богословмобогословте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
богословѧтъ, богословѧть, богословѧтбогословвѣбогословтабогословтебогословбогослов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
богословмъ, богословмь, богословмбогословтебогословвѣбогословтабогословхъ, богословхь, богословхбогослов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
богословбогословхомъ, богословхомь, богословхом, богословхмꙑбогословстебогословшѧ, богословшѫ, богословша, богословше, богословхѫбогословховѣбогословста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
богословстебогословѣахъ, богословѣѣхъ, богословѣхъ, богословѧхъ, богословѣахь, богословѣѣхь, богословѣхь, богословѧхь, богословѣах, богословѣѣх, богословѣх, богословѧхбогословѣаше, богословѣѣше, богословѣше, богословѧшебогословѣаше, богословѣѣше, богословѣше, богословѧшебогословѣахомъ, богословѣѣхомъ, богословѣхомъ, богословѧхомъ, богословѣахомь, богословѣѣхомь, богословѣхомь, богословѧхомь, богословѣахом, богословѣѣхом, богословѣхом, богословѧхомбогословѣашете, богословѣѣшете, богословѣшете, богословѣасте, богословѣѣсте, богословѣсте, богословѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
богословѣахѫ, богословѣѣхѫ, богословѣхѫ, богословѣахѹ, богословѣѣхѹ, богословѣхѹ, богословѧхѹбогословѣаховѣ, богословѣѣховѣ, богословѣховѣ, богословѧховѣбогословѣашета, богословѣѣшета, богословѣшета, богословѣаста, богословѣѣста, богословѣста, богословѧстабогословѣашете, богословѣѣшете, богословѣшете, богословѣасте, богословѣѣсте, богословѣсте, богословѧсте
богословт -богословлѭ -богословш несв Изповядвам вярата си в Бога  младеньц богословꙙтъ. а отьц на бога сꙙ творꙙтъ С 333.6—7 въпрашаахѫ кто сь стъ. съсѫшт богословꙙтъ. а старьц хѹлꙙтъ С 324.5  раꙁбонкъ на крьстѣ богословтъ С 425.5 Изч С Калка от гр ϑεολογέω Нвб. остар богосло̀вя ВА богосла̀вям ДА