Исторически речник
богословесьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
богословесьствоватбогословесьствѹѭ, богословесьствѹѫ, богословесьствѹѧ, богословесьствѹюбогословесьствѹш, богословесьствѹеш, богословесьствѹѹшбогословесьствѹтъ, богословесьствѹетъ, богословесьствѹѹтъ, богословесьствѹть, богословесьствѹеть, богословесьствѹѹть, богословесьствѹт, богословесьствѹет, богословесьствѹѹтбогословесьствѹмъ, богословесьствѹемъ, богословесьствѹѹмъ, богословесьствѹмь, богословесьствѹемь, богословесьствѹѹмь, богословесьствѹм, богословесьствѹем, богословесьствѹѹм, богословесьствѹмо, богословесьствѹемо, богословесьствѹѹмобогословесьствѹте, богословесьствѹете, богословесьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
богословесьствѹѭтъ, богословесьствѹѫтъ, богословесьствѹѧтъ, богословесьствѹютъ, богословесьствѹѭть, богословесьствѹѫть, богословесьствѹѧть, богословесьствѹють, богословесьствѹѭт, богословесьствѹѫт, богословесьствѹѧт, богословесьствѹютбогословесьствѹвѣ, богословесьствѹевѣ, богословесьствѹѹвѣбогословесьствѹта, богословесьствѹета, богословесьствѹѹтабогословесьствѹте, богословесьствѹете, богословесьствѹѹтебогословесьствѹбогословесьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
богословесьствѹмъ, богословесьствѹмь, богословесьствѹмбогословесьствѹтебогословесьствѹвѣбогословесьствѹтабогословесьствовахъ, богословесьствовахь, богословесьствовахбогословесьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
богословесьствовабогословесьствовахомъ, богословесьствовахомь, богословесьствовахом, богословесьствовахомꙑбогословесьствовастебогословесьствовашѧ, богословесьствовашѫ, богословесьствоваша, богословесьствоваше, богословесьствовахѫбогословесьствоваховѣбогословесьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
богословесьствовастебогословесьствоваахъ, богословесьствовахъ, богословесьствоваахь, богословесьствовахь, богословесьствоваах, богословесьствовахбогословесьствовааше, богословесьствовашебогословесьствовааше, богословесьствовашебогословесьствоваахомъ, богословесьствовахомъ, богословесьствоваахомь, богословесьствовахомь, богословесьствоваахом, богословесьствовахомбогословесьствоваашете, богословесьствовашете, богословесьствоваасте, богословесьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
богословесьствоваахѫ, богословесьствовахѫ, богословесьствоваахѹ, богословесьствовахѹбогословесьствовааховѣ, богословесьствоваховѣбогословесьствоваашета, богословесьствовашета, богословесьствовааста, богословесьствовастабогословесьствоваашете, богословесьствовашете, богословесьствоваасте, богословесьствовасте
богословесьствоват -богословесьствѹѭ -богословесьствѹш несв сег страд прил богословесьствѹмъ ϑεολογούμεος Който е съобщен, известѐн от Бога; богооткровен посъланъ бꙑстъ гаѵрїлъ. въꙁвѣштаѧ ... тано богословесьствѹмо. а не спꙑтамо. тано сповѣдамо. а не мѣрмо С 245.2—3 Изч С Калка от гр ϑεολογέω Нвб богословествувам остар МлБТР ЕтМл