Исторически речник
богосварьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
богосварьнъ, богосварьньбогосварьнабогосварьнѹбогосварьнъ, богосварьньбогосварьнабогосварьномь, богосварьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
богосварьнѣбогосварьне, богосварьнꙑбогосварьнбогосварьнъ, богосварьньбогосварьномъ, богосварьномьбогосварьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
богосварьнꙑбогосварьнѣхъ, богосварьнѣхьбогосварьнабогосварьнѹбогосварьномабогосварьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
богосварьнабогосварьнѹбогосварьнобогосварьнабогосварьномь, богосварьномъбогосварьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
богосварьнабогосварьнъ, богосварьньбогосварьномъ, богосварьномьбогосварьнабогосварьнꙑбогосварьнѣхъ, богосварьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
богосварьнѣбогосварьнѹбогосварьномабогосварьнабогосварьнꙑ, богосварьнѫбогосварьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
богосварьнѫ, богосварьнѹбогосварьноѭ, богосварьноѫ, богосварьноѧ, богосварьноюбогосварьнѣбогосварьнꙑбогосварьнъ, богосварьньбогосварьнамъ, богосварьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
богосварьнꙑбогосварьнамбогосварьнахъ, богосварьнахьбогосварьнѣбогосварьнѹбогосварьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
богосварьнꙑ, богосварьнꙑ, богосварьнобогосварьнаго, богосварьнаего, богосварьнааго, богосварьнаго, богосварьного, богосварьнога, богосварьнгобогосварьнѹмѹ, богосварьнѹемѹ, богосварьнѹѹмѹ, богосварьнѹмѹ, богосварьноомѹ, богосварьномѹ, богосварьноѹмѹ, богосварьнмѹбогосварьнꙑ, богосварьнꙑ, богосварьнобогосварьнаго, богосварьнаего, богосварьнааго, богосварьнаго, богосварьного, богосварьнога, богосварьнгобогосварьнꙑмь, богосварьнꙑмь, богосварьнꙑмъ, богосварьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
богосварьнѣмь, богосварьнѣемь, богосварьнѣѣмь, богосварьнѣамь, богосварьнѣмь, богосварьнѣмъ, богосварьнѣемъ, богосварьнѣѣмъ, богосварьнѣамъ, богосварьнѣмъ, богосварьномь, богосварьномъбогосварьнꙑ, богосварьнꙑ, богосварьнобогосварьнбогосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхь, богосварьнꙑхь, богосварьнѣхъ, богосварьнѣхьбогосварьнꙑмъ, богосварьнꙑмъ, богосварьнꙑмь, богосварьнꙑмь, богосварьнѣмъ, богосварьнѣмьбогосварьнꙑѧ, богосварьнꙑꙗ, богосварьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
богосварьнꙑм, богосварьнꙑмбогосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхь, богосварьнꙑхьбогосварьнаꙗ, богосварьнаа, богосварьнаѣбогосварьнѹю, богосварьноюбогосварьнꙑма, богосварьнꙑмабогосварьно, богосварьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
богосварьнаго, богосварьнаего, богосварьнааго, богосварьнаго, богосварьного, богосварьнога, богосварьнгобогосварьнѹмѹ, богосварьнѹемѹ, богосварьнѹѹмѹ, богосварьнѹмѹ, богосварьноомѹ, богосварьномѹ, богосварьноѹмѹ, богосварьнмѹбогосварьно, богосварьноебогосварьнаго, богосварьннаего, богосварьнааго, богосварьнаго, богосварьного, богосварьнога, богосварьнгобогосварьнꙑмь, богосварьнꙑмь, богосварьнꙑмъ, богосварьнꙑмъбогосварьнѣмь, богосварьнѣемь, богосварьнѣѣмь, богосварьнѣамь, богосварьнѣмь, богосварьнѣмъ, богосварьнѣемъ, богосварьнѣѣмъ, богосварьнѣамъ, богосварьнѣмъ, богосварьномь, богосварьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
богосварьно, богосварьноебогосварьнаꙗ, богосварьнаа, богосварьнаѣ, богосварьнаѧбогосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхь, богосварьнꙑхь, богосварьнѣхъ, богосварьнѣхьбогосварьнꙑмъ, богосварьнꙑмъ, богосварьнꙑмь, богосварьнꙑмь, богосварьнѣмъ, богосварьнѣмьбогосварьнаꙗ, богосварьнаа, богосварьнаѣ, богосварьнаѧбогосварьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
богосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхь, богосварьнꙑхьбогосварьнѣбогосварьнѹю, богосварьноюбогосварьнꙑма, богосварьнꙑмабогосварьнаꙗ, богосварьнаа, богосварьнаѣ, богосварьнаѧбогосварьнꙑѧ, богосварьнꙑꙗ, богосварьнѫѭ, богосварьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
богосварьнѣ, богосварьнобогосварьнѫѭ, богосварьнѹю, богосварьноѭ, богосварьноюбогосварьнѫѭ, богосварьноѫ, богосварьноѧ, богосварьноюбогосварьнѣбогосварьнꙑѧ, богосварьнꙑꙗ, богосварьнꙑебогосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхъ, богосварьнѣхъ, богосварьнꙑхь, богосварьнꙑхь, богосварьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
богосварьнꙑмъ, богосварьнꙑмъ, богосварьнѣмъ, богосварьнꙑмь, богосварьнꙑмь, богосварьнѣмьбогосварьнꙑѧ, богосварьнꙑꙗ, богосварьнꙑебогосварьнꙑм, богосварьнꙑмбогосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхъ, богосварьнꙑхь, богосварьнꙑхьбогосварьнѣбогосварьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
богосварьнꙑма, богосварьнꙑмабогосварьнѣ, богосварьнѣшбогосварьнѣшабогосварьнѣшѹ, богосварьнѣшюбогосварьнѣбогосварьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
богосварьнѣшемь, богосварьнѣшемъбогосварьнѣшбогосварьнѣбогосварьнѣше, богосварьнѣшбогосварьнѣшь, богосварьнѣшъбогосварьнѣшемъ, богосварьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
богосварьнѣшѧбогосварьнѣшбогосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхьбогосварьнѣшабогосварьнѣшѹ, богосварьнѣшюбогосварьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
богосварьнѣе, богосварьнѣ, богосварьнѣшебогосварьнѣшабогосварьнѣшѹ, богосварьнѣшюбогосварьнѣе, богосварьнѣ, богосварьнѣшебогосварьнѣшабогосварьнѣшемь, богосварьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
богосварьнѣшбогосварьнѣе, богосварьнѣбогосварьнѣша, богосварьнѣшбогосварьнѣшь, богосварьнѣшъбогосварьнѣшемъ, богосварьнѣшемьбогосварьнѣша, богосварьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
богосварьнѣшбогосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхьбогосварьнѣшбогосварьнѣшѹ, богосварьнѣшюбогосварьнѣшемабогосварьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
богосварьнѣшѧ, богосварьнѣшѫ, богосварьнѣшебогосварьнѣшбогосварьнѣшѫ, богосварьнѣшѧ, богосварьнѣшѹбогосварьнѣшеѭ, богосварьнѣшеѫ, богосварьнѣшеѧ, богосварьнѣшеюбогосварьнѣшбогосварьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
богосварьнѣшѧ, богосварьнѣшѫ, богосварьнѣшебогосварьнѣшь, богосварьнѣшъбогосварьнѣшамъ, богосварьнѣшамьбогосварьнѣшѧ, богосварьнѣше, богосварьнѣшѫбогосварьнѣшамбогосварьнѣшахъ, богосварьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
богосварьнѣшбогосварьнѣшѹ, богосварьнѣшюбогосварьнѣшамабогосварьнѣ, богосварьнѣшбогосварьнѣшаго, богосварьнѣшаего, богосварьнѣшааго, богосварьнѣшагобогосварьнѣшѹмѹ, богосварьнѣшѹемѹ, богосварьнѣшѹѹмѹ, богосварьнѣшѹмѹ, богосварьнѣшюмѹ, богосварьнѣшюемѹ, богосварьнѣшюѹмѹ, богосварьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
богосварьнѣбогосварьнѣшаго, богосварьнѣшаего, богосварьнѣшааго, богосварьнѣшагобогосварьнѣшмь, богосварьнѣшмь, богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмъбогосварьнѣшмь, богосварьнѣшмь, богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмъбогосварьнѣбогосварьнѣше, богосварьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
богосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхь, богосварьнѣшхьбогосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмьбогосварьнѣшѧѧ, богосварьнѣшее, богосварьнѣшѫѫбогосварьнѣшм, богосварьнѣшмбогосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхьбогосварьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
богосварьнѣшѹю, богосварьнѣшююбогосварьнѣшма, богосварьнѣшмабогосварьнѣе, богосварьнѣ, богосварьнѣшее, богосварьнѣшебогосварьнѣшаго, богосварьнѣшаего, богосварьнѣшааго, богосварьнѣшагобогосварьнѣшѹмѹ, богосварьнѣшѹемѹ, богосварьнѣшѹѹмѹ, богосварьнѣшѹмѹ, богосварьнѣшюмѹ, богосварьнѣшюемѹ, богосварьнѣшюѹмѹ, богосварьнѣшюмѹбогосварьнѣе, богосварьнѣ, богосварьнѣшее, богосварьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
богосварьнѣшаго, богосварьнѣшаего, богосварьнѣшааго, богосварьнѣшагобогосварьнѣшмь, богосварьнѣшмь, богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмъбогосварьнѣшмь, богосварьнѣшмь, богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмъбогосварьнѣе, богосварьнѣ, богосварьнѣшее, богосварьнѣшебогосварьнѣшаꙗ, богосварьнѣшаѣ, богосварьнѣшаѧбогосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхь, богосварьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмьбогосварьнѣшаꙗ, богосварьнѣшаѣ, богосварьнѣшаѧбогосварьнѣшм, богосварьнѣшмбогосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхьбогосварьнѣшбогосварьнѣшѹю, богосварьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
богосварьнѣшма, богосварьнѣшмабогосварьнѣшꙗ, богосварьнѣшѣ, богосварьнѣшаꙗбогосварьнѣшѧѧ, богосварьнѣшѧѩ, богосварьнѣшѫѫ, богосварьнѣшаѧ, богосварьнѣшее, богосварьнѣшеѥбогосварьнѣшбогосварьнѣшѫѫ, богосварьнѣшѫѭ, богосварьнѣшѧѧ, богосварьнѣшѧѩ, богосварьнѣшююбогосварьнѣшѫѫ, богосварьнѣшѫѭ, богосварьнѣшѧѧ, богосварьнѣшѧѩ, богосварьнѣшюю, богосварьнѣшеѭ, богосварьнѣшеѫ, богосварьнѣшеѧ, богосварьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
богосварьнѣшбогосварьнѣшꙗ, богосварьнѣшѣбогосварьнѣшѧѧ, богосварьнѣшѧѩ, богосварьнѣшѫѫ, богосварьнѣшаѧ, богосварьнѣшее, богосварьнѣшеѥбогосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхь, богосварьнѣшхьбогосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмъ, богосварьнѣшмь, богосварьнѣшмьбогосварьнѣшѧѧ, богосварьнѣшѧѩ, богосварьнѣшѫѫ, богосварьнѣшаѧ, богосварьнѣшее, богосварьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
богосварьнѣшм, богосварьнѣшмбогосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхъ, богосварьнѣшхь, богосварьнѣшхьбогосварьнѣшбогосварьнѣшѹю, богосварьнѣшююбогосварьнѣшма, богосварьнѣшма
богосварьнъ -ꙑ прил Който се противопоставя на Бога хотѣх мльанмъ ѧꙁꙑка с съсѫдъ съжꙙт. не босварьнꙑхъ (погр. вм. нъ богосварьнꙑхъ, Север., с. 396, бел. под линия) ждовъ. на съпаса раждꙁамо ꙁъло лꙗн.  камен глаголат нѹждѫ твортъ С 396.8 Изч С Гр ϑεομάχος Нвб Ø