Исторически речник
богопрмьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
богопрмьць, богопрмьцъ, богопрмець, богопрмецъбогопрмьца, богопрмъца, богопрмцабогопрмьцѹ, богопрмьцю, богопрмъцѹ, богопрмъцю, богопрмцѹ, богопрмцюбогопрмьць, богопрмьцъ, богопрмець, богопрмецъбогопрмьца, богопрмъца, богопрмцабогопрмьцемь, богопрмьцемъ, богопрмцемь, богопрмцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
богопрмьц, богопрмъц, богопрмцбогопрмье, богопрмебогопрмьц, богопрмъц, богопрмцбогопрмьць, богопрмьцъ, богопрмець, богопрмецъбогопрмьцемъ, богопрмьцемь, богопрмъцемъ, богопрмъцемь, богопрмцемъ, богопрмцемьбогопрмьцѧ, богопрмьцѫ, богопрмьце, богопрмъцѧ, богопрмъцѫ, богопрмцѧ, богопрмцѫ, богопрмце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
богопрмьц, богопрмъц, богопрмцбогопрмьцхъ, богопрмьцхь, богопрмъцхъ, богопрмъцхь, богопрмцхъ, богопрмцхьбогопрмьца, богопрмъца, богопрмцабогопрмьцѹ, богопрмьцю, богопрмъцѹ, богопрмъцю, богопрмцѹ, богопрмцюбогопрмьцема, богопрмъцема, богопрмцема
богопрмьць м сѵмеонъ богопрмьць Συμεὼν ὁ Θεοδόχος Прозвището на ерусалимския старец — пророк Симеон, посрещнал Йосиф и Мария в храма, където са довели Христос на 40ия ден след рождението му за ритуално посвещаване на Бога като първороден син [Срв. Изх 34.19—20, Чис 18.15—16]. Пр. на 3 февруари мⷺца феⷬ҇р в҃ стаго сѵмеона бопремꙿца А 142b 9 Изч А Калка от гр ϑεοδόχος богопремꙿць Нвб богоприемец книж остар РБЕ ВА МлБТР ЕтМл