Исторически речник
богопоꙁнань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
богопоꙁнан, богопоꙁнаньбогопоꙁнанꙗ, богопоꙁнана, богопоꙁнаньꙗбогопоꙁнаню, богопоꙁнанѹ, богопоꙁнаньюбогопоꙁнанмь, богопоꙁнаньмь, богопоꙁнанмъ, богопоꙁнаньмъ, богопоꙁнанмь, богопоꙁнанмъбогопоꙁнан, богопоꙁнань, богопоꙁнанбогопоꙁнанꙗ, богопоꙁнана, богопоꙁнаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
богопоꙁнан, богопоꙁнань, богопоꙁнанебогопоꙁнанмъ, богопоꙁнаньмъ, богопоꙁнанмь, богопоꙁнаньмь, богопоꙁнанмъ, богопоꙁнанмь, богопоꙁнаномъ, богопоꙁнанамъбогопоꙁнан, богопоꙁнань, богопоꙁнан, богопоꙁнанмбогопоꙁнанхъ, богопоꙁнаньхъ, богопоꙁнанхь, богопоꙁнаньхь, богопоꙁнанхъ, богопоꙁнанхьбогопоꙁнан, богопоꙁнаньбогопоꙁнаню, богопоꙁнанѹ, богопоꙁнанью
NnDu
богопоꙁнанма, богопоꙁнаньма, богопоꙁнанма, богопоꙁнанма
богопоꙁнань -ꙗ ср Познаване, осъзнаване на Бога да не подражамъ ждовьска ѫродьства ... не ꙁавстьлвꙑхъ невдѣню. нъ хвалꙙштхъ богопоꙁнаню С 340.24—25 . въ того мѣсто вьвест богопоꙁнан съпасьно освꙙтт мръ С 329.18—19 спръва бо олѫен на ꙁаконъ. н въ послѣдн҄мь мѣстѣ напсан бꙑшꙙ богопоꙁнанꙗ С 335.26 дѣт хвалѫ прносꙙтъ. да родтел҄ь облꙙтъ беꙁаконꙗ.  вѣрѹѭштхъ обновꙙтъ богопоꙁнан С 338.17 Изч С Калка от гр ϑεογνωσία богопоꙁнан Нвб богопознание книж РБЕ ВА МлБТР ЕтМл