Исторически речник
богообраꙁьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
богообраꙁьнъ, богообраꙁьньбогообраꙁьнабогообраꙁьнѹбогообраꙁьнъ, богообраꙁьньбогообраꙁьнабогообраꙁьномь, богообраꙁьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
богообраꙁьнѣбогообраꙁьне, богообраꙁьнꙑбогообраꙁьнбогообраꙁьнъ, богообраꙁьньбогообраꙁьномъ, богообраꙁьномьбогообраꙁьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
богообраꙁьнꙑбогообраꙁьнѣхъ, богообраꙁьнѣхьбогообраꙁьнабогообраꙁьнѹбогообраꙁьномабогообраꙁьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
богообраꙁьнабогообраꙁьнѹбогообраꙁьнобогообраꙁьнабогообраꙁьномь, богообраꙁьномъбогообраꙁьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
богообраꙁьнабогообраꙁьнъ, богообраꙁьньбогообраꙁьномъ, богообраꙁьномьбогообраꙁьнабогообраꙁьнꙑбогообраꙁьнѣхъ, богообраꙁьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
богообраꙁьнѣбогообраꙁьнѹбогообраꙁьномабогообраꙁьнабогообраꙁьнꙑ, богообраꙁьнѫбогообраꙁьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
богообраꙁьнѫ, богообраꙁьнѹбогообраꙁьноѭ, богообраꙁьноѫ, богообраꙁьноѧ, богообраꙁьноюбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнꙑбогообраꙁьнъ, богообраꙁьньбогообраꙁьнамъ, богообраꙁьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
богообраꙁьнꙑбогообраꙁьнамбогообраꙁьнахъ, богообраꙁьнахьбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнѹбогообраꙁьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
богообраꙁьнꙑ, богообраꙁьнꙑ, богообраꙁьнобогообраꙁьнаго, богообраꙁьнаего, богообраꙁьнааго, богообраꙁьнаго, богообраꙁьного, богообраꙁьнога, богообраꙁьнгобогообраꙁьнѹмѹ, богообраꙁьнѹемѹ, богообраꙁьнѹѹмѹ, богообраꙁьнѹмѹ, богообраꙁьноомѹ, богообраꙁьномѹ, богообраꙁьноѹмѹ, богообраꙁьнмѹбогообраꙁьнꙑ, богообраꙁьнꙑ, богообраꙁьнобогообраꙁьнаго, богообраꙁьнаего, богообраꙁьнааго, богообраꙁьнаго, богообраꙁьного, богообраꙁьнога, богообраꙁьнгобогообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
богообраꙁьнѣмь, богообраꙁьнѣемь, богообраꙁьнѣѣмь, богообраꙁьнѣамь, богообраꙁьнѣмь, богообраꙁьнѣмъ, богообраꙁьнѣемъ, богообраꙁьнѣѣмъ, богообраꙁьнѣамъ, богообраꙁьнѣмъ, богообраꙁьномь, богообраꙁьномъбогообраꙁьнꙑ, богообраꙁьнꙑ, богообраꙁьнобогообраꙁьнбогообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнѣхъ, богообраꙁьнѣхьбогообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнѣмъ, богообраꙁьнѣмьбогообраꙁьнꙑѧ, богообраꙁьнꙑꙗ, богообраꙁьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
богообраꙁьнꙑм, богообраꙁьнꙑмбогообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнꙑхьбогообраꙁьнаꙗ, богообраꙁьнаа, богообраꙁьнаѣбогообраꙁьнѹю, богообраꙁьноюбогообраꙁьнꙑма, богообраꙁьнꙑмабогообраꙁьно, богообраꙁьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
богообраꙁьнаго, богообраꙁьнаего, богообраꙁьнааго, богообраꙁьнаго, богообраꙁьного, богообраꙁьнога, богообраꙁьнгобогообраꙁьнѹмѹ, богообраꙁьнѹемѹ, богообраꙁьнѹѹмѹ, богообраꙁьнѹмѹ, богообраꙁьноомѹ, богообраꙁьномѹ, богообраꙁьноѹмѹ, богообраꙁьнмѹбогообраꙁьно, богообраꙁьноебогообраꙁьнаго, богообраꙁьннаего, богообраꙁьнааго, богообраꙁьнаго, богообраꙁьного, богообраꙁьнога, богообраꙁьнгобогообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнꙑмъбогообраꙁьнѣмь, богообраꙁьнѣемь, богообраꙁьнѣѣмь, богообраꙁьнѣамь, богообраꙁьнѣмь, богообраꙁьнѣмъ, богообраꙁьнѣемъ, богообраꙁьнѣѣмъ, богообраꙁьнѣамъ, богообраꙁьнѣмъ, богообраꙁьномь, богообраꙁьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
богообраꙁьно, богообраꙁьноебогообраꙁьнаꙗ, богообраꙁьнаа, богообраꙁьнаѣ, богообраꙁьнаѧбогообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнѣхъ, богообраꙁьнѣхьбогообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнѣмъ, богообраꙁьнѣмьбогообраꙁьнаꙗ, богообраꙁьнаа, богообраꙁьнаѣ, богообраꙁьнаѧбогообраꙁьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
богообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнꙑхьбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнѹю, богообраꙁьноюбогообраꙁьнꙑма, богообраꙁьнꙑмабогообраꙁьнаꙗ, богообраꙁьнаа, богообраꙁьнаѣ, богообраꙁьнаѧбогообраꙁьнꙑѧ, богообраꙁьнꙑꙗ, богообраꙁьнѫѭ, богообраꙁьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
богообраꙁьнѣ, богообраꙁьнобогообраꙁьнѫѭ, богообраꙁьнѹю, богообраꙁьноѭ, богообраꙁьноюбогообраꙁьнѫѭ, богообраꙁьноѫ, богообраꙁьноѧ, богообраꙁьноюбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнꙑѧ, богообраꙁьнꙑꙗ, богообраꙁьнꙑебогообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнѣхъ, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
богообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнꙑмъ, богообраꙁьнѣмъ, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнꙑмь, богообраꙁьнѣмьбогообраꙁьнꙑѧ, богообраꙁьнꙑꙗ, богообраꙁьнꙑебогообраꙁьнꙑм, богообраꙁьнꙑмбогообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхъ, богообраꙁьнꙑхь, богообраꙁьнꙑхьбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
богообраꙁьнꙑма, богообраꙁьнꙑмабогообраꙁьнѣ, богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшабогообраꙁьнѣшѹ, богообраꙁьнѣшюбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
богообраꙁьнѣшемь, богообраꙁьнѣшемъбогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнѣше, богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшь, богообраꙁьнѣшъбогообраꙁьнѣшемъ, богообраꙁьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
богообраꙁьнѣшѧбогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхьбогообраꙁьнѣшабогообраꙁьнѣшѹ, богообраꙁьнѣшюбогообраꙁьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
богообраꙁьнѣе, богообраꙁьнѣ, богообраꙁьнѣшебогообраꙁьнѣшабогообраꙁьнѣшѹ, богообраꙁьнѣшюбогообраꙁьнѣе, богообраꙁьнѣ, богообраꙁьнѣшебогообраꙁьнѣшабогообраꙁьнѣшемь, богообраꙁьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣе, богообраꙁьнѣбогообраꙁьнѣша, богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшь, богообраꙁьнѣшъбогообраꙁьнѣшемъ, богообраꙁьнѣшемьбогообраꙁьнѣша, богообраꙁьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхьбогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшѹ, богообраꙁьнѣшюбогообраꙁьнѣшемабогообраꙁьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
богообраꙁьнѣшѧ, богообраꙁьнѣшѫ, богообраꙁьнѣшебогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшѫ, богообраꙁьнѣшѧ, богообраꙁьнѣшѹбогообраꙁьнѣшеѭ, богообраꙁьнѣшеѫ, богообраꙁьнѣшеѧ, богообраꙁьнѣшеюбогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
богообраꙁьнѣшѧ, богообраꙁьнѣшѫ, богообраꙁьнѣшебогообраꙁьнѣшь, богообраꙁьнѣшъбогообраꙁьнѣшамъ, богообраꙁьнѣшамьбогообраꙁьнѣшѧ, богообраꙁьнѣше, богообраꙁьнѣшѫбогообраꙁьнѣшамбогообраꙁьнѣшахъ, богообраꙁьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшѹ, богообраꙁьнѣшюбогообраꙁьнѣшамабогообраꙁьнѣ, богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшаго, богообраꙁьнѣшаего, богообраꙁьнѣшааго, богообраꙁьнѣшагобогообраꙁьнѣшѹмѹ, богообраꙁьнѣшѹемѹ, богообраꙁьнѣшѹѹмѹ, богообраꙁьнѣшѹмѹ, богообраꙁьнѣшюмѹ, богообраꙁьнѣшюемѹ, богообраꙁьнѣшюѹмѹ, богообраꙁьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
богообраꙁьнѣбогообраꙁьнѣшаго, богообраꙁьнѣшаего, богообраꙁьнѣшааго, богообраꙁьнѣшагобогообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмъбогообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмъбогообраꙁьнѣбогообраꙁьнѣше, богообраꙁьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
богообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхь, богообраꙁьнѣшхьбогообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмьбогообраꙁьнѣшѧѧ, богообраꙁьнѣшее, богообраꙁьнѣшѫѫбогообраꙁьнѣшм, богообраꙁьнѣшмбогообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхьбогообраꙁьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
богообраꙁьнѣшѹю, богообраꙁьнѣшююбогообраꙁьнѣшма, богообраꙁьнѣшмабогообраꙁьнѣе, богообраꙁьнѣ, богообраꙁьнѣшее, богообраꙁьнѣшебогообраꙁьнѣшаго, богообраꙁьнѣшаего, богообраꙁьнѣшааго, богообраꙁьнѣшагобогообраꙁьнѣшѹмѹ, богообраꙁьнѣшѹемѹ, богообраꙁьнѣшѹѹмѹ, богообраꙁьнѣшѹмѹ, богообраꙁьнѣшюмѹ, богообраꙁьнѣшюемѹ, богообраꙁьнѣшюѹмѹ, богообраꙁьнѣшюмѹбогообраꙁьнѣе, богообраꙁьнѣ, богообраꙁьнѣшее, богообраꙁьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
богообраꙁьнѣшаго, богообраꙁьнѣшаего, богообраꙁьнѣшааго, богообраꙁьнѣшагобогообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмъбогообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмъбогообраꙁьнѣе, богообраꙁьнѣ, богообраꙁьнѣшее, богообраꙁьнѣшебогообраꙁьнѣшаꙗ, богообраꙁьнѣшаѣ, богообраꙁьнѣшаѧбогообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхь, богообраꙁьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмьбогообраꙁьнѣшаꙗ, богообраꙁьнѣшаѣ, богообраꙁьнѣшаѧбогообраꙁьнѣшм, богообраꙁьнѣшмбогообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхьбогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшѹю, богообраꙁьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
богообраꙁьнѣшма, богообраꙁьнѣшмабогообраꙁьнѣшꙗ, богообраꙁьнѣшѣ, богообраꙁьнѣшаꙗбогообраꙁьнѣшѧѧ, богообраꙁьнѣшѧѩ, богообраꙁьнѣшѫѫ, богообраꙁьнѣшаѧ, богообраꙁьнѣшее, богообраꙁьнѣшеѥбогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшѫѫ, богообраꙁьнѣшѫѭ, богообраꙁьнѣшѧѧ, богообраꙁьнѣшѧѩ, богообраꙁьнѣшююбогообраꙁьнѣшѫѫ, богообраꙁьнѣшѫѭ, богообраꙁьнѣшѧѧ, богообраꙁьнѣшѧѩ, богообраꙁьнѣшюю, богообраꙁьнѣшеѭ, богообраꙁьнѣшеѫ, богообраꙁьнѣшеѧ, богообраꙁьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
богообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшꙗ, богообраꙁьнѣшѣбогообраꙁьнѣшѧѧ, богообраꙁьнѣшѧѩ, богообраꙁьнѣшѫѫ, богообраꙁьнѣшаѧ, богообраꙁьнѣшее, богообраꙁьнѣшеѥбогообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхь, богообраꙁьнѣшхьбогообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмъ, богообраꙁьнѣшмь, богообраꙁьнѣшмьбогообраꙁьнѣшѧѧ, богообраꙁьнѣшѧѩ, богообраꙁьнѣшѫѫ, богообраꙁьнѣшаѧ, богообраꙁьнѣшее, богообраꙁьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
богообраꙁьнѣшм, богообраꙁьнѣшмбогообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхъ, богообраꙁьнѣшхь, богообраꙁьнѣшхьбогообраꙁьнѣшбогообраꙁьнѣшѹю, богообраꙁьнѣшююбогообраꙁьнѣшма, богообраꙁьнѣшма
богообраꙁьнъ -ꙑ прил Чийто образ прилича на образа на Бога, богообразен, богоподобен въсходтъ на горѫ  тъ.  непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ. богообраꙁъно прмл҄етъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен С 277.12 Изч С Калка от гр ϑεοτύπωτος богообраꙁънъ Нвб богообразен книж РБЕ МлБТР ЕтМл