Исторически речник
боголюбвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
боголюбвъ, боголюбвьбоголюбвабоголюбвѹбоголюбвъ, боголюбвьбоголюбвабоголюбвомь, боголюбвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
боголюбвѣбоголюбве, боголюбвꙑбоголюбвбоголюбвъ, боголюбвьбоголюбвомъ, боголюбвомьбоголюбвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
боголюбвꙑбоголюбвѣхъ, боголюбвѣхьбоголюбвабоголюбвѹбоголюбвомабоголюбво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
боголюбвабоголюбвѹбоголюбвобоголюбвабоголюбвомь, боголюбвомъбоголюбвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
боголюбвабоголюбвъ, боголюбвьбоголюбвомъ, боголюбвомьбоголюбвабоголюбвꙑбоголюбвѣхъ, боголюбвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
боголюбвѣбоголюбвѹбоголюбвомабоголюбвабоголюбвꙑ, боголюбвѫбоголюбвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
боголюбвѫбоголюбвоѭ, боголюбвоѫ, боголюбвоѧ, боголюбвоюбоголюбвѣбоголюбвꙑбоголюбвъ, боголюбвьбоголюбвамъ, боголюбвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
боголюбвꙑбоголюбвамбоголюбвахъ, боголюбвахьбоголюбвѣбоголюбвѹбоголюбвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
боголюбвꙑ, боголюбвꙑ, боголюбвобоголюбваго, боголюбваего, боголюбвааго, боголюбваго, боголюбвого, боголюбвога, боголюбвгобоголюбвѹмѹ, боголюбвѹемѹ, боголюбвѹѹмѹ, боголюбвѹмѹ, боголюбвоомѹ, боголюбвомѹ, боголюбвоѹмѹ, боголюбвмѹбоголюбвꙑ, боголюбвꙑ, боголюбвобоголюбваго, боголюбваего, боголюбвааго, боголюбваго, боголюбвого, боголюбвога, боголюбвгобоголюбвꙑмь, боголюбвꙑмь, боголюбвꙑмъ, боголюбвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
боголюбвѣмь, боголюбвѣемь, боголюбвѣѣмь, боголюбвѣамь, боголюбвѣмь, боголюбвѣмъ, боголюбвѣемъ, боголюбвѣѣмъ, боголюбвѣамъ, боголюбвѣмъ, боголюбвомь, боголюбвомъбоголюбвꙑ, боголюбвꙑ, боголюбвобоголюбвбоголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхь, боголюбвꙑхь, боголюбвѣхъ, боголюбвѣхьбоголюбвꙑмъ, боголюбвꙑмъ, боголюбвꙑмь, боголюбвꙑмь, боголюбвѣмъ, боголюбвѣмьбоголюбвꙑѧ, боголюбвꙑꙗ, боголюбвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
боголюбвꙑм, боголюбвꙑмбоголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхь, боголюбвꙑхьбоголюбваꙗ, боголюбваа, боголюбваѣбоголюбвѹю, боголюбвоюбоголюбвꙑма, боголюбвꙑмабоголюбво, боголюбвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
боголюбваго, боголюбваего, боголюбвааго, боголюбваго, боголюбвого, боголюбвога, боголюбвгобоголюбвѹмѹ, боголюбвѹемѹ, боголюбвѹѹмѹ, боголюбвѹмѹ, боголюбвоомѹ, боголюбвомѹ, боголюбвоѹмѹ, боголюбвмѹбоголюбво, боголюбвоебоголюбваго, боголюбваего, боголюбвааго, боголюбваго, боголюбвого, боголюбвога, боголюбвгобоголюбвꙑмь, боголюбвꙑмь, боголюбвꙑмъ, боголюбвꙑмъбоголюбвѣмь, боголюбвѣемь, боголюбвѣѣмь, боголюбвѣамь, боголюбвѣмь, боголюбвѣмъ, боголюбвѣемъ, боголюбвѣѣмъ, боголюбвѣамъ, боголюбвѣмъ, боголюбвомь, боголюбвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
боголюбво, боголюбвоебоголюбваꙗ, боголюбваа, боголюбваѣ, боголюбваѧбоголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхь, боголюбвꙑхь, боголюбвѣхъ, боголюбвѣхьбоголюбвꙑмъ, боголюбвꙑмъ, боголюбвꙑмь, боголюбвꙑмь, боголюбвѣмъ, боголюбвѣмьбоголюбваꙗ, боголюбваа, боголюбваѣ, боголюбваѧбоголюбвꙑм, боголюбвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
боголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхь, боголюбвꙑхьбоголюбвѣбоголюбвѹю, боголюбвоюбоголюбвꙑма, боголюбвꙑмабоголюбваꙗ, боголюбваа, боголюбваѣ, боголюбваѧбоголюбвꙑѧ, боголюбвꙑꙗ, боголюбвѫѭ, боголюбвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
боголюбвѣ, боголюбвобоголюбвѫѭ, боголюбвѹю, боголюбвоѭ, боголюбвоюбоголюбвѫѭ, боголюбвоѫ, боголюбвоѧ, боголюбвоюбоголюбвѣбоголюбвꙑѧ, боголюбвꙑꙗ, боголюбвꙑебоголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхъ, боголюбвѣхъ, боголюбвꙑхь, боголюбвꙑхь, боголюбвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
боголюбвꙑмъ, боголюбвꙑмъ, боголюбвѣмъ, боголюбвꙑмь, боголюбвꙑмь, боголюбвѣмьбоголюбвꙑѧ, боголюбвꙑꙗ, боголюбвꙑебоголюбвꙑм, боголюбвꙑмбоголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхъ, боголюбвꙑхь, боголюбвꙑхьбоголюбвѣбоголюбвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
боголюбвꙑма, боголюбвꙑмабоголюбвѣ, боголюбвѣшбоголюбвѣшабоголюбвѣшѹ, боголюбвѣшюбоголюбвѣбоголюбвѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
боголюбвѣшемь, боголюбвѣшемъбоголюбвѣшбоголюбвѣбоголюбвѣше, боголюбвѣшбоголюбвѣшь, боголюбвѣшъбоголюбвѣшемъ, боголюбвѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
боголюбвѣшѧбоголюбвѣшбоголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхьбоголюбвѣшабоголюбвѣшѹ, боголюбвѣшюбоголюбвѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
боголюбвѣе, боголюбвѣ, боголюбвѣшебоголюбвѣшабоголюбвѣшѹ, боголюбвѣшюбоголюбвѣе, боголюбвѣ, боголюбвѣшебоголюбвѣшабоголюбвѣшемь, боголюбвѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
боголюбвѣшбоголюбвѣе, боголюбвѣбоголюбвѣша, боголюбвѣшбоголюбвѣшь, боголюбвѣшъбоголюбвѣшемъ, боголюбвѣшемьбоголюбвѣша, боголюбвѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
боголюбвѣшбоголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхьбоголюбвѣшбоголюбвѣшѹ, боголюбвѣшюбоголюбвѣшемабоголюбвѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
боголюбвѣшѧ, боголюбвѣшѫ, боголюбвѣшебоголюбвѣшбоголюбвѣшѫ, боголюбвѣшѧ, боголюбвѣшѹбоголюбвѣшеѭ, боголюбвѣшеѫ, боголюбвѣшеѧ, боголюбвѣшеюбоголюбвѣшбоголюбвѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
боголюбвѣшѧ, боголюбвѣшѫ, боголюбвѣшебоголюбвѣшь, боголюбвѣшъбоголюбвѣшамъ, боголюбвѣшамьбоголюбвѣшѧ, боголюбвѣше, боголюбвѣшѫбоголюбвѣшамбоголюбвѣшахъ, боголюбвѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
боголюбвѣшбоголюбвѣшѹ, боголюбвѣшюбоголюбвѣшамабоголюбвѣ, боголюбвѣшбоголюбвѣшаго, боголюбвѣшаего, боголюбвѣшааго, боголюбвѣшагобоголюбвѣшѹмѹ, боголюбвѣшѹемѹ, боголюбвѣшѹѹмѹ, боголюбвѣшѹмѹ, боголюбвѣшюмѹ, боголюбвѣшюемѹ, боголюбвѣшюѹмѹ, боголюбвѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
боголюбвѣбоголюбвѣшаго, боголюбвѣшаего, боголюбвѣшааго, боголюбвѣшагобоголюбвѣшмь, боголюбвѣшмь, боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмъбоголюбвѣшмь, боголюбвѣшмь, боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмъбоголюбвѣбоголюбвѣше, боголюбвѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
боголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхь, боголюбвѣшхьбоголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмьбоголюбвѣшѧѧ, боголюбвѣшее, боголюбвѣшѫѫбоголюбвѣшм, боголюбвѣшмбоголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхьбоголюбвѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
боголюбвѣшѹю, боголюбвѣшююбоголюбвѣшма, боголюбвѣшмабоголюбвѣе, боголюбвѣ, боголюбвѣшее, боголюбвѣшебоголюбвѣшаго, боголюбвѣшаего, боголюбвѣшааго, боголюбвѣшагобоголюбвѣшѹмѹ, боголюбвѣшѹемѹ, боголюбвѣшѹѹмѹ, боголюбвѣшѹмѹ, боголюбвѣшюмѹ, боголюбвѣшюемѹ, боголюбвѣшюѹмѹ, боголюбвѣшюмѹбоголюбвѣе, боголюбвѣ, боголюбвѣшее, боголюбвѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
боголюбвѣшаго, боголюбвѣшаего, боголюбвѣшааго, боголюбвѣшагобоголюбвѣшмь, боголюбвѣшмь, боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмъбоголюбвѣшмь, боголюбвѣшмь, боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмъбоголюбвѣе, боголюбвѣ, боголюбвѣшее, боголюбвѣшебоголюбвѣшаꙗ, боголюбвѣшаѣ, боголюбвѣшаѧбоголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхь, боголюбвѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмьбоголюбвѣшаꙗ, боголюбвѣшаѣ, боголюбвѣшаѧбоголюбвѣшм, боголюбвѣшмбоголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхьбоголюбвѣшбоголюбвѣшѹю, боголюбвѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
боголюбвѣшма, боголюбвѣшмабоголюбвѣшꙗ, боголюбвѣшѣ, боголюбвѣшаꙗбоголюбвѣшѧѧ, боголюбвѣшѧѩ, боголюбвѣшѫѫ, боголюбвѣшаѧ, боголюбвѣшее, боголюбвѣшеѥбоголюбвѣшбоголюбвѣшѫѫ, боголюбвѣшѫѭ, боголюбвѣшѧѧ, боголюбвѣшѧѩ, боголюбвѣшююбоголюбвѣшѫѫ, боголюбвѣшѫѭ, боголюбвѣшѧѧ, боголюбвѣшѧѩ, боголюбвѣшюю, боголюбвѣшеѭ, боголюбвѣшеѫ, боголюбвѣшеѧ, боголюбвѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
боголюбвѣшбоголюбвѣшꙗ, боголюбвѣшѣбоголюбвѣшѧѧ, боголюбвѣшѧѩ, боголюбвѣшѫѫ, боголюбвѣшаѧ, боголюбвѣшее, боголюбвѣшеѥбоголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхь, боголюбвѣшхьбоголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмъ, боголюбвѣшмь, боголюбвѣшмьбоголюбвѣшѧѧ, боголюбвѣшѧѩ, боголюбвѣшѫѫ, боголюбвѣшаѧ, боголюбвѣшее, боголюбвѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
боголюбвѣшм, боголюбвѣшмбоголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхъ, боголюбвѣшхь, боголюбвѣшхьбоголюбвѣшбоголюбвѣшѹю, боголюбвѣшююбоголюбвѣшма, боголюбвѣшма
боголюбвъ -ꙑ прил Който обича Бога мѫж боголюбв  хрстолюбв ... вьꙁꙙшꙙ многоцѣнънъѩ мошт ю С 114.17—18 събъравъ же вьсꙙ болюбвꙑѧ люд  холюбвꙑ клросъ. ꙁгъна ꙁⸯ града  отъ странъ тѣхъ С 517.26—27 мѫенкъ въ градѣ херꙿсон҄. жвъшхъ болюбвꙑхъ  вѣрьнꙑхъ мѫжꙿ. въ врѣмена бо гон҄енꙗ неьствааго доклтꙗна С 534.22  прмъ болюбвꙑ црь донесъшꙙѧ кн҄гꙑ ... вьꙁвѣст же къ стѹѹмѹ съборѹ С 541.25 боголюбвъ же сꙑ  боьствъ.  таковꙑ обраꙁъ любꙙ  ътꙑ. тъ жде блаженꙑ патрк еппъ С 552.12 Който е израз на любовта към Бога.  како же оть н҄его прѣданꙑхꙿ мѹ. болюбвꙑхъ дѣлъ ставьꙗѧ С 548.22 Изч С Калка от гр ϑεοφιλής Нвб боголюбив книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ боголюбивий ВА НГер Срв Боголюб ЛИ СтИл,РЛФИ