Исторически речник
боговдьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
боговдьць, боговдьцъ, боговдець, боговдецъбоговдьца, боговдъца, боговдцабоговдьцѹ, боговдьцю, боговдъцѹ, боговдъцю, боговдцѹ, боговдцюбоговдьць, боговдьцъ, боговдець, боговдецъбоговдьца, боговдъца, боговдцабоговдьцемь, боговдьцемъ, боговдцемь, боговдцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
боговдьц, боговдъц, боговдцбоговдье, боговдебоговдьц, боговдъц, боговдцбоговдьць, боговдьцъ, боговдець, боговдецъбоговдьцемъ, боговдьцемь, боговдъцемъ, боговдъцемь, боговдцемъ, боговдцемьбоговдьцѧ, боговдьцѫ, боговдьце, боговдъцѧ, боговдъцѫ, боговдцѧ, боговдцѫ, боговдце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
боговдьц, боговдъц, боговдцбоговдьцхъ, боговдьцхь, боговдъцхъ, боговдъцхь, боговдцхъ, боговдцхьбоговдьца, боговдъца, боговдцабоговдьцѹ, боговдьцю, боговдъцѹ, боговдъцю, боговдцѹ, боговдцюбоговдьцема, боговдъцема, боговдцема
боговдьць м Човек, видял Бога, свидетелстващ за Бога съвѣдѣтел҄ь же добрꙑ їѡанъ ... съ горꙑ къ намъ новꙑ с боговдъцъ ... съшедъ. покаꙁа намъ  тъ. богомъ напсанꙑ го скржал С 278.1 Изч С Калка от гр ϑεόπτης боговдъцъ Нвб боговидец книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ