Исторически речник
боговесельнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
боговесельнъ, боговесельньбоговесельнабоговесельнѹбоговесельнъ, боговесельньбоговесельнабоговесельномь, боговесельномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
боговесельнѣбоговесельне, боговесельнꙑбоговесельнбоговесельнъ, боговесельньбоговесельномъ, боговесельномьбоговесельнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
боговесельнꙑбоговесельнѣхъ, боговесельнѣхьбоговесельнабоговесельнѹбоговесельномабоговесельно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
боговесельнабоговесельнѹбоговесельнобоговесельнабоговесельномь, боговесельномъбоговесельнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
боговесельнабоговесельнъ, боговесельньбоговесельномъ, боговесельномьбоговесельнабоговесельнꙑбоговесельнѣхъ, боговесельнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
боговесельнѣбоговесельнѹбоговесельномабоговесельнабоговесельнꙑ, боговесельнѫбоговесельнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
боговесельнѫ, боговесельнѹбоговесельноѭ, боговесельноѫ, боговесельноѧ, боговесельноюбоговесельнѣбоговесельнꙑбоговесельнъ, боговесельньбоговесельнамъ, боговесельнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
боговесельнꙑбоговесельнамбоговесельнахъ, боговесельнахьбоговесельнѣбоговесельнѹбоговесельнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
боговесельнꙑ, боговесельнꙑ, боговесельнобоговесельнаго, боговесельнаего, боговесельнааго, боговесельнаго, боговесельного, боговесельнога, боговесельнгобоговесельнѹмѹ, боговесельнѹемѹ, боговесельнѹѹмѹ, боговесельнѹмѹ, боговесельноомѹ, боговесельномѹ, боговесельноѹмѹ, боговесельнмѹбоговесельнꙑ, боговесельнꙑ, боговесельнобоговесельнаго, боговесельнаего, боговесельнааго, боговесельнаго, боговесельного, боговесельнога, боговесельнгобоговесельнꙑмь, боговесельнꙑмь, боговесельнꙑмъ, боговесельнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
боговесельнѣмь, боговесельнѣемь, боговесельнѣѣмь, боговесельнѣамь, боговесельнѣмь, боговесельнѣмъ, боговесельнѣемъ, боговесельнѣѣмъ, боговесельнѣамъ, боговесельнѣмъ, боговесельномь, боговесельномъбоговесельнꙑ, боговесельнꙑ, боговесельнобоговесельнбоговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхь, боговесельнꙑхь, боговесельнѣхъ, боговесельнѣхьбоговесельнꙑмъ, боговесельнꙑмъ, боговесельнꙑмь, боговесельнꙑмь, боговесельнѣмъ, боговесельнѣмьбоговесельнꙑѧ, боговесельнꙑꙗ, боговесельнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
боговесельнꙑм, боговесельнꙑмбоговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхь, боговесельнꙑхьбоговесельнаꙗ, боговесельнаа, боговесельнаѣбоговесельнѹю, боговесельноюбоговесельнꙑма, боговесельнꙑмабоговесельно, боговесельное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
боговесельнаго, боговесельнаего, боговесельнааго, боговесельнаго, боговесельного, боговесельнога, боговесельнгобоговесельнѹмѹ, боговесельнѹемѹ, боговесельнѹѹмѹ, боговесельнѹмѹ, боговесельноомѹ, боговесельномѹ, боговесельноѹмѹ, боговесельнмѹбоговесельно, боговесельноебоговесельнаго, боговесельннаего, боговесельнааго, боговесельнаго, боговесельного, боговесельнога, боговесельнгобоговесельнꙑмь, боговесельнꙑмь, боговесельнꙑмъ, боговесельнꙑмъбоговесельнѣмь, боговесельнѣемь, боговесельнѣѣмь, боговесельнѣамь, боговесельнѣмь, боговесельнѣмъ, боговесельнѣемъ, боговесельнѣѣмъ, боговесельнѣамъ, боговесельнѣмъ, боговесельномь, боговесельномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
боговесельно, боговесельноебоговесельнаꙗ, боговесельнаа, боговесельнаѣ, боговесельнаѧбоговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхь, боговесельнꙑхь, боговесельнѣхъ, боговесельнѣхьбоговесельнꙑмъ, боговесельнꙑмъ, боговесельнꙑмь, боговесельнꙑмь, боговесельнѣмъ, боговесельнѣмьбоговесельнаꙗ, боговесельнаа, боговесельнаѣ, боговесельнаѧбоговесельнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
боговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхь, боговесельнꙑхьбоговесельнѣбоговесельнѹю, боговесельноюбоговесельнꙑма, боговесельнꙑмабоговесельнаꙗ, боговесельнаа, боговесельнаѣ, боговесельнаѧбоговесельнꙑѧ, боговесельнꙑꙗ, боговесельнѫѭ, боговесельнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
боговесельнѣ, боговесельнобоговесельнѫѭ, боговесельнѹю, боговесельноѭ, боговесельноюбоговесельнѫѭ, боговесельноѫ, боговесельноѧ, боговесельноюбоговесельнѣбоговесельнꙑѧ, боговесельнꙑꙗ, боговесельнꙑебоговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхъ, боговесельнѣхъ, боговесельнꙑхь, боговесельнꙑхь, боговесельнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
боговесельнꙑмъ, боговесельнꙑмъ, боговесельнѣмъ, боговесельнꙑмь, боговесельнꙑмь, боговесельнѣмьбоговесельнꙑѧ, боговесельнꙑꙗ, боговесельнꙑебоговесельнꙑм, боговесельнꙑмбоговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхъ, боговесельнꙑхь, боговесельнꙑхьбоговесельнѣбоговесельнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
боговесельнꙑма, боговесельнꙑмабоговесельнѣ, боговесельнѣшбоговесельнѣшабоговесельнѣшѹ, боговесельнѣшюбоговесельнѣбоговесельнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
боговесельнѣшемь, боговесельнѣшемъбоговесельнѣшбоговесельнѣбоговесельнѣше, боговесельнѣшбоговесельнѣшь, боговесельнѣшъбоговесельнѣшемъ, боговесельнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
боговесельнѣшѧбоговесельнѣшбоговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхьбоговесельнѣшабоговесельнѣшѹ, боговесельнѣшюбоговесельнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
боговесельнѣе, боговесельнѣ, боговесельнѣшебоговесельнѣшабоговесельнѣшѹ, боговесельнѣшюбоговесельнѣе, боговесельнѣ, боговесельнѣшебоговесельнѣшабоговесельнѣшемь, боговесельнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
боговесельнѣшбоговесельнѣе, боговесельнѣбоговесельнѣша, боговесельнѣшбоговесельнѣшь, боговесельнѣшъбоговесельнѣшемъ, боговесельнѣшемьбоговесельнѣша, боговесельнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
боговесельнѣшбоговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхьбоговесельнѣшбоговесельнѣшѹ, боговесельнѣшюбоговесельнѣшемабоговесельнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
боговесельнѣшѧ, боговесельнѣшѫ, боговесельнѣшебоговесельнѣшбоговесельнѣшѫ, боговесельнѣшѧ, боговесельнѣшѹбоговесельнѣшеѭ, боговесельнѣшеѫ, боговесельнѣшеѧ, боговесельнѣшеюбоговесельнѣшбоговесельнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
боговесельнѣшѧ, боговесельнѣшѫ, боговесельнѣшебоговесельнѣшь, боговесельнѣшъбоговесельнѣшамъ, боговесельнѣшамьбоговесельнѣшѧ, боговесельнѣше, боговесельнѣшѫбоговесельнѣшамбоговесельнѣшахъ, боговесельнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
боговесельнѣшбоговесельнѣшѹ, боговесельнѣшюбоговесельнѣшамабоговесельнѣ, боговесельнѣшбоговесельнѣшаго, боговесельнѣшаего, боговесельнѣшааго, боговесельнѣшагобоговесельнѣшѹмѹ, боговесельнѣшѹемѹ, боговесельнѣшѹѹмѹ, боговесельнѣшѹмѹ, боговесельнѣшюмѹ, боговесельнѣшюемѹ, боговесельнѣшюѹмѹ, боговесельнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
боговесельнѣбоговесельнѣшаго, боговесельнѣшаего, боговесельнѣшааго, боговесельнѣшагобоговесельнѣшмь, боговесельнѣшмь, боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмъбоговесельнѣшмь, боговесельнѣшмь, боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмъбоговесельнѣбоговесельнѣше, боговесельнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
боговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхь, боговесельнѣшхьбоговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмьбоговесельнѣшѧѧ, боговесельнѣшее, боговесельнѣшѫѫбоговесельнѣшм, боговесельнѣшмбоговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхьбоговесельнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
боговесельнѣшѹю, боговесельнѣшююбоговесельнѣшма, боговесельнѣшмабоговесельнѣе, боговесельнѣ, боговесельнѣшее, боговесельнѣшебоговесельнѣшаго, боговесельнѣшаего, боговесельнѣшааго, боговесельнѣшагобоговесельнѣшѹмѹ, боговесельнѣшѹемѹ, боговесельнѣшѹѹмѹ, боговесельнѣшѹмѹ, боговесельнѣшюмѹ, боговесельнѣшюемѹ, боговесельнѣшюѹмѹ, боговесельнѣшюмѹбоговесельнѣе, боговесельнѣ, боговесельнѣшее, боговесельнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
боговесельнѣшаго, боговесельнѣшаего, боговесельнѣшааго, боговесельнѣшагобоговесельнѣшмь, боговесельнѣшмь, боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмъбоговесельнѣшмь, боговесельнѣшмь, боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмъбоговесельнѣе, боговесельнѣ, боговесельнѣшее, боговесельнѣшебоговесельнѣшаꙗ, боговесельнѣшаѣ, боговесельнѣшаѧбоговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхь, боговесельнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмьбоговесельнѣшаꙗ, боговесельнѣшаѣ, боговесельнѣшаѧбоговесельнѣшм, боговесельнѣшмбоговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхьбоговесельнѣшбоговесельнѣшѹю, боговесельнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
боговесельнѣшма, боговесельнѣшмабоговесельнѣшꙗ, боговесельнѣшѣ, боговесельнѣшаꙗбоговесельнѣшѧѧ, боговесельнѣшѧѩ, боговесельнѣшѫѫ, боговесельнѣшаѧ, боговесельнѣшее, боговесельнѣшеѥбоговесельнѣшбоговесельнѣшѫѫ, боговесельнѣшѫѭ, боговесельнѣшѧѧ, боговесельнѣшѧѩ, боговесельнѣшююбоговесельнѣшѫѫ, боговесельнѣшѫѭ, боговесельнѣшѧѧ, боговесельнѣшѧѩ, боговесельнѣшюю, боговесельнѣшеѭ, боговесельнѣшеѫ, боговесельнѣшеѧ, боговесельнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
боговесельнѣшбоговесельнѣшꙗ, боговесельнѣшѣбоговесельнѣшѧѧ, боговесельнѣшѧѩ, боговесельнѣшѫѫ, боговесельнѣшаѧ, боговесельнѣшее, боговесельнѣшеѥбоговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхь, боговесельнѣшхьбоговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмъ, боговесельнѣшмь, боговесельнѣшмьбоговесельнѣшѧѧ, боговесельнѣшѧѩ, боговесельнѣшѫѫ, боговесельнѣшаѧ, боговесельнѣшее, боговесельнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
боговесельнѣшм, боговесельнѣшмбоговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхъ, боговесельнѣшхь, боговесельнѣшхьбоговесельнѣшбоговесельнѣшѹю, боговесельнѣшююбоговесельнѣшма, боговесельнѣшма
боговесельнъ -ꙑ прил Радостен в името на Бога грꙙдѣмъ вьꙁлюбьн.  мꙑ вьꙁдревьнѹмъ боговесельнѹѹмѹ лкѹ С 321.10 Изч С Калка от гр ϑεοτερπής [ вар. ϑεοπρεπής] Нвб Срв Бог и весел