Исторически речник
богатѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
богатѣтбогатѣѭ, богатѣѫ, богатѣѧ, богатѣюбогатѣш, богатѣешбогатѣтъ, богатѣетъ, богатѣть, богатѣеть, богатѣт, богатѣетбогатѣмъ, богатѣемъ, богатѣмь, богатѣемь, богатѣм, богатѣем, богатѣмо, богатѣемобогатѣте, богатѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
богатѣѭтъ, богатѣѫтъ, богатѣѧтъ, богатѣютъ, богатѣѭть, богатѣѫть, богатѣѧть, богатѣють, богатѣѭт, богатѣѫт, богатѣѧт, богатѣютбогатѣвѣ, богатѣевѣбогатѣта, богатѣетабогатѣте, богатѣетебогатѣбогатѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
богатѣмъ, богатѣмь, богатѣмбогатѣтебогатѣвѣбогатѣтабогатѣхъ, богатѣхь, богатѣхбогатѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
богатѣбогатѣхомъ, богатѣхомь, богатѣхом, богатѣхмꙑбогатѣстебогатѣшѧ, богатѣшѫ, богатѣша, богатѣше, богатѣхѫбогатѣховѣбогатѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
богатѣстебогатѣахъ, богатѣхъ, богатѣахь, богатѣхь, богатѣах, богатѣхбогатѣаше, богатѣшебогатѣаше, богатѣшебогатѣахомъ, богатѣхомъ, богатѣахомь, богатѣхомь, богатѣахом, богатѣхомбогатѣашете, богатѣшете, богатѣасте, богатѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
богатѣахѫ, богатѣхѫ, богатѣахѹ, богатѣхѹбогатѣаховѣ, богатѣховѣбогатѣашета, богатѣшета, богатѣаста, богатѣстабогатѣашете, богатѣшете, богатѣасте, богатѣсте
богатѣт -богатѣѭ -богатѣш несв Богатея, ставам богат рее же емѹ бъ. беꙁѹмьне вь сьѭ ношть дшѫ твоѭ стѧѕаѭтъ ... ѣже ѹготова комѹ бѫдѫтъ. тако събраѩ себѣ. а не въ бъ богатѣѩ М Лк 12.21 Изч М З А Гр πλουτέω Нвб богатея ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ Срв богатея се диал РБЕ ДА богатя се ДА богатова̀м диал ДА