Исторически речник
богатьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
богатьство, богатъство, богатствобогатьства, богатъства, богатствабогатьствѹ, богатъствѹ, богатствѹбогатьствомь, богатъствомь, богатствомь, богатьствомъ, богатъствомъ, богатствомъбогатьствѣ, богатъствѣ, богатствѣбогатьства, богатъства, богатства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
богатьствъ, богатъствъ, богатествъ, богатьствь, богатствь, богатьстъвь, богатстъвь, богатьстьвь, богатстьвьбогатрьствомъ, богатъствомъ, богатствомъ, богатьствомь, богатъствомь, богатствомьбогатьствꙑ, богатъствꙑ, богатствꙑбогатьствѣхъ, богатъствѣхъ, богатствѣхъ, богатьствѣхь, богатъствѣхь, богатствѣхьбогатьствѣ, богатъствѣ, богатствѣбогатьствѹ, богатъствѹ, богатствѹ
NnDu
богатьствома, богатъствома, богатствома
богатьство ср Богатство, имане како не ѹдобь мѫще богатьство. въ црстве бже въндѫтъ М Мк 10.23 З.Срв. Лк 18.24 М, З, А, СК;Мк 10.24 М З та ѹбо пртьа млост рад реена стъ. ꙗже ... к тѣмъ. же н богатьствомъ н словомъ. н ꙁастѫпомъ н нѣмь нмже на ѹспѣхъ блжьнюѹмѹ бꙑт хотꙙтъ С 375.18 мѣнꙗ л въсхотѣ небрѣгꙑ мѣнꙗ ... богатьства л. же  своѧ ѹенкꙑ до поꙗса обнажвъ С 432.26 Прен.Божествен дар. въ пѫт съвѣдѣнеї твоїхъ насладхъ сѩ. ѣко о вьсемь бгствѣ СП 118.14 въ істінѫ богатъ вълагаліште бо понесе. плъно бжствънаго богатъства К 14b 27 Срв. С453.16—17 М З А СК Е СП К С Р Б Гр πλοῦτος χρήματα κτήματα ϑησαυρός σκῦλον περιουσία τῶν χρημάτων πλουσίως богатъство Нвб богатство ОА ВА НТ АК Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА