Исторически речник
богатт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
богатт сѧбогащѫ, богащѹбогатшбогаттъ, богатть, богаттбогатмъ, богатмь, богатм, богатмобогатте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
богатѧтъ, богатѧть, богатѧтбогатвѣбогаттабогаттебогатбогат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
богатмъ, богатмь, богатмбогаттебогатвѣбогаттабогатхъ, богатхь, богатхбогат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
богатбогатхомъ, богатхомь, богатхом, богатхмꙑбогатстебогатшѧ, богатшѫ, богатша, богатше, богатхѫбогатховѣбогатста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
богатстебогащаахъ, богащахъ, богащаахь, богащахь, богащаах, богащахбогащааше, богащашебогащааше, богащашебогащаахомъ, богащахомъ, богащаахомь, богащахомь, богащаахом, богащахомбогащаашете, богащашете, богащаасте, богащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
богащаахѫ, богащахѫ, богащаахѹ, богащахѹбогащааховѣ, богащаховѣбогащаашета, богащашета, богащааста, богащастабогащаашете, богащашете, богащаасте, богащасте
богатт сѧ -богащѫ сѧ -богатш сѧ несв 1. Богатея, ставам богат тако  събраѧі себѣ. а не въ ба богат с СК Лк 12.21 2. Прич. сег. деят. като същ. богатѧще сѧ м мн [οἱ] πλουτοῦντες Онези, които са богати, които са натрупали състояние алѫштѧѩ сплън благъ. ꙇ богатѧштѧѩ сѧ отъпѹст тъштѧ М Лк 1.53 Изч М З СК Гр πλουτέω Нвб богатя̀ НГер МлБТР БТР богатя [се] ВА МлБТР ЕтМл