Исторически речник
блѫдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
блѫдьнъ, блѫдьньблѫдьнаблѫдьнѹблѫдьнъ, блѫдьньблѫдьнаблѫдьномь, блѫдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
блѫдьнѣблѫдьне, блѫдьнꙑблѫдьнблѫдьнъ, блѫдьньблѫдьномъ, блѫдьномьблѫдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
блѫдьнꙑблѫдьнѣхъ, блѫдьнѣхьблѫдьнаблѫдьнѹблѫдьномаблѫдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
блѫдьнаблѫдьнѹблѫдьноблѫдьнаблѫдьномь, блѫдьномъблѫдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
блѫдьнаблѫдьнъ, блѫдьньблѫдьномъ, блѫдьномьблѫдьнаблѫдьнꙑблѫдьнѣхъ, блѫдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
блѫдьнѣблѫдьнѹблѫдьномаблѫдьнаблѫдьнꙑ, блѫдьнѫблѫдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
блѫдьнѫ, блѫдьнѹблѫдьноѭ, блѫдьноѫ, блѫдьноѧ, блѫдьноюблѫдьнѣблѫдьнꙑблѫдьнъ, блѫдьньблѫдьнамъ, блѫдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
блѫдьнꙑблѫдьнамблѫдьнахъ, блѫдьнахьблѫдьнѣблѫдьнѹблѫдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
блѫдьнꙑ, блѫдьнꙑ, блѫдьноблѫдьнаго, блѫдьнаего, блѫдьнааго, блѫдьнаго, блѫдьного, блѫдьнога, блѫдьнгоблѫдьнѹмѹ, блѫдьнѹемѹ, блѫдьнѹѹмѹ, блѫдьнѹмѹ, блѫдьноомѹ, блѫдьномѹ, блѫдьноѹмѹ, блѫдьнмѹблѫдьнꙑ, блѫдьнꙑ, блѫдьноблѫдьнаго, блѫдьнаего, блѫдьнааго, блѫдьнаго, блѫдьного, блѫдьнога, блѫдьнгоблѫдьнꙑмь, блѫдьнꙑмь, блѫдьнꙑмъ, блѫдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
блѫдьнѣмь, блѫдьнѣемь, блѫдьнѣѣмь, блѫдьнѣамь, блѫдьнѣмь, блѫдьнѣмъ, блѫдьнѣемъ, блѫдьнѣѣмъ, блѫдьнѣамъ, блѫдьнѣмъ, блѫдьномь, блѫдьномъблѫдьнꙑ, блѫдьнꙑ, блѫдьноблѫдьнблѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхь, блѫдьнꙑхь, блѫдьнѣхъ, блѫдьнѣхьблѫдьнꙑмъ, блѫдьнꙑмъ, блѫдьнꙑмь, блѫдьнꙑмь, блѫдьнѣмъ, блѫдьнѣмьблѫдьнꙑѧ, блѫдьнꙑꙗ, блѫдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
блѫдьнꙑм, блѫдьнꙑмблѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхь, блѫдьнꙑхьблѫдьнаꙗ, блѫдьнаа, блѫдьнаѣблѫдьнѹю, блѫдьноюблѫдьнꙑма, блѫдьнꙑмаблѫдьно, блѫдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
блѫдьнаго, блѫдьнаего, блѫдьнааго, блѫдьнаго, блѫдьного, блѫдьнога, блѫдьнгоблѫдьнѹмѹ, блѫдьнѹемѹ, блѫдьнѹѹмѹ, блѫдьнѹмѹ, блѫдьноомѹ, блѫдьномѹ, блѫдьноѹмѹ, блѫдьнмѹблѫдьно, блѫдьноеблѫдьнаго, блѫдьннаего, блѫдьнааго, блѫдьнаго, блѫдьного, блѫдьнога, блѫдьнгоблѫдьнꙑмь, блѫдьнꙑмь, блѫдьнꙑмъ, блѫдьнꙑмъблѫдьнѣмь, блѫдьнѣемь, блѫдьнѣѣмь, блѫдьнѣамь, блѫдьнѣмь, блѫдьнѣмъ, блѫдьнѣемъ, блѫдьнѣѣмъ, блѫдьнѣамъ, блѫдьнѣмъ, блѫдьномь, блѫдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
блѫдьно, блѫдьноеблѫдьнаꙗ, блѫдьнаа, блѫдьнаѣ, блѫдьнаѧблѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхь, блѫдьнꙑхь, блѫдьнѣхъ, блѫдьнѣхьблѫдьнꙑмъ, блѫдьнꙑмъ, блѫдьнꙑмь, блѫдьнꙑмь, блѫдьнѣмъ, блѫдьнѣмьблѫдьнаꙗ, блѫдьнаа, блѫдьнаѣ, блѫдьнаѧблѫдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
блѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхь, блѫдьнꙑхьблѫдьнѣблѫдьнѹю, блѫдьноюблѫдьнꙑма, блѫдьнꙑмаблѫдьнаꙗ, блѫдьнаа, блѫдьнаѣ, блѫдьнаѧблѫдьнꙑѧ, блѫдьнꙑꙗ, блѫдьнѫѭ, блѫдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
блѫдьнѣ, блѫдьноблѫдьнѫѭ, блѫдьнѹю, блѫдьноѭ, блѫдьноюблѫдьнѫѭ, блѫдьноѫ, блѫдьноѧ, блѫдьноюблѫдьнѣблѫдьнꙑѧ, блѫдьнꙑꙗ, блѫдьнꙑеблѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхъ, блѫдьнѣхъ, блѫдьнꙑхь, блѫдьнꙑхь, блѫдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
блѫдьнꙑмъ, блѫдьнꙑмъ, блѫдьнѣмъ, блѫдьнꙑмь, блѫдьнꙑмь, блѫдьнѣмьблѫдьнꙑѧ, блѫдьнꙑꙗ, блѫдьнꙑеблѫдьнꙑм, блѫдьнꙑмблѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхъ, блѫдьнꙑхь, блѫдьнꙑхьблѫдьнѣблѫдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
блѫдьнꙑма, блѫдьнꙑмаблѫдьнѣ, блѫдьнѣшблѫдьнѣшаблѫдьнѣшѹ, блѫдьнѣшюблѫдьнѣблѫдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
блѫдьнѣшемь, блѫдьнѣшемъблѫдьнѣшблѫдьнѣблѫдьнѣше, блѫдьнѣшблѫдьнѣшь, блѫдьнѣшъблѫдьнѣшемъ, блѫдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
блѫдьнѣшѧблѫдьнѣшблѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхьблѫдьнѣшаблѫдьнѣшѹ, блѫдьнѣшюблѫдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
блѫдьнѣе, блѫдьнѣ, блѫдьнѣшеблѫдьнѣшаблѫдьнѣшѹ, блѫдьнѣшюблѫдьнѣе, блѫдьнѣ, блѫдьнѣшеблѫдьнѣшаблѫдьнѣшемь, блѫдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
блѫдьнѣшблѫдьнѣе, блѫдьнѣблѫдьнѣша, блѫдьнѣшблѫдьнѣшь, блѫдьнѣшъблѫдьнѣшемъ, блѫдьнѣшемьблѫдьнѣша, блѫдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
блѫдьнѣшблѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхьблѫдьнѣшблѫдьнѣшѹ, блѫдьнѣшюблѫдьнѣшемаблѫдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
блѫдьнѣшѧ, блѫдьнѣшѫ, блѫдьнѣшеблѫдьнѣшблѫдьнѣшѫ, блѫдьнѣшѧ, блѫдьнѣшѹблѫдьнѣшеѭ, блѫдьнѣшеѫ, блѫдьнѣшеѧ, блѫдьнѣшеюблѫдьнѣшблѫдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
блѫдьнѣшѧ, блѫдьнѣшѫ, блѫдьнѣшеблѫдьнѣшь, блѫдьнѣшъблѫдьнѣшамъ, блѫдьнѣшамьблѫдьнѣшѧ, блѫдьнѣше, блѫдьнѣшѫблѫдьнѣшамблѫдьнѣшахъ, блѫдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
блѫдьнѣшблѫдьнѣшѹ, блѫдьнѣшюблѫдьнѣшамаблѫдьнѣ, блѫдьнѣшблѫдьнѣшаго, блѫдьнѣшаего, блѫдьнѣшааго, блѫдьнѣшагоблѫдьнѣшѹмѹ, блѫдьнѣшѹемѹ, блѫдьнѣшѹѹмѹ, блѫдьнѣшѹмѹ, блѫдьнѣшюмѹ, блѫдьнѣшюемѹ, блѫдьнѣшюѹмѹ, блѫдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
блѫдьнѣблѫдьнѣшаго, блѫдьнѣшаего, блѫдьнѣшааго, блѫдьнѣшагоблѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмъблѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмъблѫдьнѣблѫдьнѣше, блѫдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
блѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхь, блѫдьнѣшхьблѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмьблѫдьнѣшѧѧ, блѫдьнѣшее, блѫдьнѣшѫѫблѫдьнѣшм, блѫдьнѣшмблѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхьблѫдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
блѫдьнѣшѹю, блѫдьнѣшююблѫдьнѣшма, блѫдьнѣшмаблѫдьнѣе, блѫдьнѣ, блѫдьнѣшее, блѫдьнѣшеблѫдьнѣшаго, блѫдьнѣшаего, блѫдьнѣшааго, блѫдьнѣшагоблѫдьнѣшѹмѹ, блѫдьнѣшѹемѹ, блѫдьнѣшѹѹмѹ, блѫдьнѣшѹмѹ, блѫдьнѣшюмѹ, блѫдьнѣшюемѹ, блѫдьнѣшюѹмѹ, блѫдьнѣшюмѹблѫдьнѣе, блѫдьнѣ, блѫдьнѣшее, блѫдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
блѫдьнѣшаго, блѫдьнѣшаего, блѫдьнѣшааго, блѫдьнѣшагоблѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмъблѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмъблѫдьнѣе, блѫдьнѣ, блѫдьнѣшее, блѫдьнѣшеблѫдьнѣшаꙗ, блѫдьнѣшаѣ, блѫдьнѣшаѧблѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхь, блѫдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмьблѫдьнѣшаꙗ, блѫдьнѣшаѣ, блѫдьнѣшаѧблѫдьнѣшм, блѫдьнѣшмблѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхьблѫдьнѣшблѫдьнѣшѹю, блѫдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
блѫдьнѣшма, блѫдьнѣшмаблѫдьнѣшꙗ, блѫдьнѣшѣ, блѫдьнѣшаꙗблѫдьнѣшѧѧ, блѫдьнѣшѧѩ, блѫдьнѣшѫѫ, блѫдьнѣшаѧ, блѫдьнѣшее, блѫдьнѣшеѥблѫдьнѣшблѫдьнѣшѫѫ, блѫдьнѣшѫѭ, блѫдьнѣшѧѧ, блѫдьнѣшѧѩ, блѫдьнѣшююблѫдьнѣшѫѫ, блѫдьнѣшѫѭ, блѫдьнѣшѧѧ, блѫдьнѣшѧѩ, блѫдьнѣшюю, блѫдьнѣшеѭ, блѫдьнѣшеѫ, блѫдьнѣшеѧ, блѫдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
блѫдьнѣшблѫдьнѣшꙗ, блѫдьнѣшѣблѫдьнѣшѧѧ, блѫдьнѣшѧѩ, блѫдьнѣшѫѫ, блѫдьнѣшаѧ, блѫдьнѣшее, блѫдьнѣшеѥблѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхь, блѫдьнѣшхьблѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмъ, блѫдьнѣшмь, блѫдьнѣшмьблѫдьнѣшѧѧ, блѫдьнѣшѧѩ, блѫдьнѣшѫѫ, блѫдьнѣшаѧ, блѫдьнѣшее, блѫдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
блѫдьнѣшм, блѫдьнѣшмблѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхъ, блѫдьнѣшхь, блѫдьнѣшхьблѫдьнѣшблѫдьнѣшѹю, блѫдьнѣшююблѫдьнѣшма, блѫдьнѣшма
блѫдьнъ -ꙑ прил 1. Блуден, развратен, разпътен гі ісхе бже нашъ ... съхран аплꙑ своѩ отъ блѫда. ꙇ отъ раждеженѣ блѫдъна. ꙇ отъ помꙑшленѣ блѫдъна СЕ 37а 10, 11  матцѫ огн҄ьнѫѭ прѣобдѣвъ. въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 525.30  абь вьставъ на правьднааго блѫднꙑмъ мѹ нападе бѣсомъ С 521.6 ꙁдохъ к н҄е.  прѣдолѣвъшѹ м распаленю блѫднѹѹмѹ н ба на ѹмъ вьꙁьмъ въ асъ тъ. н погѹбьньꙗ толкааго въꙁдръжаньꙗ  трѹда С 525.26—27 2. Като същ. блѫдьнъ м ед Блудник, развратник вьꙁдвгн мѧ гі ꙁ глѫбнꙑ ꙁълъ мохъ. ѣко древльнѣаго блѫдъна. ꙇ ѣко прѣждьнѣаго раꙁбонка СЕ 79а 1 блѫдьнꙑ сꙑнъ Блудният син не отъврат влко. лца твоего гнѣвомь отъ насъ. нъ прм нꙑ ... ѣко же  блѫдънааго сна. ꙇ раꙁбонка. ꙇ мꙑтара СЕ 86а 10 поревънѹмъ древльнюмѹ блѫдънѹмѹ снѹ. ꙇже покаанемь отвръꙁе двьр црства СЕ 70а 16 СС СЕ С Гр τῆς πορνείας αἰασχημόνως προεστώς πόρνη блѫднъ блѫдънъ Нвб блъдний остар Дюв блуден книж ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ блудний остар ВА