Исторически речник
блѧдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
блѧдьнъ, блѧдьньблѧдьнаблѧдьнѹблѧдьнъ, блѧдьньблѧдьнаблѧдьномь, блѧдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
блѧдьнѣблѧдьне, блѧдьнꙑблѧдьнблѧдьнъ, блѧдьньблѧдьномъ, блѧдьномьблѧдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
блѧдьнꙑблѧдьнѣхъ, блѧдьнѣхьблѧдьнаблѧдьнѹблѧдьномаблѧдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
блѧдьнаблѧдьнѹблѧдьноблѧдьнаблѧдьномь, блѧдьномъблѧдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
блѧдьнаблѧдьнъ, блѧдьньблѧдьномъ, блѧдьномьблѧдьнаблѧдьнꙑблѧдьнѣхъ, блѧдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
блѧдьнѣблѧдьнѹблѧдьномаблѧдьнаблѧдьнꙑ, блѧдьнѫблѧдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
блѧдьнѫ, блѧдьнѹблѧдьноѭ, блѧдьноѫ, блѧдьноѧ, блѧдьноюблѧдьнѣблѧдьнꙑблѧдьнъ, блѧдьньблѧдьнамъ, блѧдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
блѧдьнꙑблѧдьнамблѧдьнахъ, блѧдьнахьблѧдьнѣблѧдьнѹблѧдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
блѧдьнꙑ, блѧдьнꙑ, блѧдьноблѧдьнаго, блѧдьнаего, блѧдьнааго, блѧдьнаго, блѧдьного, блѧдьнога, блѧдьнгоблѧдьнѹмѹ, блѧдьнѹемѹ, блѧдьнѹѹмѹ, блѧдьнѹмѹ, блѧдьноомѹ, блѧдьномѹ, блѧдьноѹмѹ, блѧдьнмѹблѧдьнꙑ, блѧдьнꙑ, блѧдьноблѧдьнаго, блѧдьнаего, блѧдьнааго, блѧдьнаго, блѧдьного, блѧдьнога, блѧдьнгоблѧдьнꙑмь, блѧдьнꙑмь, блѧдьнꙑмъ, блѧдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
блѧдьнѣмь, блѧдьнѣемь, блѧдьнѣѣмь, блѧдьнѣамь, блѧдьнѣмь, блѧдьнѣмъ, блѧдьнѣемъ, блѧдьнѣѣмъ, блѧдьнѣамъ, блѧдьнѣмъ, блѧдьномь, блѧдьномъблѧдьнꙑ, блѧдьнꙑ, блѧдьноблѧдьнблѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхь, блѧдьнꙑхь, блѧдьнѣхъ, блѧдьнѣхьблѧдьнꙑмъ, блѧдьнꙑмъ, блѧдьнꙑмь, блѧдьнꙑмь, блѧдьнѣмъ, блѧдьнѣмьблѧдьнꙑѧ, блѧдьнꙑꙗ, блѧдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
блѧдьнꙑм, блѧдьнꙑмблѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхь, блѧдьнꙑхьблѧдьнаꙗ, блѧдьнаа, блѧдьнаѣблѧдьнѹю, блѧдьноюблѧдьнꙑма, блѧдьнꙑмаблѧдьно, блѧдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
блѧдьнаго, блѧдьнаего, блѧдьнааго, блѧдьнаго, блѧдьного, блѧдьнога, блѧдьнгоблѧдьнѹмѹ, блѧдьнѹемѹ, блѧдьнѹѹмѹ, блѧдьнѹмѹ, блѧдьноомѹ, блѧдьномѹ, блѧдьноѹмѹ, блѧдьнмѹблѧдьно, блѧдьноеблѧдьнаго, блѧдьннаего, блѧдьнааго, блѧдьнаго, блѧдьного, блѧдьнога, блѧдьнгоблѧдьнꙑмь, блѧдьнꙑмь, блѧдьнꙑмъ, блѧдьнꙑмъблѧдьнѣмь, блѧдьнѣемь, блѧдьнѣѣмь, блѧдьнѣамь, блѧдьнѣмь, блѧдьнѣмъ, блѧдьнѣемъ, блѧдьнѣѣмъ, блѧдьнѣамъ, блѧдьнѣмъ, блѧдьномь, блѧдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
блѧдьно, блѧдьноеблѧдьнаꙗ, блѧдьнаа, блѧдьнаѣ, блѧдьнаѧблѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхь, блѧдьнꙑхь, блѧдьнѣхъ, блѧдьнѣхьблѧдьнꙑмъ, блѧдьнꙑмъ, блѧдьнꙑмь, блѧдьнꙑмь, блѧдьнѣмъ, блѧдьнѣмьблѧдьнаꙗ, блѧдьнаа, блѧдьнаѣ, блѧдьнаѧблѧдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
блѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхь, блѧдьнꙑхьблѧдьнѣблѧдьнѹю, блѧдьноюблѧдьнꙑма, блѧдьнꙑмаблѧдьнаꙗ, блѧдьнаа, блѧдьнаѣ, блѧдьнаѧблѧдьнꙑѧ, блѧдьнꙑꙗ, блѧдьнѫѭ, блѧдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
блѧдьнѣ, блѧдьноблѧдьнѫѭ, блѧдьнѹю, блѧдьноѭ, блѧдьноюблѧдьнѫѭ, блѧдьноѫ, блѧдьноѧ, блѧдьноюблѧдьнѣблѧдьнꙑѧ, блѧдьнꙑꙗ, блѧдьнꙑеблѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхъ, блѧдьнѣхъ, блѧдьнꙑхь, блѧдьнꙑхь, блѧдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
блѧдьнꙑмъ, блѧдьнꙑмъ, блѧдьнѣмъ, блѧдьнꙑмь, блѧдьнꙑмь, блѧдьнѣмьблѧдьнꙑѧ, блѧдьнꙑꙗ, блѧдьнꙑеблѧдьнꙑм, блѧдьнꙑмблѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхъ, блѧдьнꙑхь, блѧдьнꙑхьблѧдьнѣблѧдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
блѧдьнꙑма, блѧдьнꙑмаблѧдьнѣ, блѧдьнѣшблѧдьнѣшаблѧдьнѣшѹ, блѧдьнѣшюблѧдьнѣблѧдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
блѧдьнѣшемь, блѧдьнѣшемъблѧдьнѣшблѧдьнѣблѧдьнѣше, блѧдьнѣшблѧдьнѣшь, блѧдьнѣшъблѧдьнѣшемъ, блѧдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
блѧдьнѣшѧблѧдьнѣшблѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхьблѧдьнѣшаблѧдьнѣшѹ, блѧдьнѣшюблѧдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
блѧдьнѣе, блѧдьнѣ, блѧдьнѣшеблѧдьнѣшаблѧдьнѣшѹ, блѧдьнѣшюблѧдьнѣе, блѧдьнѣ, блѧдьнѣшеблѧдьнѣшаблѧдьнѣшемь, блѧдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
блѧдьнѣшблѧдьнѣе, блѧдьнѣблѧдьнѣша, блѧдьнѣшблѧдьнѣшь, блѧдьнѣшъблѧдьнѣшемъ, блѧдьнѣшемьблѧдьнѣша, блѧдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
блѧдьнѣшблѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхьблѧдьнѣшблѧдьнѣшѹ, блѧдьнѣшюблѧдьнѣшемаблѧдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
блѧдьнѣшѧ, блѧдьнѣшѫ, блѧдьнѣшеблѧдьнѣшблѧдьнѣшѫ, блѧдьнѣшѧ, блѧдьнѣшѹблѧдьнѣшеѭ, блѧдьнѣшеѫ, блѧдьнѣшеѧ, блѧдьнѣшеюблѧдьнѣшблѧдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
блѧдьнѣшѧ, блѧдьнѣшѫ, блѧдьнѣшеблѧдьнѣшь, блѧдьнѣшъблѧдьнѣшамъ, блѧдьнѣшамьблѧдьнѣшѧ, блѧдьнѣше, блѧдьнѣшѫблѧдьнѣшамблѧдьнѣшахъ, блѧдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
блѧдьнѣшблѧдьнѣшѹ, блѧдьнѣшюблѧдьнѣшамаблѧдьнѣ, блѧдьнѣшблѧдьнѣшаго, блѧдьнѣшаего, блѧдьнѣшааго, блѧдьнѣшагоблѧдьнѣшѹмѹ, блѧдьнѣшѹемѹ, блѧдьнѣшѹѹмѹ, блѧдьнѣшѹмѹ, блѧдьнѣшюмѹ, блѧдьнѣшюемѹ, блѧдьнѣшюѹмѹ, блѧдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
блѧдьнѣблѧдьнѣшаго, блѧдьнѣшаего, блѧдьнѣшааго, блѧдьнѣшагоблѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмъблѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмъблѧдьнѣблѧдьнѣше, блѧдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
блѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхь, блѧдьнѣшхьблѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмьблѧдьнѣшѧѧ, блѧдьнѣшее, блѧдьнѣшѫѫблѧдьнѣшм, блѧдьнѣшмблѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхьблѧдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
блѧдьнѣшѹю, блѧдьнѣшююблѧдьнѣшма, блѧдьнѣшмаблѧдьнѣе, блѧдьнѣ, блѧдьнѣшее, блѧдьнѣшеблѧдьнѣшаго, блѧдьнѣшаего, блѧдьнѣшааго, блѧдьнѣшагоблѧдьнѣшѹмѹ, блѧдьнѣшѹемѹ, блѧдьнѣшѹѹмѹ, блѧдьнѣшѹмѹ, блѧдьнѣшюмѹ, блѧдьнѣшюемѹ, блѧдьнѣшюѹмѹ, блѧдьнѣшюмѹблѧдьнѣе, блѧдьнѣ, блѧдьнѣшее, блѧдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
блѧдьнѣшаго, блѧдьнѣшаего, блѧдьнѣшааго, блѧдьнѣшагоблѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмъблѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмъблѧдьнѣе, блѧдьнѣ, блѧдьнѣшее, блѧдьнѣшеблѧдьнѣшаꙗ, блѧдьнѣшаѣ, блѧдьнѣшаѧблѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхь, блѧдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмьблѧдьнѣшаꙗ, блѧдьнѣшаѣ, блѧдьнѣшаѧблѧдьнѣшм, блѧдьнѣшмблѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхьблѧдьнѣшблѧдьнѣшѹю, блѧдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
блѧдьнѣшма, блѧдьнѣшмаблѧдьнѣшꙗ, блѧдьнѣшѣ, блѧдьнѣшаꙗблѧдьнѣшѧѧ, блѧдьнѣшѧѩ, блѧдьнѣшѫѫ, блѧдьнѣшаѧ, блѧдьнѣшее, блѧдьнѣшеѥблѧдьнѣшблѧдьнѣшѫѫ, блѧдьнѣшѫѭ, блѧдьнѣшѧѧ, блѧдьнѣшѧѩ, блѧдьнѣшююблѧдьнѣшѫѫ, блѧдьнѣшѫѭ, блѧдьнѣшѧѧ, блѧдьнѣшѧѩ, блѧдьнѣшюю, блѧдьнѣшеѭ, блѧдьнѣшеѫ, блѧдьнѣшеѧ, блѧдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
блѧдьнѣшблѧдьнѣшꙗ, блѧдьнѣшѣблѧдьнѣшѧѧ, блѧдьнѣшѧѩ, блѧдьнѣшѫѫ, блѧдьнѣшаѧ, блѧдьнѣшее, блѧдьнѣшеѥблѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхь, блѧдьнѣшхьблѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмъ, блѧдьнѣшмь, блѧдьнѣшмьблѧдьнѣшѧѧ, блѧдьнѣшѧѩ, блѧдьнѣшѫѫ, блѧдьнѣшаѧ, блѧдьнѣшее, блѧдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
блѧдьнѣшм, блѧдьнѣшмблѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхъ, блѧдьнѣшхь, блѧдьнѣшхьблѧдьнѣшблѧдьнѣшѹю, блѧдьнѣшююблѧдьнѣшма, блѧдьнѣшма
блѧдьнъ -ꙑ прил същ блѧдьно ср ед Празнословие, брътвеж не бо съплескано ко. л блꙙдьно вашмъ слѹхомъ вьнꙙт мол҄ѫ С 533.1 Изч С Нвб Срв блядив ’бъбрив’ диал РРОДД