Исторически речник
бльщат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бльщат сѧбльщѫ, бльщѹ, блъщѫ, блъщѹбльщш, блъщшбльщтъ, бльщть, бльщт, блъщтъ, блъщть, блъщтбльщмъ, бльщмь, бльщм, бльщмо, блъщмъ, блъщмь, блъщм, блъщмобльщте, блъщте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бльщѧтъ, бльщѧть, бльщѧт, блъщѧтъ, блъщѧть, блъщѧтбльщвѣ, блъщвѣбльщта, блъщтабльщте, блъщтебльщ, блъщбльщ, блъщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бльщмъ, блъщмъ, бльщмь, блъщмь, бльщм, блъщмбльщте, блъщтебльщвѣ, блъщвѣбльщта, блъщтабльщахъ, бльщахь, бльщах, блъщахъ, блъщахь, блъщахбльща, блъща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бльща, блъщабльщахомъ, бльщахомь, бльщахом, бльщахмꙑ, блъщахомъ, блъщахомь, блъщахом, блъщахмꙑбльщасте, блъщастебльщашѧ, бльщашѫ, бльщаша, бльщаше, бльщахѫ, блъщашѧ, блъщашѫ, блъщаша, блъщаше, блъщахѫбльщаховѣ, блъщаховѣбльщаста, блъщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бльщасте, блъщастебльщаахъ, бльщахъ, бльщаахь, бльщахь, бльщаах, бльщахбльщааше, бльщашебльщааше, бльщашебльщаахомъ, бльщахомъ, бльщаахомь, бльщахомь, бльщаахом, бльщахомбльщаашете, бльщашете, бльщаасте, бльщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бльщаахѫ, бльщахѫ, бльщаахѹ, бльщахѹбльщааховѣ, бльщаховѣбльщаашета, бльщашета, бльщааста, бльщастабльщаашете, бльщашете, бльщаасте, бльщасте
бльщат сѧ -бльщѫ сѧ -бльщш сѧ несв Блестя, изпущам блясък ꙇ се мѫжа дъва стасте въ нхъ вь рꙁахъ бльштѧштахъ сѧ М Лк 24.4 З А  вдѣхъ сво стъство акꙑ бсъръ бльштꙙштъ сꙙ С 167.20 Изч М З А С Гр ἀστράπτω ἀναστράπτω Нвб блъщя остар ВА НГер блещя̀ ВА АК Бот НГер МлБТР АР РБЕ бестя ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ