Исторически речник
бльвотна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
бльвотнабльвотнꙑ, бльвотнѫбльвотнѣбльвотнѫ, бльвотнѹбльвотноѭ, бльвотноѫ, бльвотноѧ, бльвотноюбльвотнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
бльвотнобльвотнꙑбльвотнъ, бльвотньбльвотнамъ, бльвотнамьбльвотнамбльвотнахъ, бльвотнахь
NfOuNfGuNfDu
бльвотнѣбльвотнѹбльвотнама
бльвотна -ꙑ ж Повърната храна, бълвоч ꙇже пакꙑ не тожде въꙁвраттъ сѧ. то подобенъ естъ пъсѹ. на своѩ бльвотнꙑ въꙁвращьшю сѧ СЕ 70а 10 Срв. СЕ91а 5—6 Изч СЕ Гр ἔμετος Нвб блъвотина НГер МлБТР ЕтМл бълвотина МлБТР ЕтМл ЕтБАН блювотина ОА НГер ДА Срв бълвоч РБЕ ДА блъвоч диал ДА блювотница диал ДА блювоч диал ДА блюваница диал ДА