Исторически речник
бльват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бльват сѧблюѭ, блюѫ, блюѧ, блююблюш, блюешблютъ, блюетъ, блють, блюеть, блют, блюетблюмъ, блюемъ, блюмь, блюемь, блюм, блюем, блюмо, блюемоблюте, блюете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блюѭтъ, блюѫтъ, блюѧтъ, блюютъ, блюѭть, блюѫть, блюѧть, блюють, блюѭт, блюѫт, блюѧт, блюютблювѣ, блюевѣблюта, блюетаблюте, блюетеблюблю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блюмъ, блюмь, блюмблютеблювѣблютабльвахъ, бльвахь, бльвахбльва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бльвабльвахомъ, бльвахомь, бльвахом, бльвахмꙑбльвастебльвашѧ, бльвашѫ, бльваша, бльваше, бльвахѫбльваховѣбльваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бльвасте*бльваахъ*бльвааше*бльвааше*бльваахомъ*бльваашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*бльваахѫ*бльвааховѣ*бльваашета*бльваашете
бльват сѧ -блюѭ сѧ -блюш сѧ несв Повръщам, бълвам аще кꙿто обѣдъ сѧ блюетъ да тръгѹбтъ к҃ СЕ 103а 10 Изч СЕ Нвб блювам остар диал ВА НТ НГер РБЕ блювам ся ВА бълвам ОА ВА НТ АК ЕтМл БТР АР РБЕ блъвам Дюв