Исторически речник
блсцань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
блсцан, блсцаньблсцанꙗ, блсцана, блсцаньꙗблсцаню, блсцанѹ, блсцаньюблсцанмь, блсцаньмь, блсцанмъ, блсцаньмъ, блсцанмь, блсцанмъблсцан, блсцань, блсцанблсцанꙗ, блсцана, блсцаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
блсцан, блсцань, блсцанеблсцанмъ, блсцаньмъ, блсцанмь, блсцаньмь, блсцанмъ, блсцанмь, блсцаномъ, блсцанамъблсцан, блсцань, блсцан, блсцанмблсцанхъ, блсцаньхъ, блсцанхь, блсцаньхь, блсцанхъ, блсцанхьблсцан, блсцаньблсцаню, блсцанѹ, блсцанью
NnDu
блсцанма, блсцаньма, блсцанма, блсцанма
блсцань -ꙗ ср Блясък, святкане, светкавица бѫдетъ свѣтъло вьсе. ѣко се егда свѣтльнкъ блсцанемь просвѣштаатъ тѧ М Лк 11.36 З ѡтъ блісцѣньѣ его прѣдъ німъ облацѣ проідѫ СП 17.13 въера ꙁа ѹхо ѹдаренъ бꙑвааше. дьнесь блсцанмь бжіемь адовъское жілште бьетъ К 13а 25 вънеꙁаапѫ бꙑстъ съвꙑше. блстаню мракъ. вь лце протвънꙑмъ адовамъ сламъ С 465.1  вонꙑ свомъ блстанмъ. не ѹмраѭштмъ о немъ [!] плькомъ нꙑ. беꙁдрѫкѹ вꙙжетъ С 462.14—15 Изч М З СП К С Гр ἀστραπή τηλαύγησις блсцан блстан блсцѣнь Нвб Срв блистание остар книж ОА ВА