Исторически речник
блаꙁнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
блаꙁнт сѧблажнѭ, блаꙁнѭ, блаꙁнѧ, блаꙁнюблаꙁншблаꙁнтъ, блаꙁнть, блаꙁнтблаꙁнмъ, блаꙁнмь, блаꙁнм, блаꙁнмоблаꙁнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блаꙁнѧтъ, блаꙁнѧть, блаꙁнѧтблаꙁнвѣблаꙁнтаблаꙁнтеблаꙁнблаꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блаꙁнмъ, блаꙁнмь, блаꙁнмблаꙁнтеблаꙁнвѣблаꙁнтаблаꙁнхъ, блаꙁнхь, блаꙁнхблаꙁн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
блаꙁнблаꙁнхомъ, блаꙁнхомь, блаꙁнхом, блаꙁнхмꙑблаꙁнстеблаꙁншѧ, блаꙁншѫ, блаꙁнша, блаꙁнше, блаꙁнхѫблаꙁнховѣблаꙁнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
блаꙁнстеблажнѣхъ, блаꙁнѣахъ, блажнѧахъ, блажнѣхь, блаꙁнѣахь, блажнѧахь, блажнѣх, блаꙁнѣах, блажнѧахблажнѣше, блаꙁнѣаше, блажнѧашеблажнѣше, блаꙁнѣаше, блажнѧашеблажнѣхомъ, блаꙁнѣахомъ, блажнѧахомъ, блажнѣхомь, блаꙁнѣахомь, блажнѧахомь, блажнѣхом, блаꙁнѣахом, блажнѧахомблажнѣшете, блаꙁнѣашете, блажнѣсте, блаꙁнѣасте, блажнѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
блажнѣхѫ, блаꙁнѣахѫ, блажнѣхѹ, блаꙁнѣахѹ, блажнѧахѹблажнѣховѣ, блаꙁнѣаховѣ, блажнѧаховѣблажнѣшета, блаꙁнѣашета, блажнѣста, блаꙁнѣаста, блажнѧастаблажнѣшете, блаꙁнѣашете, блажнѣсте, блаꙁнѣасте, блажнѧасте
блаꙁнт сѧ -блажнѭ сѧ -блаꙁнш сѧ несв Изпадам в заблуда, заблуждавам се  пршедъ въ отььстве свое ѹаше ѩ ... ѣко двлѣхѫ сѧ емѹ  глахѫ. отъ кѫдѹ семѹ естъ прѣмѫдрость с  сла не сь л естъ тектоновъ снъ ... ꙇ блажнѣхѫ сѧ о немь М Мт 13.57 З ѹкрѣп мꙙ.  съблаꙁні вьсе множьство се. да навꙑкнѫтъ ꙗко блаꙁнꙙтъ сꙙ о н҄хъже вѣрѹѭтъ С 31.19 блаꙁнꙙтъ же сꙙ не раꙁѹмѣѭште. ꙗко съхожденꙗ с бѣ  пршъдъшхъ дѣл҄ьма немошт молтва С 303.16 Изч М З С Гр σκανδαλίζομαι πλανάομαι βλασφημέω Нвб блазня се НГер МлБТР РБЕ