Исторически речник
блаꙁнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
блаꙁнтблажнѭ, блаꙁнѭ, блаꙁнѧ, блаꙁнюблаꙁншблаꙁнтъ, блаꙁнть, блаꙁнтблаꙁнмъ, блаꙁнмь, блаꙁнм, блаꙁнмоблаꙁнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блаꙁнѧтъ, блаꙁнѧть, блаꙁнѧтблаꙁнвѣблаꙁнтаблаꙁнтеблаꙁнблаꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блаꙁнмъ, блаꙁнмь, блаꙁнмблаꙁнтеблаꙁнвѣблаꙁнтаблаꙁнхъ, блаꙁнхь, блаꙁнхблаꙁн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
блаꙁнблаꙁнхомъ, блаꙁнхомь, блаꙁнхом, блаꙁнхмꙑблаꙁнстеблаꙁншѧ, блаꙁншѫ, блаꙁнша, блаꙁнше, блаꙁнхѫблаꙁнховѣблаꙁнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
блаꙁнстеблажнѣхъ, блаꙁнѣахъ, блажнѧахъ, блажнѣхь, блаꙁнѣахь, блажнѧахь, блажнѣх, блаꙁнѣах, блажнѧахблажнѣше, блаꙁнѣаше, блажнѧашеблажнѣше, блаꙁнѣаше, блажнѧашеблажнѣхомъ, блаꙁнѣахомъ, блажнѧахомъ, блажнѣхомь, блаꙁнѣахомь, блажнѧахомь, блажнѣхом, блаꙁнѣахом, блажнѧахомблажнѣшете, блаꙁнѣашете, блажнѣсте, блаꙁнѣасте, блажнѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
блажнѣхѫ, блаꙁнѣахѫ, блажнѣхѹ, блаꙁнѣахѹ, блажнѧахѹблажнѣховѣ, блаꙁнѣаховѣ, блажнѧаховѣблажнѣшета, блаꙁнѣашета, блажнѣста, блаꙁнѣаста, блажнѧастаблажнѣшете, блаꙁнѣашете, блажнѣсте, блаꙁнѣасте, блажнѧасте
блаꙁнт -блажнѭ -блаꙁнш несв 1. Въвеждам в съблазън, изкушение, съблазнявам нъ врагъ льсттъ мѧ. ꙇ блаꙁнтъ дшѭ моѭ гі СЕ 83b 20 а же нꙑнѣ акꙑ беꙁѹмьл сте. на слѹжьбѫ блаꙁнꙙщтѹ васъ дꙗволѹ С 29.20 2. Смущавам, тревожа мъноѕ же ... отъ ѹенкъ его рѣшѧ. жестоко естъ слово се кто можетъ его слѹшат. вѣдꙑ же съ въ себѣ. ꙗко ръпъштѫтъ о семь ... рее мъ се лꙑ вꙑ блаꙁнтъ М Йо 6.61 З А нѣстъ ѹтало сꙙ насъ неьство ꙁаповъдан. ꙗкоѫ  прѣжде рѣхъ. н ꙁакон. ѧже рад блаꙁншꙙ С 147.29 Изч М З А СЕ С Гр ἀπατάω πολεμέω σκανδαλίζω Нвб бла̀зня остар ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА