Исторически речник
блаженьнъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
блаженьнъ, блаженьнь, блажененъ, блажененьблаженьна, блаженъна, блаженнаблаженьнѹ, блаженънѹ, блаженнѹблаженьнъ, блаженьнь, блажененъ, блаженень-блаженьномь, блаженъномь, блаженномь, блаженьномъ, блаженъномъ, блаженномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
блаженьнѣ, блаженънѣ, блаженнѣблаженьне, блаженъне, блаженнеблаженьн, блаженън, блаженнблаженьнъ, блаженьнь, блажененъ, блажененьблаженьномъ, блаженъномъ, блаженномъ, блаженьномь, блаженъномь, блаженномьблаженьнꙑ, блаженънꙑ, блаженнꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
блаженьнꙑ, блаженънꙑ, блаженнꙑблаженьнѣхъ, блаженънѣхъ, блаженнѣхъ, блаженьнѣхь, блаженънѣхь, блаженнѣхьблаженьна, блаженъна, блаженнаблаженьнѹ, блаженънѹ, блаженнѹблаженьнома, блаженънома, блаженнома
блаженьнъ м В източноправославното богослужение — название на църковна песен [тропар] за блаженствата, създаден по евангелския текст за блаженствата анът҇ в҃ блаженⷩ҇ъ глаⷭ҇ г҃ СЕ 85b 4 Изч СЕ Гр μακαρισμός