Исторически речник
благъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
благъ, благьблагаблагѹблагъ, благьблагаблагомь, благомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
блаѕѣблаже, благꙑблаѕблагъ, благьблагомъ, благомьблагꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
благꙑблаѕѣхъ, блаѕѣхьблагаблагѹблагомаблаго
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
благаблагѹблагъ, благьблагаблагомь, благомъблаѕѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
благаблагъ, благьблагомъ, благомьблагаблагꙑблаѕѣхъ, блаѕѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
блаѕѣблагѹблагомаблагаблагꙑ, благѫблаѕѣ, блазѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
благѫ, благѹблагоѭ, благоѫ, благоѧ, благоюблаѕѣ, блазѣблагꙑблагъ, благьблагамъ, благамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
благꙑблагамблагахъ, благахьблаѕѣблагѹблагама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
благꙑ, благꙑ, благоблагаго, благаего, благааго, благаго, благого, благога, благгоблагѹмѹ, благѹемѹ, благѹѹмѹ, благѹмѹ, благоомѹ, благомѹ, благоѹмѹ, благмѹблагꙑ, благꙑ, благоблагаго, благаего, благааго, благаго, благого, благога, благгоблагꙑмь, благꙑмь, благꙑмъ, благꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
блаѕѣмь, блаѕѣемь, блаѕѣѣмь, блаѕѣамь, блаѕѣмь, блаѕѣмъ, блаѕѣемъ, блаѕѣѣмъ, блаѕѣамъ, блаѕѣмъ, благомь, благомъблагꙑ, благꙑ, благоблаѕблагꙑхъ, благꙑхъ, благꙑхь, благꙑхь, блаѕѣхъ, блаѕѣхьблагꙑмъ, благꙑмъ, благꙑмь, благꙑмь, блаѕѣмъ, блаѕѣмьблагꙑѧ, благꙑꙗ, благꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
благꙑм, благꙑмблагꙑхъ, благꙑхъ, благꙑхь, благꙑхьблагаꙗ, благаа, благаѣблагѹю, благоюблагꙑма, благꙑмаблаго, благое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
благаго, благаего, благааго, благаго, благого, благога, благгоблагѹмѹ, благѹемѹ, благѹѹмѹ, благѹмѹ, благоомѹ, благомѹ, благоѹмѹ, благмѹблаго, благоеблагаго, благаего, благааго, благаго, благого, благога, благгоблагꙑмь, благꙑмь, благꙑмъ, благꙑмъблаѕѣмь, блаѕѣемь, блаѕѣѣмь, блаѕѣамь, блаѕѣмь, блаѕѣмъ, блаѕѣемъ, блаѕѣѣмъ, блаѕѣамъ, блаѕѣмъ, благомь, благомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
благо, благоеблагаꙗ, благаа, благаѣ, благаѧблагꙑхъ, благꙑхъ, благꙑхь, благꙑхь, блаѕѣхъ, блаѕѣхьблагꙑмъ, благꙑмъ, благꙑмь, благꙑмь, блаѕѣмъ, блаѕѣмьблагаꙗ, благаа, благаѣ, благаѧблагꙑм, благꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
благꙑхъ, благꙑхъ, благꙑхь, благꙑхьблазѣ, блаѕѣблагѹю, благоюблагꙑма, благꙑмаблагаꙗ, благаа, благаѣ, благаѧблагꙑѧ, благꙑꙗ, благѫѭ, благꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
блаѕѣ, благоблагѫѭ, благѹю, благоѭ, благоюблагѫѭ, благоѫ, благоѧ, благоюблаѕѣ, блазѣблагꙑѧ, благꙑꙗ, благꙑеблагꙑхъ, благꙑхъ, блаѕѣхъ, благꙑхь, благꙑхь, блаѕѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
благꙑмъ, благꙑмъ, благꙑмь, благꙑмь, блаѕѣмъ, блаѕѣмьблагꙑѧ, благꙑꙗ, благꙑеблагꙑм, благꙑмблагꙑхъ, благꙑхъ, благꙑхь, благꙑхьблаѕѣблагѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
благꙑма, благꙑмаблажь, блаж, блаж, блаже, блажьш, блажъшблажьша, блажъшаблажьшѹ, блажьшю, блажъшѹ, блажъшюблажь, блаж, блаж, блаже, блажьшь, блажешь, блажьшъ, блажешъблажьша, блажъша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
блажьшемь, блажьшемъблажьш, блажъшблажь, блаж, блаж, блажеблажьше, блажьш, блажъше, блажъшблажьшь, блажьшъ, блажешь, блажешъблажьшемъ, блажьшемь, блажъшемъ, блажъшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
блажьшѧ, блажъшѧ, блажьше, блажъшеблажьш, блажъшблажьшхъ, блажъшхъ, блажьшхь, блажъшхьблажьша, блажъшаблажьшѹ, блажьшю, блажъшѹ, блажъшюблажьшема, блажъшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
блаже, блажьше, блажъшеблажьша, блажъшаблажьшѹ, блажьшю, блажъшѹ, блажъшюблаже, блажьше, блажъшеблажьша, блажъшаблажьшемь, блажьшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
блажьш, блажъшблажеблажьша, блажьш, блажъша, блажъшблажьшь, блажьшъ, блажешь, блажешъблажьшемъ, блажьшемь, блажъшемъ, блажъшемьблажьша, блажьш, блажъша, блажъш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
блажьш, блажъшблажьшхъ, блажъшхъ, блажьшхь, блажъшхьблажьш, блажъшблажьшѹ, блажьшю, блажъшѹ, блажъшюблажьшема, блажъшемаблажьш, блажъш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
блажьшѧ, блажьшѫ, блажьше, блажъшѧ, блажъшѫ, блажъшеблажьш, блажъшблажьшѫ, блажьшѧ, блажьшѹ, блажъшѫ, блажъшѧ, блажъшѹблажьшеѭ, блажьшеѫ, блажьшеѧ, блажьшею, блажъшеѭ, блажъшеѫ, блажъшеѧ, блажъшеюблажьш, блажъшблажьш, блажъш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
блажьшѧ, блажьшѫ, блажьше, блажъшѧ, блажъшѫ, блажъшеблажьшь, блажьшъ, блажъшь, блажъшъблажьшамъ, блажьшамь, блажъшамъ, блажъшамьблажьшѧ, блажьше, блажьшѫ, блажъшѧ, блажъше, блажъшѫблажьшам, блажъшамблажьшахъ, блажьшахь, блажъшахъ, блажъшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
блажьш, блажъшблажьшѹ, блажьшю, блажъшѹ, блажъшюблажьшама, блажъшамаблаж, блажь, блажьш, блажьшблажьшаго, блажьшаего, блажьшааго, блажьшаго, блажъшаго, блажъшаего, блажъшааго, блажъшагоблажьшѹмѹ, блажьшѹемѹ, блажьшѹѹмѹ, блажьшѹмѹ, блажъшѹмѹ, блажъшѹемѹ, блажъшѹѹмѹ, блажъшѹмѹ, блажьшюмѹ, блажьшюемѹ, блажьшюѹмѹ, блажъшюмѹ, блажъшюмѹ, блажъшюемѹ, блажъшюѹмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
блаж, блажь, блажьш, блажьшблажьшаго, блажьшаего, блажьшааго, блажьшаго, блажъшаго, блажъшаего, блажъшааго, блажъшагоблажьшмь, блажьшмь, блажъшмь, блажъшмь, блажьшмъ, блажьшмъ, блажъшмъ, блажъшмъблажьшмь, блажьшмь, блажъшмь, блажъшмь, блажьшмъ, блажьшмъ, блажъшмъ, блажъшмъблажь, блажблажьше, блажьш, блажъше, блажъш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
блажьшхъ, блажьшхъ, блажъшхъ, блажъшхъ, блажьшхь, блажьшхь, блажъшхь, блажъшхьблажьшмъ, блажьшмъ, блажъшмъ, блажъшмъ, блажьшмь, блажьшмь, блажъшмь, блажъшмьблажьшѧѧ, блажъшѧѧ, блажьшее, блажъшее, блажьшѫѫ, блажъшѫѫблажьшм, блажъшм, блажьшм, блажъшмблажьшхъ, блажьшхъ, блажъшхъ, блажъшхъ, блажьшхь, блажьшхь, блажъшхь, блажъшхьблажьшаꙗ, блажъшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
блажьшѹю, блажьшюю, блажъшѹю, блажъшююблажьшма, блажьшма, блажъшма, блажъшмаблажее, блаже, блажьшее, блажьше, блажъшее, блажъшеблажьшаго, блажьшаего, блажьшааго, блажьшаго, блажъшаго, блажъшаего, блажъшааго, блажъшагоблажьшѹмѹ, блажьшѹемѹ, блажьшѹѹмѹ, блажьшѹмѹ, блажъшѹмѹ, блажъшѹемѹ, блажъшѹѹмѹ, блажъшѹмѹ, блажьшюмѹ, блажьшюемѹ, блажьшюѹмѹ, блажъшюмѹ, блажъшюмѹ, блажъшюемѹ, блажъшюѹмѹблажее, блаже, блажьшее, блажьше, блажъшее, блажъше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
блажьшаго, блажьшаего, блажьшааго, блажьшаго, блажъшаго, блажъшаего, блажъшааго, блажъшагоблажьшмь, блажьшмь, блажъшмь, блажъшмь, блажьшмъ, блажьшмъ, блажъшмъ, блажъшмъблажьшмь, блажьшмь, блажъшмь, блажъшмь, блажьшмъ, блажьшмъ, блажъшмъ, блажъшмъблажее, блаже, блажьшее, блажьше, блажъшее, блажъшеблажьшаꙗ, блажъшаꙗ, блажьшаѣ, блажъшаѣ, блажьшаѧ, блажъшаѧблажьшхъ, блажьшхъ, блажъшхъ, блажъшхъ, блажьшхь, блажьшхь, блажъшхь, блажъшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
блажьшмъ, блажьшмъ, блажъшмъ, блажъшмъ, блажьшмь, блажьшмь, блажъшмь, блажъшмьблажьшаꙗ, блажъшаꙗ, блажьшаѣ, блажъшаѣ, блажьшаѧ, блажъшаѧблажьшм, блажъшм, блажьшм, блажъшмблажьшхъ, блажьшхъ, блажъшхъ, блажъшхъ, блажьшхь, блажьшхь, блажъшхь, блажъшхьблажьш, блажъшблажьшѹю, блажьшюю, блажъшѹю, блажъшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
блажьшма, блажьшма, блажъшма, блажъшмаблажьшꙗ, блажъшꙗ, блажьшѣ, блажъшѣ, блажьшаꙗ, блажъшаꙗблажьшѧѧ, блажъшѧѧ, блажьшѧѩ, блажъшѧѩ, блажьшѫѫ, блажъшѫѫ, блажьшаѧ, блажъшаѧ, блажьшее, блажъшее, блажьшеѥ, блажъшеѥблажьш, блажъшблажьшѫѫ, блажъшѫѫ, блажьшѫѭ, блажъшѫѭ, блажьшѧѧ, блажъшѧѧ, блажьшѧѩ, блажъшѧѩ, блажьшюю, блажъшююблажьшѫѫ, блажъшѫѫ, блажьшѫѭ, блажъшѫѭ, блажьшѧѧ, блажъшѧѧ, блажьшѧѩ, блажъшѧѩ, блажьшюю, блажъшюю, блажьшеѭ, блажъшеѭ, блажьшеѫ, блажъшеѫ, блажьшеѧ, блажъшеѧ, блажьшею, блажъшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
блажьш, блажъшблажьшꙗ, блажъшꙗ, блажьшѣ, блажъшѣблажьшѧѧ, блажъшѧѧ, блажьшѧѩ, блажъшѧѩ, блажьшѫѫ, блажъшѫѫ, блажьшаѧ, блажъшаѧ, блажьшее, блажъшее, блажьшеѥ, блажъшеѥблажьшхъ, блажьшхъ, блажьшхь, блажьшхьблажьшмъ, блажьшмъ, блажъшмъ, блажъшмъ, блажьшмь, блажьшмь, блажъшмь, блажъшмьблажьшѧѧ, блажъшѧѧ, блажьшѧѩ, блажъшѧѩ, блажьшѫѫ, блажъшѫѫ, блажьшаѧ, блажъшаѧ, блажьшее, блажъшее, блажьшеѥ, блажъшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
блажьшм, блажьшм, блажъшм, блажъшмблажьшхъ, блажьшхъ, блажъшхь, блажъшхьблажьш, блажъшблажьшѹю, блажьшюю, блажъшѹю, блажъшююблажьшма, блажьшма, блажъшма, блажъшма
благъ -ꙑ прил 1. С приятен вкус, сладък, благ вно благо новааго внограда. веселꙙ  свѣтъло творꙙ лца . ождаѭштмъ прхода твоего С 143.23 ѡ ждове ... поштꙙдте овьцꙙ благъ плодъ прносꙙштѹ С 437.5—6 Приятен. ꙇго бо мое благо  брѣмѧ мое легъко естъ М Мт 11.30 З, А, СК тако  бесѣдꙑ благꙑ. ѹстраꙗѭтъ сьвѣст послѹшаѭштхъ С 544.3 2. Благ, добър ѣко аꙁъ благъ есмъ М Мт 20.15 ЗI А добрꙑ рабе благꙑ  вѣрьне. о малѣ бѣ вѣренъ надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ М Мт 25.23 З, СК. Срв. К3а 19 въкѹсте і вдте ѣко благъ гь СП 33.9 благꙑ клюбе ... ꙇцѣл раба твоего сего СЕ 24b 14  нꙑнꙗ г. вѣдѫштѹ тебѣ благꙑ вьса сповѣдаѭ С 528.14 слава едномѹ бѹ стѹ бесъмрътьнѹ. благѹ  страшнѹ Р II 2b 2 3. Като същ. a) благо ср ед a) τὸ ἀγαϑόν Доброто благꙑ лкъ отъ блгаго съкровшта срдца своего ꙁностъ благое М Лк 6.45 З b) благаꙗ ср мн τὰ ἀγαϑά Блага̀ рее же аврамъ. ѧдо помѣн ѣко въспрꙗлъ ес тꙑ благаа твоѣ въ жвотѣ твоемь М Лк 16.25 З А СК гі бже нашъ ... давꙑ намъ ꙇ ꙁемънаа благаа СЕ 20b 15 тѣмъ прѣмногаꙗ благаꙗ вьнесена. бꙑшꙙ С 488.21 благаꙗ вѣра εὐσέβεια Правата християнска вяра, православната вяра, православието ꙇ помѧн всѧ ѹмеръшѧѩ. въ блаꙁѣ вѣрѣ СЕ 13а 22 покаꙁа доблаꙗ (!) мат. ꙗко ѹенм благꙑѧ вѣрꙑ вьскрьмла  пае. неже млѣкомъ С 96.18 ꙁапръва ѹбо льшташе хъ ласканмъ. покѹшаѧ сꙙ ослабт отъ настоꙗнꙗ благꙑѧ вѣрꙑ С 86.28 благаꙗ дѣлеса ἀρετή Добродетелно поведение толко же алъбоѭ  благꙑм дѣлꙑ. поспѣшвъ. ьстьнъ ав сꙙ  ѹгодьнъ бѹ С 514.10—11 благаꙗ дѣтѣль ἀρετή [вар. εὐαρέστησις] Добродетел вдꙙ себе отъ многꙑ благꙑѧ дѣтѣл мѫжа  правьднааго жтꙗ на мноꙁѣ прогонма. въста на нь С 514.20—21 помꙑсл. дного го оставт мѫжаѭшта сꙙ.  крѣпꙙшта въ благъѧ дѣтѣл подвѕѣхъ С 548.13 благаꙗ лѣпота Благолепие, великолепие, красота вьꙁлюбльше стѫѭ. благѫѭ лѣпотѫ. на спене дшамъ вашмъ СЕ 95b 12—13 блага рода εὐγενής Който е от благороден произход; знатен еднъ же отъ н҄хъ блага рода отъ дѣдъ славенъ же племенемъ. васо менемъ ... рее С 62.25 савнъ кто менемь ... пръвꙑ блага рода сꙑ ... крьстанъ сꙑ ... отъшъдъ вънъ гра С 145.9—10 благꙑ нравъ ἀρετή, τρόπος ἀγαϑός Добродетел нъ ꙗкоже нелкꙑѧ  стнънꙑѧ благꙑѧ нравꙑ мѫжа съкаꙁахомъ С 520.24 егда нравъ благъ съ доброьстмъ въꙁдрастъ. бол҄шхъ желаѧ страхъ бож прметъ С 252.3 благъ ѹгодьнкъ εὐάρεστος Който е приятен на Бога, богоугоден потомь же  отꙿца свого арꙿхагг҄еловꙑ рад благодѣт. обратвъ блага ѹгодьнка покаꙁа богѹ С 26.5 въ благо врѣмѧ a) εὔκαιρον Своевременно, навреме вьсѣ отъ тебе аѭтъ. да дасі піщѫ імъ въ благо врѣмѩ СП 103.27 b) ἐν εκ᾿αιρίαις В усилно време въ благо врѣмѩ вь пеалехъ да ѹпъваѭтъ на тѩ ꙁнаѭщімѩ твое СП 9.10 вьскѫѭ гі отъстоѣ далее. прѣꙁьріші вь благо врѣмѩ вь пеалехъ СП 9.22 М З А СК Е СП СЕ К С ЗЛ Х Р Г Гр ἀγαϑός χρηστός καλός ἅγιος εὐμεγέϑης ἄφϑονος Нвб благ, ОА ВА НТ АК Бот Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА благий НГер Срв Благовец МИ Благун МИ СНМБ Благово МИ ПК,Пр. в им Благи дол МИ ВП,ТО Благуша ж МИ Мл,МНСрМ Блага ЛИ Благана ЛИ Благо ЛИ Благой ЛИ СтИл,РЛФИ благуна ’вид сладка круша’ РРОДД Благовец ’ Благовещение’ диал ДА