Исторически речник
благонень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
благонен, благоненьблагоненꙗ, благонена, благоненьꙗблагоненю, благоненѹ, благоненьюблагоненмь, благоненьмь, благоненмъ, благоненьмъ, благоненмь, благоненмъблагонен, благонень, благоненблагоненꙗ, благонена, благоненьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
благонен, благонень, благоненеблагоненмъ, благоненьмъ, благоненмь, благоненьмь, благоненмъ, благоненмь, благоненомъ, благоненамъблагонен, благонень, благонен, благоненмблагоненхъ, благоненьхъ, благоненхь, благоненьхь, благоненхъ, благоненхьблагонен, благоненьблагоненю, благоненѹ, благоненью
NnDu
благоненма, благоненьма, благоненма, благоненма
благонень -ꙗ ср Укрепване, уреждане, благоустрояване (о) ѹстроен въселенъстѣмъ благонен стꙑмъ црквамъ.  о съвъкѹпен въсѣмъ Е 21б 13 Изч Е Калка от гр εὐστάϑεια благонене Нвб Срв благочиние остар МлБТР РРОДД РБЕ