Исторически речник
благосътворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благосътвортблагосътворѭ, благосътворѧ, благосътворюблагосътворшблагосътвортъ, благосътворть, благосътвортблагосътвормъ, благосътвормь, благосътворм, благосътвормоблагосътворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благосътворѧтъ, благосътворѧть, благосътворѧтблагосътворвѣблагосътвортаблагосътвортеблагосътворблагосътвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благосътвормъ, благосътвормь, благосътвормблагосътвортеблагосътворвѣблагосътвортаблагосътворхъ, благосътворхь, благосътворхблагосътвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благосътворблагосътворхомъ, благосътворхомь, благосътворхом, благосътворхмꙑблагосътворстеблагосътворшѧ, благосътворшѫ, благосътворша, благосътворше, благосътворхѫблагосътворховѣблагосътворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благосътворстеблагосътворѣѣхъ, благосътворꙗѣхъ, благосътворꙗꙗхъ, благосътвораахъ, благосътворꙗхъ, благосътворѣхъ, благосътворахъ, благосътворѧахъ, благосътворѧхъ, благосътворꙗѣхь, благосътворꙗꙗхь, благосътворѣѣхь, благосътвораахь, благосътворꙗхь, благосътворѣхь, благосътворахь, благосътворѧахь, благосътворѧхь, благосътворꙗѣх, благосътворꙗꙗх, благосътворѣѣх, благосътвораах, благосътворꙗх, благосътворѣх, благосътворах, благосътворѧах, благосътворѧхблагосътворѣѣше, благосътворꙗѣше, благосътворꙗꙗше, благосътворааше, благосътворꙗше, благосътворѣше, благосътвораше, благосътворѧаше, благосътворѧшеблагосътворѣѣше, благосътворꙗѣше, благосътворꙗꙗше, благосътворааше, благосътворꙗше, благосътворѣше, благосътвораше, благосътворѧаше, благосътворѧшеблагосътворѣѣхомъ, благосътворꙗѣхомъ, благосътворꙗꙗхомъ, благосътвораахомъ, благосътворꙗхомъ, благосътворѣхомъ, благосътворахомъ, благосътворѧахомъ, благосътворѧхомъ, благосътворꙗѣхомь, благосътворꙗꙗхомь, благосътворѣѣхомь, благосътвораахомь, благосътворꙗхомь, благосътворѣхомь, благосътворахомь, благосътворѧахомь, благосътворѧхомь, благосътворꙗѣхом, благосътворꙗꙗхом, благосътворѣѣхом, благосътвораахом, благосътворꙗхом, благосътворѣхом, благосътворахом, благосътворѧахом, благосътворѧхомблагосътворѣѣшете, благосътворꙗѣшете, благосътворꙗꙗшете, благосътвораашете, благосътворꙗшете, благосътворѣшете, благосътворашете, благосътворꙗѣсте, благосътворꙗꙗсте, благосътворѣѣсте, благосътвораасте, благосътворꙗсте, благосътворѣсте, благосътворасте, благосътворѧасте, благосътворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благосътворѣѣхѫ, благосътворꙗѣхѫ, благосътворꙗꙗхѫ, благосътвораахѫ, благосътворꙗхѫ, благосътворѣхѫ, благосътворахѫ, благосътворꙗѣхѹ, благосътворꙗꙗхѹ, благосътворѣѣхѹ, благосътвораахѹ, благосътворꙗхѹ, благосътворѣхѹ, благосътворахѹ, благосътворѧахѹ, благосътворѧхѹблагосътворѣѣховѣ, благосътворꙗѣховѣ, благосътворꙗꙗховѣ, благосътворааховѣ, благосътворꙗховѣ, благосътворѣховѣ, благосътвораховѣ, благосътворѧаховѣ, благосътворѧховѣблагосътворѣѣшета, благосътворꙗѣшета, благосътворꙗꙗшета, благосътвораашета, благосътворꙗшета, благосътворѣшета, благосътворашета, благосътворꙗѣста, благосътворꙗꙗста, благосътворѣѣста, благосътворааста, благосътворꙗста, благосътворѣста, благосътвораста, благосътворѧаста, благосътворѧстаблагосътворѣѣшете, благосътворꙗѣшете, благосътворꙗꙗшете, благосътвораашете, благосътворꙗшете, благосътворѣшете, благосътворашете, благосътворꙗѣсте, благосътворꙗꙗсте, благосътворѣѣсте, благосътвораасте, благосътворꙗсте, благосътворѣсте, благосътворасте, благосътворѧасте, благосътворѧсте
благосътворт -благосътворѭ -благосътворш св Направя добро ї сповѣстъ ті сѩ егда благо стврꙇші (благо ств(о)ріші, Север., с. 62, бел. под линия) емѹ СП 48.19 Изч СП Гр ἀγαϑύνω Нвб благосътворя книж остар МлБТР ЕтМл