Исторически речник
благословт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благословтблагословлѭ, благословлѧ, благослововѧ, благословьѭ, благословлюблагословшблагословтъ, благословть, благословтблагословмъ, благословмь, благословм, благословмоблагословте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благословѧтъ, благословѧть, благословѧтблагословвѣблагословтаблагословтеблагословблагослов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благословмъ, благословмь, благословмблагословтеблагословвѣблагословтаблагословхъ, благословхь, благословхблагослов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благословблагословхомъ, благословхомь, благословхом, благословхмꙑблагословстеблагословшѧ, благословшѫ, благословша, благословше, благословхѫблагословховѣблагословста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благословстеблагословѣахъ, благословѣѣхъ, благословѣхъ, благословѧхъ, благословѣахь, благословѣѣхь, благословѣхь, благословѧхь, благословѣах, благословѣѣх, благословѣх, благословѧхблагословѣаше, благословѣѣше, благословѣше, благословѧшеблагословѣаше, благословѣѣше, благословѣше, благословѧшеблагословѣахомъ, благословѣѣхомъ, благословѣхомъ, благословѧхомъ, благословѣахомь, благословѣѣхомь, благословѣхомь, благословѧхомь, благословѣахом, благословѣѣхом, благословѣхом, благословѧхомблагословѣашете, благословѣѣшете, благословѣшете, благословѣасте, благословѣѣсте, благословѣсте, благословѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благословѣахѫ, благословѣѣхѫ, благословѣхѫ, благословѣахѹ, благословѣѣхѹ, благословѣхѹ, благословѧхѹблагословѣаховѣ, благословѣѣховѣ, благословѣховѣ, благословѧховѣблагословѣашета, благословѣѣшета, благословѣшета, благословѣаста, благословѣѣста, благословѣста, благословѧстаблагословѣашете, благословѣѣшете, благословѣшете, благословѣасте, благословѣѣсте, благословѣсте, благословѧсте
благословт -благословлѭ -благословш св 1. Благословя, дам благословия благслвте клънѫштѧѩ вꙑ М Мт 5.44 З А СК ѣко тꙑ блгсші праведъніка гі СП 5.13 влко ... блгв вно се СЕ 20а 2 Срв. СЕ14b 3 ѣко тꙑ ес блгвѧ ꙇ стѧ вꙿсѣ СЕ 21b 23—24 по стнѣ не благословьѭ го С 298.27 ѣко блгв сѧ прѣестъное.  вельлѣпое мѧ твое СЕ 13b 17 Срв. СЕ7а 22—23; 23а 1; 24а 20; 81а 14 помагааше мѹ богъ вь вьсемъ.  благослов сꙙ манастꙑрь С 285.24—25 Отврънъ же павьлово съ павьломь въспомъ• оклеветам благословмъ• гонм ѹдръжмъ сѧ• хѹлм молмъ сѧ ПА 90a Кого́ да прокльнъ́ дето́ го е бь блⷭ҇ви́ль, или́ кого́ да благосло́влю дето́ го е бь проклéль Тр. дам. 323 сємь жть гⷭ̄ блгⷭ̄ві Въꙁдьбн дшє хотѧщꙗ вꙁскат сєбѣ добра в сєⷨ жть ПЧ жив. 88а ѡцы и братиѥ. млѫ сѫ вашемꙋ поⷣбию. тѹще сиꙗ словеса исправлѣите. и блг҇ⷭвите. оти брьꙁо писахь ради иꙁвода Бел. 30.1 ꙁлѣ сѧ б͞жѣ благодѣть въ ѹстьнахъ его  сего рад благослов  б͞гъ въ вѣкꙑ КО Кир. того ради⸱ гръчки⸱ патриарси̇ сви четири⸱ ѡ͗во да ꙋчинатъ⸱ ми́ръ и̇ съгласие⸱ съ болгари̇⸱ трꙋго(!)⸱ да не ѿпꙋщатъ и́хъ⸱ въ римскою⸱ ересъ благослови́ли̇⸱ и̇ поставїли̇⸱ въ трново⸱ болгаромъ патриарха⸱ самовластна ПХ 60v 2. Прославя, възхваля ꙇ бѣахѫ въ ꙇнѫ въ цркве. хвалѧште  благословѧште ба М Лк 24.53 З А двенъ бъ въ црквахъ блвте ба Е 24б 12 Срв. Е34б 12, 36а 14 нъ мꙑ жв благовмъ тѧ. ꙇ въспомѧнемъ тѧ СЕ 64b 25—26 ꙇ вѣтвье постілашѧ. ꙇ ѣко ба блгсвшѧ сѧдѧштаго на жрѣбѧте К 1а 36—37 Срв. С326.15—16 го агг҄ел хвалꙙтꙿ  небеса благословꙙтъ С 354.10 вь|ꙁнесѧ тѧ цр͠ю мои̇ бж͠е мои̇ ⸱ и̇ | бл͠гословѧ и̇мѧ ти вь вѣкы̇ вѣ|ка Златоуст 134а Лц бесплътьнꙑѧ трепетьно въ прѣставлене твое прѣстаѣ съ а͞гнлꙑ страшьно двѧще сѧ• словесе б͞жѣ бо рождьшѫѭ плътѭ бе сѣмене•  д͞шѫ твоѭ премлѭщю• бес тьлѧ тѣло твое съблюдъшю• Тѣмьже радъ въпѭ: Благословте КО Богор. благословт сѧ М З А СК Е СП СЕ К Б С ПА Тр. дам. ПЧ жив. Бел. КО Кир ПХ Златоуст КО Богор. Калка от гр εὐλογέω Превежда и гр. εὐχαριστέω, ἀνυμνέω Нвб благословя ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА