Исторически речник
благословестт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благословесттблагословещѫ, благословещѹблагословестшблагословесттъ, благословестть, благословесттблагословестмъ, благословестмь, благословестм, благословестмоблагословестте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благословестѧтъ, благословестѧть, благословестѧтблагословествѣблагословесттаблагословесттеблагословестблагословест
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благословестмъ, благословестмь, благословестмблагословесттеблагословествѣблагословесттаблагословестхъ, благословестхь, благословестхблагословест
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благословестблагословестхомъ, благословестхомь, благословестхом, благословестхмꙑблагословестстеблагословестшѧ, благословестшѫ, благословестша, благословестше, благословестхѫблагословестховѣблагословестста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благословестстеблагословещаахъ, благословещахъ, благословещаахь, благословещахь, благословещаах, благословещахблагословещааше, благословещашеблагословещааше, благословещашеблагословещаахомъ, благословещахомъ, благословещаахомь, благословещахомь, благословещаахом, благословещахомблагословещаашете, благословещашете, благословещаасте, благословещасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благословещаахѫ, благословещахѫ, благословещаахѹ, благословещахѹблагословещааховѣ, благословещаховѣблагословещаашета, благословещашета, благословещааста, благословещастаблагословещаашете, благословещашете, благословещаасте, благословещасте
благословестт -благословещѫ -благословестш несв св 1. Благославям прмъ с хлѣбъ  блгсшть. прѣлом  М Мт 26.26А і обь(..)мъ е благословештааше. въꙁлагаѩ рѫцѣ на н҄е З Мк 10.16 тѧ молмъ гі бже спнѣ нашего. блгвещьшааго СЕ 8а 7 благословещен м мн οἱ εὐλογημένοι Благословените дѣте благословештен отца мого С 508.4 2. Прославям, възхвалявам блщѫ гѣ на вьсѣко врѣмѩ СП 33.2 ѹстꙑ своімі блщахѫ і.  срдцемъ своімъ кльнѣхѫ сѩ СП 61.5 прдѣте въꙁлюбьн да благословестмъ благословешенааго С 320.3 благословестѧще м мн οἱ εὐλογοῦντες Тези, които прославят, възхваляват благословешенъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьн҄е ... благословестꙙштї бо го благословешен сѫтъ С 319.29 М З А СП СЕ С Калка от гр εὐλογέω Превежда и гр. κατευλογέω Вж. при благословествоват Нвб