Исторически речник
благословествень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
благословествен, благословественьблагословественꙗ, благословествена, благословественьꙗблагословественю, благословественѹ, благословественьюблагословественмь, благословественьмь, благословественмъ, благословественьмъ, благословественмь, благословественмъблагословествен, благословествень, благословественблагословественꙗ, благословествена, благословественьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
благословествен, благословествень, благословественеблагословественмъ, благословественьмъ, благословественмь, благословественьмь, благословественмъ, благословественмь, благословественомъ, благословественамъблагословествен, благословествень, благословествен, благословественмблагословественхъ, благословественьхъ, благословественхь, благословественьхь, благословественхъ, благословественхьблагословествен, благословественьблагословественю, благословественѹ, благословественью
NnDu
благословественма, благословественьма, благословественма, благословественма
благословествень -ꙗ ср Благословение, благословия неповіненъ рѫкама  ьсть сръдъцемъ ... съ пріметъ благословественъе отъ гѣ СП 23.5 въ ѫдоль плаевьнѫѭ въ мѣсто еже положі. їбо блственіѣ дастъ ꙁаконодаѩ СП 83.7 ѣко тѹ ꙁаповѣдѣ гѣ блствене. жвотъ до вѣка СП 132.3 блствене гне на васъ СП 128.8 нѣстъ нꙿсоже тѣлесьна кѹпт. нъ вьсе дѹховьно ... мольбꙑ отѧ. благословестеⷡнꙗ ере С 493.18 Изч СП С Гр εὐλογία благословествен благословественъе Нвб Срв благословение остар благословяване остар ОА ВА РБЕ