Исторически речник
благородьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
благородьнъ, благородьньблагородьнаблагородьнѹблагородьнъ, благородьньблагородьнаблагородьномь, благородьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
благородьнѣблагородьне, благородьнꙑблагородьнблагородьнъ, благородьньблагородьномъ, благородьномьблагородьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
благородьнꙑблагородьнѣхъ, благородьнѣхьблагородьнаблагородьнѹблагородьномаблагородьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
благородьнаблагородьнѹблагородьноблагородьнаблагородьномь, благородьномъблагородьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
благородьнаблагородьнъ, благородьньблагородьномъ, благородьномьблагородьнаблагородьнꙑблагородьнѣхъ, благородьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
благородьнѣблагородьнѹблагородьномаблагородьнаблагородьнꙑ, благородьнѫблагородьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
благородьнѫ, благородьнѹблагородьноѭ, благородьноѫ, благородьноѧ, благородьноюблагородьнѣблагородьнꙑблагородьнъ, благородьньблагородьнамъ, благородьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
благородьнꙑблагородьнамблагородьнахъ, благородьнахьблагородьнѣблагородьнѹблагородьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
благородьнꙑ, благородьнꙑ, благородьноблагородьнаго, благородьнаего, благородьнааго, благородьнаго, благородьного, благородьнога, благородьнгоблагородьнѹмѹ, благородьнѹемѹ, благородьнѹѹмѹ, благородьнѹмѹ, благородьноомѹ, благородьномѹ, благородьноѹмѹ, благородьнмѹблагородьнꙑ, благородьнꙑ, благородьноблагородьнаго, благородьнаего, благородьнааго, благородьнаго, благородьного, благородьнога, благородьнгоблагородьнꙑмь, благородьнꙑмь, благородьнꙑмъ, благородьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
благородьнѣмь, благородьнѣемь, благородьнѣѣмь, благородьнѣамь, благородьнѣмь, благородьнѣмъ, благородьнѣемъ, благородьнѣѣмъ, благородьнѣамъ, благородьнѣмъ, благородьномь, благородьномъблагородьнꙑ, благородьнꙑ, благородьноблагородьнблагородьнꙑхъ, благородьнꙑхъ, благородьнꙑхь, благородьнꙑхь, благородьнѣхъ, благородьнѣхьблагородьнꙑмъ, благородьнꙑмъ, благородьнꙑмь, благородьнꙑмь, благородьнѣмъ, благородьнѣмьблагородьнꙑѧ, благородьнꙑꙗ, благородьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
благородьнꙑм, благородьнꙑмблагородьнꙑхъ, благородьнꙑхъ, благородьнꙑхь, благородьнꙑхьблагородьнаꙗ, благородьнаа, благородьнаѣблагородьнѹю, благородьноюблагородьнꙑма, благородьнꙑмаблагородьно, благородьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
благородьнаго, благородьнаего, благородьнааго, благородьнаго, благородьного, благородьнога, благородьнгоблагородьнѹмѹ, благородьнѹемѹ, благородьнѹѹмѹ, благородьнѹмѹ, благородьноомѹ, благородьномѹ, благородьноѹмѹ, благородьнмѹблагородьно, благородьноеблагородьнаго, благородьннаего, благородьнааго, благородьнаго, благородьного, благородьнога, благородьнгоблагородьнꙑмь, благородьнꙑмь, благородьнꙑмъ, благородьнꙑмъблагородьнѣмь, благородьнѣемь, благородьнѣѣмь, благородьнѣамь, благородьнѣмь, благородьнѣмъ, благородьнѣемъ, благородьнѣѣмъ, благородьнѣамъ, благородьнѣмъ, благородьномь, благородьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
благородьно, благородьноеблагородьнаꙗ, благородьнаа, благородьнаѣ, благородьнаѧблагородьнꙑхъ, благородьнꙑхъ, благородьнꙑхь, благородьнꙑхь, благородьнѣхъ, благородьнѣхьблагородьнꙑмъ, благородьнꙑмъ, благородьнꙑмь, благородьнꙑмь, благородьнѣмъ, благородьнѣмьблагородьнаꙗ, благородьнаа, благородьнаѣ, благородьнаѧблагородьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
благородьнꙑхъ, благородьнꙑхъ, благородьнꙑхь, благородьнꙑхьблагородьнѣблагородьнѹю, благородьноюблагородьнꙑма, благородьнꙑмаблагородьнаꙗ, благородьнаа, благородьнаѣ, благородьнаѧблагородьнꙑѧ, благородьнꙑꙗ, благородьнѫѭ, благородьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
благородьнѣ, благородьноблагородьнѫѭ, благородьнѹю, благородьноѭ, благородьноюблагородьнѫѭ, благородьноѫ, благородьноѧ, благородьноюблагородьнѣблагородьнꙑѧ, благородьнꙑꙗ, благородьнꙑеблагородьнꙑхъ, благородьнꙑхъ, благородьнѣхъ, благородьнꙑхь, благородьнꙑхь, благородьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
благородьнꙑмъ, благородьнꙑмъ, благородьнѣмъ, благородьнꙑмь, благородьнꙑмь, благородьнѣмьблагородьнꙑѧ, благородьнꙑꙗ, благородьнꙑеблагородьнꙑм, благородьнꙑмблагородьнꙑхъ, благородьнꙑхъ, благородьнꙑхь, благородьнꙑхьблагородьнѣблагородьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
благородьнꙑма, благородьнꙑмаблагородьнѣ, благородьнѣшблагородьнѣшаблагородьнѣшѹ, благородьнѣшюблагородьнѣблагородьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
благородьнѣшемь, благородьнѣшемъблагородьнѣшблагородьнѣблагородьнѣше, благородьнѣшблагородьнѣшь, благородьнѣшъблагородьнѣшемъ, благородьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
благородьнѣшѧблагородьнѣшблагородьнѣшхъ, благородьнѣшхьблагородьнѣшаблагородьнѣшѹ, благородьнѣшюблагородьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
благородьнѣе, благородьнѣ, благородьнѣшеблагородьнѣшаблагородьнѣшѹ, благородьнѣшюблагородьнѣе, благородьнѣ, благородьнѣшеблагородьнѣшаблагородьнѣшемь, благородьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
благородьнѣшблагородьнѣе, благородьнѣблагородьнѣша, благородьнѣшблагородьнѣшь, благородьнѣшъблагородьнѣшемъ, благородьнѣшемьблагородьнѣша, благородьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
благородьнѣшблагородьнѣшхъ, благородьнѣшхьблагородьнѣшблагородьнѣшѹ, благородьнѣшюблагородьнѣшемаблагородьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
благородьнѣшѧ, благородьнѣшѫ, благородьнѣшеблагородьнѣшблагородьнѣшѫ, благородьнѣшѧ, благородьнѣшѹблагородьнѣшеѭ, благородьнѣшеѫ, благородьнѣшеѧ, благородьнѣшеюблагородьнѣшблагородьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
благородьнѣшѧ, благородьнѣшѫ, благородьнѣшеблагородьнѣшь, благородьнѣшъблагородьнѣшамъ, благородьнѣшамьблагородьнѣшѧ, благородьнѣше, благородьнѣшѫблагородьнѣшамблагородьнѣшахъ, благородьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
благородьнѣшблагородьнѣшѹ, благородьнѣшюблагородьнѣшамаблагородьнѣ, благородьнѣшблагородьнѣшаго, благородьнѣшаего, благородьнѣшааго, благородьнѣшагоблагородьнѣшѹмѹ, благородьнѣшѹемѹ, благородьнѣшѹѹмѹ, благородьнѣшѹмѹ, благородьнѣшюмѹ, благородьнѣшюемѹ, благородьнѣшюѹмѹ, благородьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
благородьнѣблагородьнѣшаго, благородьнѣшаего, благородьнѣшааго, благородьнѣшагоблагородьнѣшмь, благородьнѣшмь, благородьнѣшмъ, благородьнѣшмъблагородьнѣшмь, благородьнѣшмь, благородьнѣшмъ, благородьнѣшмъблагородьнѣблагородьнѣше, благородьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
благородьнѣшхъ, благородьнѣшхъ, благородьнѣшхь, благородьнѣшхьблагородьнѣшмъ, благородьнѣшмъ, благородьнѣшмьблагородьнѣшѧѧ, благородьнѣшее, благородьнѣшѫѫблагородьнѣшм, благородьнѣшмблагородьнѣшхъ, благородьнѣшхъ, благородьнѣшхьблагородьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
благородьнѣшѹю, благородьнѣшююблагородьнѣшма, благородьнѣшмаблагородьнѣе, благородьнѣ, благородьнѣшее, благородьнѣшеблагородьнѣшаго, благородьнѣшаего, благородьнѣшааго, благородьнѣшагоблагородьнѣшѹмѹ, благородьнѣшѹемѹ, благородьнѣшѹѹмѹ, благородьнѣшѹмѹ, благородьнѣшюмѹ, благородьнѣшюемѹ, благородьнѣшюѹмѹ, благородьнѣшюмѹблагородьнѣе, благородьнѣ, благородьнѣшее, благородьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
благородьнѣшаго, благородьнѣшаего, благородьнѣшааго, благородьнѣшагоблагородьнѣшмь, благородьнѣшмь, благородьнѣшмъ, благородьнѣшмъблагородьнѣшмь, благородьнѣшмь, благородьнѣшмъ, благородьнѣшмъблагородьнѣе, благородьнѣ, благородьнѣшее, благородьнѣшеблагородьнѣшаꙗ, благородьнѣшаѣ, благородьнѣшаѧблагородьнѣшхъ, благородьнѣшхъ, благородьнѣшхь, благородьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
благородьнѣшмъ, благородьнѣшмъ, благородьнѣшмьблагородьнѣшаꙗ, благородьнѣшаѣ, благородьнѣшаѧблагородьнѣшм, благородьнѣшмблагородьнѣшхъ, благородьнѣшхъ, благородьнѣшхьблагородьнѣшблагородьнѣшѹю, благородьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
благородьнѣшма, благородьнѣшмаблагородьнѣшꙗ, благородьнѣшѣ, благородьнѣшаꙗблагородьнѣшѧѧ, благородьнѣшѧѩ, благородьнѣшѫѫ, благородьнѣшаѧ, благородьнѣшее, благородьнѣшеѥблагородьнѣшблагородьнѣшѫѫ, благородьнѣшѫѭ, благородьнѣшѧѧ, благородьнѣшѧѩ, благородьнѣшююблагородьнѣшѫѫ, благородьнѣшѫѭ, благородьнѣшѧѧ, благородьнѣшѧѩ, благородьнѣшюю, благородьнѣшеѭ, благородьнѣшеѫ, благородьнѣшеѧ, благородьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
благородьнѣшблагородьнѣшꙗ, благородьнѣшѣблагородьнѣшѧѧ, благородьнѣшѧѩ, благородьнѣшѫѫ, благородьнѣшаѧ, благородьнѣшее, благородьнѣшеѥблагородьнѣшхъ, благородьнѣшхъ, благородьнѣшхь, благородьнѣшхьблагородьнѣшмъ, благородьнѣшмъ, благородьнѣшмь, благородьнѣшмьблагородьнѣшѧѧ, благородьнѣшѧѩ, благородьнѣшѫѫ, благородьнѣшаѧ, благородьнѣшее, благородьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
благородьнѣшм, благородьнѣшмблагородьнѣшхъ, благородьнѣшхъ, благородьнѣшхь, благородьнѣшхьблагородьнѣшблагородьнѣшѹю, благородьнѣшююблагородьнѣшма, благородьнѣшма
благородьнъ -ꙑ прил Благороден, от добър род ѣко не мноꙃї (...) (м)ѫдр по пл(ъ)т не мноꙃ благород(...) Е 17а 11 Изч Е Калка от гр εὐγενής Нвб благороден ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА благородний остар ВА Срв Благородна ЛИ Благородка ЛИ СтИл,РЛФИ