Исторически речник
благораствор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
благораствор҄ен, благораствор҄еньблагораствор҄енꙗ, благораствор҄ена, благораствор҄еньꙗблагораствор҄еню, благораствор҄енѹ, благораствор҄еньюблагораствор҄енмь, благораствор҄еньмь, благораствор҄енмъ, благораствор҄еньмъ, благораствор҄енмь, благораствор҄енмъблагораствор҄ен, благораствор҄ень, благораствор҄енблагораствор҄енꙗ, благораствор҄ена, благораствор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
благораствор҄ен, благораствор҄ень, благораствор҄енеблагораствор҄енмъ, благораствор҄еньмъ, благораствор҄енмь, благораствор҄еньмь, благораствор҄енмъ, благораствор҄енмь, благораствор҄еномъ, благораствор҄енамъблагораствор҄ен, благораствор҄ень, благораствор҄ен, благораствор҄енмблагораствор҄енхъ, благораствор҄еньхъ, благораствор҄енхь, благораствор҄еньхь, благораствор҄енхъ, благораствор҄енхьблагораствор҄ен, благораствор҄еньблагораствор҄еню, благораствор҄енѹ, благораствор҄енью
NnDu
благораствор҄енма, благораствор҄еньма, благораствор҄енма, благораствор҄енма
благораствор҄ень -ꙗ ср За свързване, смесване [на течности и под.] — нещо, от което се получава добро, приятно съчетание ꙇ сътвор е во вꙿсѣко благорастворене. пѭщмъ СЕ 14b 4 Изч СЕ Гр εὐφροσύνη благорастворене Нвб благорастворение ВА