Исторически речник
благообраꙁьно  
благообраꙁьно нареч Благопристойно, прилично ѣко въ дне благоѡбраꙁно ход()мъ. не коꙁлогласован. пѣнъств Е 5а 18—5б 1 Изч Е Калка от гр εὐσχημόνως благообраꙁно Нвб благообразно книж остар ОА ВА МлБТР ЕтМл АР РБЕ