Исторически речник
благоꙁволт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благоꙁволтблагоꙁволѭ, благоꙁволѧ, благоꙁволюблагоꙁволшблагоꙁволтъ, благоꙁволть, благоꙁволтблагоꙁволмъ, благоꙁволмь, благоꙁволм, благоꙁволмоблагоꙁволте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благоꙁволѧтъ, благоꙁволѧть, благоꙁволѧтблагоꙁволвѣблагоꙁволтаблагоꙁволтеблагоꙁволблагоꙁвол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благоꙁволмъ, благоꙁволмь, благоꙁволмблагоꙁволтеблагоꙁволвѣблагоꙁволтаблагоꙁволхъ, благоꙁволхь, благоꙁволхблагоꙁвол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благоꙁволблагоꙁволхомъ, благоꙁволхомь, благоꙁволхом, благоꙁволхмꙑблагоꙁволстеблагоꙁволшѧ, благоꙁволшѫ, благоꙁволша, благоꙁволше, благоꙁволхѫблагоꙁволховѣблагоꙁволста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благоꙁволстеблагоꙁволꙗахъ, благоꙁволѣахъ, благоꙁволаахъ, благоꙁволѣхъ, благоꙁволꙗхъ, благоꙁволѧахъ, благоꙁволѧхъ, благоꙁволꙗахь, благоꙁволѣахь, благоꙁволаахь, благоꙁволѣхь, благоꙁволꙗхь, благоꙁволѧахь, благоꙁволѧхь, благоꙁволꙗах, благоꙁволѣах, благоꙁволаах, благоꙁволѣх, благоꙁволꙗх, благоꙁволѧах, благоꙁволѧхблагоꙁволꙗаше, благоꙁволѣаше, благоꙁволааше, благоꙁволѣше, благоꙁволꙗше, благоꙁволѧаше, благоꙁволѧшеблагоꙁволꙗаше, благоꙁволѣаше, благоꙁволааше, благоꙁволѣше, благоꙁволꙗше, благоꙁволѧаше, благоꙁволѧшеблагоꙁволꙗахомъ, благоꙁволѣахомъ, благоꙁволаахомъ, благоꙁволѣхомъ, благоꙁволꙗхомъ, благоꙁволѧахомъ, благоꙁволѧхомъ, благоꙁволꙗахомь, благоꙁволѣахомь, благоꙁволаахомь, благоꙁволѣхомь, благоꙁволꙗхомь, благоꙁволѧахомь, благоꙁволѧхомь, благоꙁволꙗахом, благоꙁволѣахом, благоꙁволаахом, благоꙁволѣхом, благоꙁволꙗхом, благоꙁволѧахом, благоꙁволѧхомблагоꙁволꙗашете, благоꙁволѣашете, благоꙁволаашете, благоꙁволѣшете, благоꙁволꙗшете, благоꙁволꙗасте, благоꙁволѣасте, благоꙁволаасте, благоꙁволѣсте, благоꙁволꙗсте, благоꙁволѧасте, благоꙁволѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благоꙁволꙗахѫ, благоꙁволѣахѫ, благоꙁволаахѫ, благоꙁволѣхѫ, благоꙁволꙗхѫ, благоꙁволꙗахѹ, благоꙁволѣахѹ, благоꙁволаахѹ, благоꙁволѣхѹ, благоꙁволꙗхѹ, благоꙁволѧахѹ, благоꙁволѧхѹблагоꙁволꙗаховѣ, благоꙁволѣаховѣ, благоꙁволааховѣ, благоꙁволѣховѣ, благоꙁволꙗховѣ, благоꙁволѧаховѣ, благоꙁволѧховѣблагоꙁволꙗашета, благоꙁволѣашета, благоꙁволаашета, благоꙁволѣшета, благоꙁволꙗшета, благоꙁволꙗаста, благоꙁволѣаста, благоꙁволааста, благоꙁволѣста, благоꙁволꙗста, благоꙁволѧаста, благоꙁволѧстаблагоꙁволꙗашете, благоꙁволѣашете, благоꙁволаашете, благоꙁволѣшете, благоꙁволꙗшете, благоꙁволꙗасте, благоꙁволѣасте, благоꙁволаасте, благоꙁволѣсте, благоꙁволꙗсте, благоꙁволѧасте, благоꙁволѧсте
благоꙁволт -благоꙁволѭ -благоꙁволш св Благоволя, проявя милост, добра воля към някого сь естъ снъ мо въꙁлюбленꙑ о немьже благоꙁволхъ. того послѹшате М Мт 17.5 Срв. СЕ3b 1 се отрокъ мо егоже ꙁволхъ. вьꙁл҄юбл҄енꙑ мо. на н҄ьже благоꙁвол дша моѣ М Мт 12.18 З А СК не бо сѧ малое стадо ѣ(ѣ)ко благоꙁвол отцъ вашъ дат вамъ цсрстве М Лк 12.32 З А СК нъ десніца твоѣ  мꙑшьца твоѣ просвѣщенье лца твоего. ѣко благоꙁвол в ніхъ СП 43.4 ї по сіхъ ѹстѣхъ благоꙁволѩтъ СП 48.14 благоꙁвольнъ бꙑт εὐδοκιμέω Почитан, уважаван съм нъ пон҄еже надѣаше сꙙ вьꙁꙙт ѹ тѣхъ.  не въ годъ просшꙙ. цѣ  нтоже онѣхъ дѣвцъ ловѣколюбвѣ. бѣшꙙ же того рад пае благоꙁвольн бꙑшꙙ С 373.3—4 Изч М З А СК СП СЕ С Калка от гр εὐδοκέω Нвб благоизволя книж остар ВА МлБТР ЕтМл РБЕ РРОДД благоизво̀лен ЕтМл