Исторически речник
благо же  
благо же междум [обикн. удвоено]. Е, добре! Е, добре! Много хубаво! [при израз на отрицателно отношение] рашршѩ на мѩ ѹста своѣ. рѣшѩ благо же благо же вдѣсте о наші СП 34.12 да въꙁвратѩтъ сѩ въспѩтъ  постꙑдѩтъ сѩ ... да пріімѫтъ абъе стѹдъ своі. глѫщеі мнѣ благо же благо же СП 39.16 гі помошті мьнѣ ... да въꙁвратѩтъ сѩ абіе стꙑдѩштеі сѩ глѭштеї благо же благо же СП 69.4 сѫдї мї гї по правъдѣ твоеї ... да не рекѫтъ въ сръдъїхъ свохъ. благо же благо же дш нашеї СП 34.25 Изч СП Гр εὖγε Нвб благо же остар ВА