Исторически речник
благодѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благодѣꙗтблагодѣѭ, благодѣѫ, благодѣѧ, благодѣюблагодѣш, благодѣаш, благодѣѣшблагодѣтъ, благодѣатъ, благодѣѣтъ, благодѣть, благодѣать, благодѣѣть, благодѣт, благодѣат, благодѣѣтблагодѣмъ, благодѣамъ, благодѣѣмъ, благодѣмь, благодѣамь, благодѣѣмь, благодѣм, благодѣам, благодѣѣм, благодѣмо, благодѣамо, благодѣѣмоблагодѣмъ, благодѣамъ, благодѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благодѣѭтъ, благодѣѫтъ, благодѣѧтъ, благодѣютъ, благодѣѭть, благодѣѫть, благодѣѧть, благодѣють, благодѣѭт, благодѣѫт, благодѣѧт, благодѣютблагодѣвѣ, благодѣавѣ, благодѣѣвѣблагодѣта, благодѣата, благодѣѣтаблагодѣте, благодѣате, благодѣѣтеблагодѣблагодѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благодѣмъ, благодѣмь, благодѣмблагодѣтеблагодѣвѣблагодѣтаблагодѣъ, благодѣахъ, благодѣхь, благодѣахь, благодѣх, благодѣахблагодѣ, благодѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благодѣ, благодѣаблагодѣхомъ, благодѣахомъ, благодѣхомь, благодѣахомь, благодѣхом, благодѣахом, благодѣхмꙑ, благодѣахмꙑблагодѣсте, благодѣастеблагодѣшѧ, благодѣашѧ, благодѣшѫ, благодѣашѫ, благодѣша, благодѣаша, благодѣше, благодѣаше, благодѣхѫ, благодѣахѫблагодѣховѣъ, благодѣаховѣблагодѣста, благодѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благодѣсте, благодѣастеблагодѣꙗхъ, благодѣахъ, благодѣꙗхь, благодѣахь, благодѣꙗх, благодѣах, благодѣѧхъ, благодѣѧхь, благодѣѧхблагодѣꙗше, благодѣаше, благодѣѧшеблагодѣꙗше, благодѣаше, благодѣѧшеблагодѣꙗхомъ, благодѣахомъ, благодѣꙗхомь, благодѣахомь, благодѣꙗхом, благодѣахом, благодѣѧхомъ, благодѣѧхомь, благодѣѧхомблагодѣꙗшете, благодѣашете, благодѣꙗсте, благодѣасте, благодѣѧшете, благодѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благодѣꙗхѫ, благодѣахѫ, благодѣꙗхѹ, благодѣахѹ, благодѣѧхѹблагодѣꙗховѣ, благодѣаховѣ, благодѣѧховѣблагодѣꙗшета, благодѣашета, благодѣꙗста, благодѣаста, благодѣѧшета, благодѣѧстаблагодѣꙗшете, благодѣашете, благодѣꙗсте, благодѣасте, благодѣѧшете, благодѣѧсте
благодѣꙗт -благодѣѭ -благодѣш несв Правя добро някому поѭ гю благодѣавъшюмѹ мнѣ СП 12.6 вьꙁовѫ къ бѹ ... благодѣавъшюмѹ мнѣ СП 56.3 Прич. сег. деят. като същ. благодѣѭще м мн οἱ εὐεργετούμενοι Правещите добро кꙿто ѹбо понѹд ждовъ ... ръпътат на ба л протвт сꙙ мѡус. а  не благодѣт мѣт благодѣѭштмъ С 127.10—11 СП С Калка от гр εὐεργετέω Превежда и гр. εὐαρεστέω благодѣат Нвб благодѐя МлБТР ЕтМл