Исторически речник
благодарьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
благодарьств, благодареств, благодаръств, благодарств, благодарьствь, благодарествь, благодаръствь, благодарствьблагодарьствꙗ, благодарествꙗ, благодаръствꙗ, благодарствꙗ, благодарьства, благодарества, благодаръства, благодарства, благодарьствьꙗ, благодарествьꙗ, благодаръствьꙗ, благодарствьꙗблагодарьствю, благодарествю, благодаръствю, благодарствю, благодарьствѹ, благодарествѹ, благодаръствѹ, благодарствѹ, благодарьствью, благодарествью, благодаръствью, благодарствьюблагодарьствмь, благодаръствмь, благодарствмь, благодарьствьмь, благодаръствьмь, благодарствьмь, благодарьствмъ, благодаръствмъ, благодарствмъ, благодарьствьмъ, благодаръствьмъ, благодарствьмъ, благодарьствмь, благодаръствмь, благодарствмь, благодарьствмъ, благодаръствмъ, благодарствмъблагодарьств, благодаръств, благодарств, благодарьствь, благодаръствь, благодарствь, благодарьств, благодаръств, благодарствблагодарьствꙗ, благодарествꙗ, благодаръствꙗ, благодарствꙗ, благодарьства, благодарества, благодаръства, благодарства, благодарьствьꙗ, благодарествьꙗ, благодаръствьꙗ, благодарствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
благодарьств, благодаръств, благодарств, благодарьствь, благодаръствь, благодарствь, благодарьстве, благодаръстве, благодарстве, благодарствблагодарьствмъ, благодаръствмъ, благодарствмъ, благодарьствьмъ, благодаръствьмъ, благодарствьмъ, благодарьствмь, благодаръствмь, благодарствмь, благодарьствьмь, благодаръствьмь, благодарствьмь, благодарьствмъ, благодаръствмъ, благодарствмъ, благодарьствмь, благодаръствмь, благодарствмьблагодарьств, благодаръств, благодарств, благодарьствь, благодаръствь, благодарствь, благодарьств, благодаръств, благодарствблагодарьствхъ, благодаръствхъ, благодарствхъ, благодарьствьхъ, благодаръствьхъ, благодарствьхъ, благодарьствхь, благодаръствхь, благодарствхь, благодарьствьхь, благодаръствьхь, благодарствьхь, благодарьствхъ, благодаръствхъ, благодарствхъ, благодарьствхь, благодаръствхь, благодарствхьблагодарьств, благодаръств, благодарств, благодарьствь, благодаръствь, благодарствь, благодарьств, благодаръств, благодарствблагодарьствю, благодарествю, благодаръствю, благодарствю, благодарьствѹ, благодарествѹ, благодаръствѹ, благодарствѹ, благодарьствью, благодарествью, благодаръствью, благодарствью
NnDu
благодарьствма, благодаръствма, благодарствма, благодарьствма, благодаръствма, благодарствма, благодарьствма, благодаръствма, благодарствма
благодарьствь -ꙗ ср Благодарност того рад слово нꙑ стъ богъ далъ ... не бо на хвалѫ намъ слово  на благодарьств тъьѭ трѣбѣ. нъ  на ѹен ѹспѣшено  на ѹтѣшен С 379.8 Благодарствие, благодарствена молитва. сѣдоста оба ꙗст хлѣбъ. по вькѹшенї же ма  по съконьан благодарьствꙗ пакꙑ сѣдоста С 524.20 Изч С Калка от гр εὐχαριστία благодарьств Нвб Срв благодарство книж остар ВА МлБТР ЕтМл